Aastaringi V pühapäev

Aastaringi V pühapäev A

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand: “Kas paast, mis mulle meeldib, ei ole mitte niisugune: jagada
oma leiba näljasega, tuua oma katuse alla kodutud. Kui sa näed alastiolijat ja
annad talle riided ega hoia oma ligimese eest kõrvale. Siis lööb sinu valgus
särama nagu koiduhiilgus ja sinu paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õiglus käib
sinu ees ja Issanda kirkus sinu kannul. Siis hüüad sa Issandat ja tema vastab
sulle, ja kui sa karjud, siis ta ütleb: Vaata, siin ma olen. See kõik sünnib
siis, kui sa kaotad ära rõhumise eneste keskelt – sõrmega näitamise ja nurjatu
rääkimise. Kui sa pakud näljasele sedasama, mis sulle endale meeldib, ja toidad
alandatud hinge. Siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkaseimgi pimedus on
otsekui keskpäev. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õigetele koidab pimeduses valgus!
Õigetele inimestele koidab pimeduses valgus:
armuline, halastav ja õiglane.
Õnnis on inimene, kes on armuline ja aitab meeleldi,
kes ajab oma asju seaduse järgi.
Tema ei löö iialgi vankuma,
õige inimese mälestus kestab igavesti.
Tema ei karda kurja kuulujuttu,
tema süda on kindel ja loodab Issanda peale.
Tema süda on julge, tema ei karda,
ta jagab heldelt, annab vaestele.
Tema õigus kestab igavesti,
tema vägevus kõrgub au sees.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õigetele koidab pimeduses valgus!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, kui ma teie juurde tulin, ei tulnud ma ilukõne või õpetatud tarkusega
hiilgama. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesust Kristust ja teda
kui ristilöödut. Ma olin teie juures nõtruse, kartuse ja suure hirmuvärinaga,
ning minu sõnum ja kuulutamine ei olnud sõnaosav veenmine, vaid vaimu ja väe
kaudu tõestamine, et teie usk ei oleks inimese tarkuses, vaid Jumala väes.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen maailma valgus,
kes minu järel käib, sellel on eluvalgus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Teie olete maa sool. Aga kui sool läägeks läheb, millega saab teda teha
soolaseks? See ei kõlba siis enam muuks kui selleks, et visata inimeste jalgade
tallata. Teie olete maailma valgus. Linn, mis asub mäe tipus, ei saa varjule
jääda, ning ega ju süüdata küünaltki selleks, et panna see vaka alla, vaid
küünlajalale, nii et selle valgus paistab majasolijatele. Nõnda paistku teiegi
valgus inimestele, et nad näeksid teie häid tegusid ja ülistaksid teie Isa, kes
on taevas. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna jätkame mäejutluse lõiguga. Õndsakskiitmised toovad
meie ette kristlaste kõrged ideaalid ja täna tuuakse meie ette
ülev ülesanne.Teie olete maa sool – ütleb Õnnistegija. Veidi soola
annab toidule maitse, samas säilitab toitu. Sellega saab pesta ja
puhastada. VT toob meieni kohustuse ohvrile osadusesoola lisada
(3Ms 2:13 ja Hs 43:24). Seega soola kasutati kui pühitsetuse märki.
Nagu väike kogus soola toidus, on ka meid kutsutud parandama
maailma, meile on usaldatud ülesanne maailm pühitseda Jumalale
meelepäraseks. Tänapäevases, tõejärgses maailmas, on lihtsam
oma usku maha salata kui tunnistada. Meile meeldib mugav ja muretu
elu ja arvame kohati et usuvalgus peidetuna vaka alla on parim viis
rahulikku elu nautida. Täna kutsub Jeesus koos püha Kirikuga meid
olemaks maailmale soolaks ja valguseks. Mis meie peame tegema?
Eelkõige paluma jumalikku juhatust ja tarkust. See tähendab ka
õndsakskuulutuse ellurakendamist igapäevases toimimises.
See tähendab südamelt puhtana, halastuses, rahusobitamises,
kannatlikkuses,armastuses, Jeesusega koos õigluses elamist. Selle
kõige suurim eesmärk on tuua kogu au Jumalale. Meie teekond taevaliku
õndsuse poole ei tohi olla agressiivne ega pealetükkiv, vaid palveelu
kogu loodu eest, et kõik võiksid osa saada Jumala armust ülirohkesti.
Armas taevane Isa, me palume kõikide kristlaste eest, et me võiksime
saada tõeliselt pühaks. Palume kogu maailma eest, et kogu loodu
usaldaks otsida ja leida Sinus lohutust ja vabadust, Sinu nime auks.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga