KOLMAINUPÜHA

KOLMAINUPÜHA A aastal

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nii nagu Issand oli
teda käskinud, ning võttis mõlemad kivilauad. Ja Issand laskus alla pilve sees
ning seadis end tema kõrvale. Mooses astus tema juurde ja hüüdis appi Issanda
nime. Aga Issand möödus tema eest ja hüüdis: “Issand on halastaja ja armuline
Jumal, kannatlik, helde ja tõemeelne”. Sedamaid kummardas Mooses maani. Ta
heitis silmili maha ning ütles: “Issand, kui ma olen sinu silmis armu leidnud,
siis käigu minu Issand ühes meiega. Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna meile
andeks meie süü ja patud ning võta meid oma pärisosaks vastu”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, ole ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Ülistatud oled sina, Issand – sina, meie isade Jumal,
ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Kiidetud on sinu püha ja ülev nimi,
ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Ülistatud oled sa oma templi pühas hiilguses,
kõrgesti austatud ja kõrgele ülendatud igavesti.
Ülistatud oled sina, kes sa istud keerubitest troonil ja vaatad sügavasse,
tänatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Ülistatud oled sa oma vägede aujärjel,
kõrgesti austatud ja kõrgeks kiidetud igavesti!
Ülistatud oled sa taeva võlvil,
kiidetud ja austatud igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, ole ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele:
Vennad, olge rõõmsad, laske end uuendada ja täiuslikuks teha, võtke minu
manitsust kuulda ja olge üksmeelsed ning elage rahus – siis on armastust ja rahu
Jumal teiega. Tervitage üksteist püha suudlusega. Ka kõik pühad tervitavad teid.
Aga Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie
kõikidega! See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule –
Jumalale kes oli, on, ja kes tuleb oma kirkuses!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles Nikodeemusele: “Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud
oma ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et
temal oleks igavene elu. Jumal ei ole oma poega selleks maailma saatnud, et ta
maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Kes temasse
usub, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on kohus juba
mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna tähistab püha Kirik suure tänu ja ülistusega Kolmainupüha. See püha kutsub
igaühte meist sellest saladusest osa saama. Meile võib esimest korda kuuldes
Kolmainu Jumala olemasolust tekkida küsimus kuidas see võimalik on ja mida
see tähendab? Esimesest lugemisest saime teada et, Jumal tõesti on armastav
Isa. Teises lugemises ap Paulus manitses meid “olge üksmeelsed ning elage rahus”
ja lõpetas oma tavapärase õnnistusega: Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala
armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega! EV kuulutab meile: Nõnda
on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud Poja, et ükski,
kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Püha Kirik
õpetab:Kolmainu Jumal on üks Jumal. Me ei tunnista kolme jumalat, vaid ühte
Jumalat kolmes Isikus, olemuslikku Kolmainsust. Kuigi sõnadega on selle müsteeriumi
reaalsust raske seletada ei ole püha Kolmainu Jumal lihtsalt teoloogiline mõiste,
vaid reaalsus mille järgi elame usku tõeks. Kolmainsus on keegi kelle poole meie
palves hüüame, samas ka jumalik ühtsus mille poole meiegi läbi Kiriku püüdleme.
See ühtsus näitab ka meile kuidas elada tõelise kristlasena osaduses üksteise,
püha Kiriku ja Kolmainu Jumalaga. Õnnistagu meid kõigeväeline Jumal, Isa, Poeg
ja Püha Vaim. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga