Aastaringi VI pühapäev

Aastaringi VI pühapäev A

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Jumal andis inimesele oma käsud ja seadused – kui sa tahad, võid neid pidada,
täita ustavalt Jumala tahtmist. Tema paneb sinu ette tule ja vee, ning sa
sirutad oma käe selle järele, mida sa ihaldad. Inimese ees on elu ja surm; mida
ta soovib, see saab talle osaks. Suur on Issanda tarkus, Tema on vägev ja
võimukas ning näeb kõike. Issanda silmad on kõige ta loodu üle, tema teab
inimese kõiki tegusid. Tema ei ole kellelgi käskinud pattu teha. Tema ei astu
välja petise kaitseks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on see, kes elab Issanda seaduse järgi!
Õnnis on see, kes on laitmatu eluteel,
kes elab Issanda seaduse järgi.
Õndsad on need, kes peavad kinni ta käsust,
need, kes otsivad teda kõigest südamest.
Sina oled andnud oma käsud,
et neist tõsimeeli kinni peetaks.
Oleksid mu sammud ometi kindlad
käima sinu seaduste teedel.
Kanna hoolt minu, oma sulase eest,
siis ma elan sinu Sõna järgi.
Ava mu silmad nägema
sinu seaduste imesid.
Juhata mind, Issand, oma seaduste teele,
siis ma hoian sinu poole kuni lõpuni.
Anna mulle tarkust sinu seadust taga nõuda,
olla su seaduse kuulekas täitja.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on see, kes elab Issanda seaduse järgi!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, me kõneleme tarkusest täiuslike seas. See ei ole siitilma tarkus, ega
siitilma valitsejate tarkus, kes kord oma võimust ilma jäävad. Vaid me kuulutame
Jumala salajasse peidetud tarkust, mille Jumal on ette määranud enne aegade
algust meie ülevuseks ja auks. Keegi siitilma valitsejaist ei ole seda ära
tundnud, sest kui nad oleksid selle tarkuse ära tundnud, siis ei oleks nad
kirkuse Issandat risti löönud. Jah, meie kuulutame nii, nagu kirjas seisab:
“Mida ükski silm pole näinud ega ükski kõrv kuulnud, mida inimese süda pole
osanud arvata – selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad”. Ning
meile on Jumal selle ilmutanud oma Vaimus, sest Vaim tungib kõikjale ja teab ära
ka Jumala sügavaimad saladused. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, Sinu Sõna on tõde.
Pühitse meid oma tões!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust ja
prohveteid tühjaks tegema. Ma ei ole tulnud neid tühjaks tegema, vaid täitma.
Tõesti, ma ütlen teile, väikseimgi kirjamärk ei kao seadusest seni, kuni taevas
ja maa püsivad – kuni kõik, mis peab sündima, on sündinud. Kes aga iganes
nendest käskudest kasvõi kõige pisema tühjaks teeb ja õpetab seda ka teistele,
teda hüütakse vähimaks taevariigis, kes aga käsu järgi elab ja nii ka teisi
õpetab, tema saab suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile: kui teie õiglus pole
parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei pääse taevariiki. Te olete
ju kuulnud, mida muistsele põlvele öeldud: ära tapa. Ning igaühe üle, kes tapab,
tuleb kohut mõista. Aga mina ütlen teile: igaüks, kes oma venna peale vihastab,
läheb kohtu alla, kes aga ütleb oma vennale: sa lollpea, läheb suurkohtu alla,
kes aga ütleb talle: sina sõge pagan, läheb põrgutulle.
Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on
midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi kõigepealt oma
vennaga ära, siis tule ja too oma and. Sõlmi rahu oma vastasega ja ära viivita,
kuni sa temaga kohtu poole teel oled, et ta ei annaks sind kohtuniku kätte ja et
kohtunik ei annaks sind kohtusulase kätte ja sind ei heidetaks vangitorni.
Tõesti ma ütlen sulle: sa ei pääse sealt enne, kuni sa oled ära maksnud viimsegi
veeringu.
Te olete kuulnud, et on öeldud: ära riku abielu. Aga mina ütlen teile: igaüks,
kes vaatab naise peale teda himustades, on juba temaga abielu rikkunud oma
südames. Kui sinu parem silm sind kiusatusse saadab, siis kisu see välja ja
viska minema, sest sulle on parem kaotada üks ihuliikmetest, kui et kogu su ihu
peaks põrgusse heidetama. Ja kui sinu parem käsi sind kiusatusse saadab, siis
raiu see maha ja viska minema, sest sulle on parem, et üks sinu ihuliikmetest
hukkub, kui et kogu sinu ihu satub põrgusse. Seaduses on öeldud: kui mees oma
naise minema ajab, peab ta temale lahutuskirja andma. Aga mina ütlen teile: kes
oma naise minema ajab, muidu kui kõlvatu elu pärast, ajab oma naise abielu
rikkuma, ja kes iganes võtab minemasaadetud naise, rikub abielu.
Veel te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Ära vannu valet. Ja et
Issandale antud vannet tuleb pidada. Aga mina ütlen teile: ärge üldse andke
vannet, ei taeva nimel, sest see on Jumala aujärg, ega maa nimel, sest see on
tema jalgealune, ega Jeruusalemma nimel, sest see on suure kuninga linn. Ärge
vannet andes ka oma pead panti pange, sest ühtki juuksekarva oma peas ei suuda
te muuta mustaks ega valgeks. Iga teie “jah” olgu “jah” ning teie “ei” olgu
“ei”, sest kõik muu on kurjast.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänased lugemised kutsuvad meid tegema valikuid. Nad kutsuvad valima
hea ja halva, elu ja surma vahel. Armastav taevane Isa on ilmutanud oma
seaduse Moosese ja prohvetite kaudu ja kinnitanud need oma Poja kaudu.
See seaduste kogum on toodud tõeliselt hooliva Jumala tahte tõeks
elamiseks, meie õnnistuseks. Selle eesmärk on kasvatada iga uskliku
terviklikkust ja pühadust. Oluline on esimeses lugemises toodud valikuvabadus.
Inimesel on õigus, aga samas ka kohustus, valida: mida ta soovib, see saab
talle osaks. Tasub alati meeles pidada, et meie poolt valitu tagajärgede
eest ei vastuta Jumal koos püha Kirikuga vaid valikutegijad ise.
Nüüd tekib meile küsimus: milleks üldse seadus kui meid on vabaks ostetud
Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise läbi? Jumala armust oleme saanud kogu
pühitsuse ja õigeksmõistmise, meie kutsumus on selle armuga koostööd teha.
Kogu käsuõpetust tuleb vaadelda kui moraalset ettekirjutust, sest need on
loomuseadusele omased, südamerahu ja õnneliku elu alused.
Jumala seadusele ja kirikuseadusele kuuletumisel lähtume austamise ja
lugupidamise põhimõtetest. Seda mitte ainult Jumala ja minu vahel, vaid
hõlmates kogu loodut, ka neid keda südames ei armasta.
Armas taevane Isa, palun, luba oma Sõnal tungida meie mõtetesse ja meeltesse
ja kujundada meie südameid Sinule meelepäraseks.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga