Aastaringi VII pühapäev

Aastaringi VII pühapäev A

Lugemine kolmandast Moosese raamatust:
Issand rääkis Moosesega ja ütles: “Kõnele kogu Iisraeli rahvale ja ütle neile:
olge pühad, sest mina, Issand, Teie Jumal, olen püha. Ära vihka oma venda oma
südames. Noomi oma ligimest julgesti, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma.
Ära maksa kätte oma hõimukaaslasele ja ära pea viha oma rahva laste peale, vaid
armasta oma ligimest nii nagu iseennast. Mina olen Issand.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on armuline ja halastaja!
Kiida, mu hing, Issandat
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
Tema annab sulle andeks kogu su ülekohtu,
teeb sind terveks kõikidest haigustest.
Ta päästab sinu elu hukatusest,
kroonib sind helduse ja halastusega.
Issand on halastaja ja armuline,
kannatlik ja rikas heldusest.
Tema ei tee meile meie pattude järgi
ega tasu meile kätte meie ülekohut mööda.
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie patud.
Otsekui isa halastab oma laste peale,
nõnda halastab Issand kõikide peale, kes teda kardavad.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on armuline ja halastaja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, kas te ei tea, et teie olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie
sees. Kui keegi laseb Jumala templil hukka minna, siis saadab Jumal hukka ka
tema, sest Jumala tempel on püha ja teiegi olete Jumala tempel. Ärgu keegi teie
seast ennast petku! Kes tundub endale tark selle maailma mõõdupuu järgi – see
mingu esmalt hulluks, et ta võiks targaks saada. Sest selle maailma tarkus on
Jumala jaoks hullus, nii nagu on kirjutatud: “Tema tabab tarku nende oma
kavalusega”. Ja teises paigas: “Issand tunneb ära tarkade mõtted, et need on
tühised”.
Sellepärast: ärgu keegi kiidelgu inimeste üle. Kõik on ju teie päralt – nii
Paulus kui Apollos, nii Keefas kui kogu maailm, nii elu kui surm, nii olevik kui
tulevik – kõik on teie päralt. Aga teie ise kuulute Kristusele ja Kristus kuulub
Jumalale. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kes armastab mind, elab minu Sõna järgi.
Minu Isa armastab teda ja tema juurde me tuleme!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Te olete kuulnud, et on öeldud: silm silma, hammas
hamba vastu. Aga mina ütlen teile: ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja
teeb, vaid kui keegi lööb sind paremale põsele, pööra talle ka vasak, ja
sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta sinult särki, sellele jäta ka
kuub. Ning kui keegi sunnib sind käima endaga koos ühe miili, sellega käi kaks.
Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes tahab sinult
laenata.
Te olete kuulnud, et on öeldud: armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga
mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga
kiusavad, et te saaksite oma Isa lasteks, kes on taevas. Sest tema laseb päikese
tõusta nii heade kui kurjade üle ning vihmal sadada nii õigete kui ülekohtuste
peale. Kui te armastate ainult neid, kes teid armastavad, mis tasu te selle eest
ootate? Eks tölneridki tee sedasama. Ja kui te tervitate üksnes oma vendi, mida
erilist peaks selles olema? Kas paganadki ei tee niisamuti? Olge siis
täiuslikud, nii nagu teie taevane Isa on täiuslik.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Mäejutlus, mida oleme kuulnud juba mitmel pühapäeval, suunab meie
pilgud õndsakstegeva elu poole. Jeesus kingib kuulajale uue arusaama
kehtivast seadusest. See on juhend tõelise sisemise vabaduse
saavutamiseks Kristuses. Meile meeldib elada näiliselt turvalises olukorras,
kus meie ise otsime endale egost lähtuvat heaolu. Jumal aga on meid
kutsunud elama omaenese elu asemel õnnistatud elu, muutudes Jeesuse
sarnaseks. Meie kasvatame endas hea ja õige ja ilusa tunnetust ning
edendame endas ligimesearmastust. Kas oleme siis täiuslikud kui elame
täielikus kooskõlas moraalse õigusega? Püha Vaim suudab meis teha
suuri tegusid, kui me ise ei sea Tema talitamisele piire. Meid on kutsutud
püüdlema täiuslikkuse poole, selle poole mis ootab meid ees paradiisis.
Ev rõhutab tänases tekstis et ligimese ja Jumala armastus on kogu
vaimse arengu alus millele saame ehitada Jumla templi enda südames.
Armas taevane Isa, palun, kingi meile rõõmu näha kogu loodut läbi Sinu
silmade, anna meile oskust tähele panna ja armastada kõiki nõnda nagu
Sina seda soovid.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga