ISSANDARISTIMISE PÜHA

ISSANDARISTIMISE PÜHA A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, see on minu sulane, keda ma hoian, minu äravalitu,
kellest minul on hea meel. Ma olen saatnud oma Vaimu Tema üle. Tema toob
rahvaile õigekssaamise. Tema ei hüüa ega karju, tema häält ei ole kuulda
tänavail. Mahapainutatud pilliroogu ei murra ta katki, ja hõõguvat tahti ta ei
kustuta. Tema toob tõesti õigekssaamise. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta on maa
peal õiguse maksma pannud, ja tema seadust ootavad saared. Mina olen Issand, ja
mina olen Sind õigluseks kutsunud, haaranud kinni Su käest ja Sind kinnitanud.
Ma olen seadnud Sind rahvale seaduseks ja paganaile valguseks, avama pimedate
silmi, laskma vange vabaks vangikojast ja tooma pimeduses istujaid valguse
kätte.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand annab rahu oma rahvale!
Andke Issandale au, teie taevalised,
andke talle au ja ülistage teda.
Andke au Issanda nimele,
kummardage Issandat pühas ehtes.
Issanda hääl on üle vete,
Issand üle suurte vete.
Issanda hääl müristab võimukalt,
Issanda hääl on täis ülevust.
Kirkuse Jumal laseb müristada,
tema pühamus ülistavad kõik tema auhiilgust.
Issanda aujärg on vetevoogude üle,
Issand istub kuningana aujärel igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand annab rahu oma rahvale!

Teine lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal avas Peetrus oma suu ja ütles: “Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee
vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on temale meelepärane see, kes teda
kardab ja on õiglane. Selle sõna on ta saatnud Iisraeli rahvale, ja kuulutanud
rahu-evangeeliumi Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõige Issand.
Te teate ju, mis on sündinud kogu Juudamaal alates Galileast, pärast ristimist,
mida kuulutas Johannes, kuidas Jumal salvis Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu
väega, ning kes selle järel käis mööda maad ja tegi terveks kõik, kelle üle
saatan oli võimust saanud, sest Jumal oli temaga.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Taevas avanes ja üks hääl ütles:
“See on minu armas Poeg, teda kuulake.”
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus tuli Galileast Jordani äärde, selleks et Johannes teda seal ristiks. Aga
Johannes hoidis teda tagasi ja ütles: “Mina peaksin ennast sinul ristida laskma,
miks tuled sina minu juurde?” Jeesus aga kostis talle: “Ometi pead sa seda
sündida laskma, sest meie kohus on täita Jumala tahtmist.” Siis andis Johannes
talle järele. Kui Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata,
taevad avanesid, ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus nagu tuvi tema üle.
Ning hääl taevast ütles: “Vaata, see on minu armas Poeg, kes on mulle meele
järgi.”See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus.
Tänased lugemised annavad meile palju suurema arusaamise Jumala suurusest
ja tegevusest. Jeesuse ristimine Jordanis ei olnud pelgalt vaimse ja ihulise
puhtuse rituaal mida preestrid ja leviidid enne Jumala altarile liginemist sooritasid.
Ristija Johannese käest saatsid usujuhid küsima: “Miks sa ristid…?”(Jh 1:25)
Mk EVst loeme: Ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandusristimist
pattude andeksandmiseks. Nüüd tekib meil sama küsimus nagu Ristija Johannesel:
“Mina peaksin ennast sinul ristida laskma,miks tuled sina minu juurde?” Jeesus ei
vajanud näiliselt kumbagi talitust, kuid kostis talle: “Ometi pead sa seda sündida
laskma, sest meie kohus on täita Jumala tahtmist.” Siinkohal tuleks meil vaadata
tänase loo peategelastest laiemalt. Ristija Johannese juurde kõrbesse tulid suured
rahvahulgad ja ka Jumala Vaim tuvina. Kui me vaatame tuvi tähendust VT näeme
selle linnu olulisust. Tuvi oli kodustatud lind, kellele meeldib elada inimestega kõrvuti.
Samas oli ta ka ohvrilind (3Ms 1:14). Kuid temal on tähendus ka veeuputuse loos
Noa päevil.”Ja õhtul tuli tuvi tema juurde, ja vaata, tal oli nokas õlipuu haljas leht.
Siis Noa mõistis, et vesi oli maa pealt kahanenud.” Tuvi on justkui sümbol uuendatud,
puhastatud elust. Jeesus ei tulnud oma rahvast taevastesse kõrgustesse viima,
vaid kristlastest on saanud nagu uus loodu ristimise kaudu. Uus elu Jumalas, Jumalast
ja Jumala läbi. Jeesuse ristimisel esimest korda sai ilmsiks ristimise müsteerium.
Meie oleme saanud uuestisünni ristimise läbi. Me oleme saanud vendadeks ja
õdedeks, Jumala lasteks, samamoodi oleme saamas osa pühast armulauast, mis
ühendab meid Kristuse ja üksteisega ja lähtub samast allikast – Jumala tahtest.
Kogu loodu päästmine on teoks saamas Jeesuse isikus. Meiegi oleme saanud
ristimisel vastu võtta Jumala valguse, mida sümboliseerib ristimisel antud küünal,
ja hoiame seda valgust elavana et valgustada kogu loodut, eeskätt peret, kaastöölisi,
ja neid kellega on antud au kohtuda.
Armas taevane Isa, luba meilgi üha enam kasvada kokku Sinu tahtega, et ristimine
meiegi elus oleks enamat kui rituaal ja kingiks igapäevast uut elu parema kristlasena.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga