KRISTUSE PÜHIMA IHU JA VERE SUURPÜHA

KRISTUSE PÜHIMA IHU JA VERE SUURPÜHA

Lugemine viiendast Moosese raamatust:
Mooses rääkis rahvale: „Tuleta meelde kõike seda teed, mis Issand, su Jumal,
sind on saatnud need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandlikuks teha ja
sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema
käske või mitte? Tema tegi su alandlikuks näljaga, ja ta söötis sind mannaga,
mida ei tundnud ei sina ega su vanemad, et anda sulle teada, et inimene ei ela
üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Issanda suust, sellest elab inimene.
Ära unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt, orjusekojast,
kes sind saatis suures ja koledas kõrbes, kus olid mürgised maod ja skorpionid,
põuasel maal, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivikaljust, kes
söötis sind kõrbes mannaga, mida ei tundnud su vanemad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ülista, Jeruusalemm, Issandat!
Ülista, Jeruusalem, Issandat!
Siion, kiida oma Jumalat!
Sest tema teeb tugevaks su väravate riivid,
Tema õnnistab su lapsi sinu sees.
Tema annab rahu su rajale,
toidab sind kõige parema nisuga.
Tema läkitab oma sõna maa peale,
Tema käsk jookseb ruttu.
Tema annab teada oma sõna Jaakobile
ja Iisraelile oma seadmised ja õigused.
Nõnda ei ole Tema ühelegi rahvale teinud,
Tema seadmisi ei ole nad tunda saanud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ülista, Jeruusalemm, Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad! Õnnistuse karikas, mida me õnnistame – eks see ole Kristuse vere osadus?
Leib, mida me murrame – eks see ole Kristuse ihu osadus? Et see leib on üks, siis
oleme ka meie, paljud, üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen taevast tulnud eluleib,
kes seda leiba sööb, elab igavesti!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles rahvale: „Mina olen elav leib, mis on taevast alla tulnud. Kui keegi seda
leiba sööb, siis ta elab igavesti; ja see leib, mis mina annan, on minu liha; ma annan
selle maailma elu eest.» Siis läksid juudid omavahel riidu ja küsisid: „Kuidas saab
tema meile oma liha süüa anda?» Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, mina ütlen teile:
kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo Tema verd, siis ei ole teie sees elu. Kes minu
liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel
päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb
ja minu verd joob, see jääb minu sisse ja mina jään tema sisse. Nii nagu elav Isa minu
on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. See ongi
leib, mis on alla tulnud taevast – mitte nagu see leib, mida teie esiisad sõid; nemad
surid. Kes seda leiba sööb, see elab igavesti.»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha on tähistatud alates 13. saj.Tänasel
suurpühal mõtiskleme eriliselt Jeesuse viimaseleõhtusöömaajale jüngritega
enne surmavallast ülestõusmist. Ta tegi midagi enamat kui meeldiva õhtusöögi
oma sõpradega, andes iseennast veini ja leiva kujul. See oli esimene armulaud.
Alates sellest õhtusöömaajast on Kirik tema nimel kogunenud selleks et teha ja
ütelda, mida Tema viimasel õhtusöömaajal tegi ja ütles – võttes leiba ja veini,
õnnistades mõlemat, murdes leiba ja andes mõlemad jüngritele süüa ja juua.
Me ei tule pühale Missale mitte sellepärast, et oleksime seda väärt, vaid me
vajame alati Jumala armastust ja halastust. See annab meile armu tunda andestust
ja olla valmis teistele andestama. See on vaimne toit mida Jeesus jagab meile
püha Kiriku kaudu. Kirikut nimetatakse Kristuse Ihuks selle osaduse tõttu mida
Jeesus oma jüngritega jagab. Seega teeb Kristus igal armulauast osasaamisel
end kättesaadavaks, tõmbab meid iseendale lähemale ja ühendab meid üksteisega.
Kuidas meie saame seda Kristuse armu tõeks elada? Meie võtame usus vastu
olemuslikku Kristuse Ihu ja Verd ja selle armu läbi saame Kristuse kandjaks
Kiriku osaduses. Meie kanname ühtsuse Kristuses edasi kogu maailma, oma
perekonda, lähedastesse, töökaaslastesse ja eriliselt kõigile neile kes vajavad meie
abi. See väljendub heatahtlikus naeratamises ja nende päevade helgemaks
muutmises keda kohtleme armastuse, halastuse, andestuse ja isetusega.
Armas taevane Isa, palun jaga nüüd ja alati meile armulauda mille läbi saame
osa Sinu äraütlemata suurest armust ja erilise ühtsuse Sinuga.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga