Aastaringi IV pühapäev

Aastaringi IV pühapäev A

Lugemine prohvet Sefanja raamatust:
Otsige Issandat, kõik teie, kes te olete alandlikud maa peal ja kes te elate
tema seaduse järgi. Otsige tema õiglust, otsige alandlikkust – võibolla te
leiate siis varju Issanda viha päeval. Ma jätan sulle alles alandliku ja vaese
rahva, kes otsib pelgupaika Issanda nimes – need, kes Iisraelist on järele
jäänud, kes ei tee ülekohut ega räägi valet, kelle suus ei ole kavalat keelt.
Tõesti, nad hoiavad oma karja ja elavad rahus, ning keegi ei ahista neid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õndsad on need, kes otsivad pelgupaika Issanda nimes!
Issand on see, kes mõistab õiglast kohut
nende üle, kellele tehakse liiga.
Kes annab näljasele leiba
ja päästab lahti kinniseotud.
Kes avab pimedate silmad
ja tõstab sirgeks need, kes on küüru vajunud.
Kes kaitseb pagulasi,
aitab vaeslapsi ja lesknaisi.
Issand armastab õigeid,
kuid õela ta juhib eksiteed.
Issand on kuningas igavesti,
Sinu Jumal, Siion, valitseb põlvest põlve.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õndsad on need, kes otsivad pelgupaika Issanda nimes!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, vaadake ometi iseendid, kes te olete saanud Jumala kutse: teie seas
on vähe tarku maailma mõõdupuu järgi, vähesed teie seast on siitilma vägevad,
vähesed kõrgest soost. Kuid Jumal on rumalad ära valinud selleks, et targad
häbisse saata, ja need, kes nõdrad on maailma meelest, selleks, et teha häbi
siitilma vägevatele. Samuti on Jumal ära valinud need, kes on alamast soost,
põlatud ja keda pole ollagi, et teha tühjaks nende nõu, kes midagi on – selleks,
et keegi ei võiks uhkustada Jumala ees. Aga teie olete Jumala tahtel saanud
tarkuse ja õigluse, pühitsuse ja lunastuse Jeesuses Kristuses, et läheks täide
mis kirjas seisab: “Kes tahab uhkustada, olgu uhke Issanda üle”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Olge rõõmsad ja hõisake,
sest suur on teie palk taevas!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Rahvahulki nähes läks Jeesus üles mäele. Ja kui ta oli istunud, tulid tema
jüngrid tema juurde. Siis avas ta oma suu ja hakkas neid õpetama: Õndsad on
need, kes on vaesed Jumala ees, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on
leinajad, sest nemad leiavad lohutust. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad
maa. Õndsad on need, kelle nälg ja janu on õiguse järele, sest nendel saab olema
küllalt. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad
südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha. Õndsad on rahunõudjad, sest neid
hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õigluse pärast,
sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast
laimavad ja taga kiusavad ning räägivad teist valetades kõiksugust kurja. Olge
rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Niisamuti on taga kiusatud
prohveteid enne teid.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesuse õndsakskuulutamise teksti juures on midagi suuremat
kui ainult sõnad. Kui rabi istub ja hakkab õpetama näitab see,
et nad lähtuvad ametlikust doktriinist. Peale istumist Jeesus avas
oma suu. EV kirjutaja rõhutas sellega, oma ajastule omaselt, et
järgnev on ametlik ütlus või kõneleja kõige sügavamate arusaamade
väljendus. Lugedes seda teksti sügavamalt, avastame et Jeesus
sidus õpetatu endaga. “Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu
pärast laimavad ja taga kiusavad” Selle asemel et osutada oma
õpetusele, nagu tegid enamik suuri usu õpetajaid, seob Ta õpetuse
iseendaga. Ta ei ütle, vaata seda mida ütlen, vaid vaata mind ja
järgi mind. EV on täis veel selliseid näiteid: “Mina olen viinapuu…
Mina olen elav leib… Mina olen tee, tõde, elu… Mina olen maailma
valgus…” Nii mõnigi tahab väita nagu Jeesus oleks paljunäinud
religioosne juht ja hea filosoof oma aeg ruumis, kuid selline
lähenemine on vägagi pealiskaudne. Side Tema õpetuse ja Isiku
vahel on lahutamatu. Mida me selle teadmisega peale hakkame?
Sageli jääb tähelepanuta asjaolu et Jeesus tõi need voorused
esile elades seda tõeks. Kutse meilegi on järgida Jeesust ja
praktiseerida õpetatut. Kohati võib tunduda et need kaheksa
lauset on liiga lihtsad aga samas ka hirmutavad, kui seda kõike
täie tõsidusega tähele paneksime ja selle järgi elaksime.
Issand tahab meile jagada õnne ja rahu. Mitte ainult taevateel
käimise tarbeks, vaid nüüd – siinsamas meie igapäevase elu
keskel. Hoidkem seda rõõmuga.
Armas taevane Isa. palun kingi meile rõõmu kuulda Sinu häält
läbi Kiriku õpetuse, anna meile mõistmist ja vastuvõtmise võimet,
et Sinu elu sõnad valgustaksid kõiki meie hetki.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga