Aastaringi II pühapäev

Aastaringi II pühapäev A

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Issand rääkis minuga ja ütles: “Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle
kaudu ma ilmutan oma au”. Ja siis rääkis Issand, kes mind on endale
sulaseks kujundanud mu emaihust alates, et Jaakob tuleb tuua tagasi
tema juurde ja Iisrael koguda tema ümber. Nii olin ma austatud Issanda
silmis ja minu Jumal oli mu tugevus. Tema aga ütles: “Sellest on vähe,
et sa mu sulasena sead korda Jaakobi suguharud ja tood tagasi need,
kes Iisraeli hulgast on üle jäänud. Sest ma panen sind paganaile
valguseks, et minu lunastus laiuks maailma äärest ääreni.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Vaata, ma tulen täitma Sinu tahtmist!
Pikisilmi ma ootasin Issandat,
ja ta tuli mulle appi ning võttis mind kuulda.
Tema seadis minu suhu uue laulu,
kiituselaulu meie Jumalale.
Tapa- ja roaohvrid ei meeldi sulle,
põletus- ja patuohvrit sa ei nõua,
kuid sa oled avanud mu kõrvad kuulma,
sellepärast ma ütlen: vaata, ma tulen.
Rullraamatus on minust kirjutatud,
sinu tahtmist täita, mu Jumal, on minu rõõm
ja sinu seadus on mu südames.
Ma kuulutasin sinu õiglusest suure koguduse ees,
vaata, ma ei sule oma huuli.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Vaata, ma tulen täitma Sinu tahtmist!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Paulus, Kristus Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel, ja vend
Soostenes soovivad Jumala kogudusele Korintoses Kristuses Jeesuses
pühitsetuile, keda kutsutakse pühadeks, ja kõigile, kes meie Issanda
Jeesuse Kristuse Nime appi hüüavad, kõigis paigus, nii meie kui nende
pool: armu teile ja rahu Jumala, meie Isa ja Issanda Jeesuse Kristuse
käest!See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumala Sõna on lihaks saanud ja elanud meie keskel.
Kõik, kes teda vastu võtsid, on tema teinud Jumala lasteks!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ning ütles:
“Vaata,see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patud. Tema on see,
kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb inimene, kes on sündinud enne
mind, sest tema oli olemas enne kui mina. Ja minagi ei teadnud, kes ta on,
kuid ma tulin ristima veega, et Iisraeli rahvas võiks teda ära tunda”.
Ning Johannes tunnistas ja ütles: “Ma nägin Vaimu tuvina taevast alla laskuvat
ja tema üle jäävat. Mina ei tundnud teda, kuid tema, kes ta mind on läkitanud
veega ristima, ütles mulle: “See, kelle peale sa näed Vaimu laskuvat, tema on
see, kes ristib Püha Vaimuga!” Ja ma olen näinud ja tunnistan, et tema ongi
Jumala äravalitu.” See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänane EV tekst toob meieni Ristija Johannese poolt usus
tõeks tajutu. Vaata,see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patud,
tema oli olemas enne kui mina, tema ongi Jumala äravalitu.
Need sõnad näitavad meile Ristja Johannese usu suurust, samas
ka seda kuhu meie peaksime usus kasvama. Meiegi peaksime
püüdma oma eluteed läbida päevast päeva koos Jumalaga,
saades Temalt juhatust ja armu. Meie eesmärk pole olla pidevas
Vaimus värisemises või ka müstilisuses. Meie eesmärk pole ka
omada teadmisi uskmatustest enam, vaid meid on kutsutud end
avama Püha Vaimu kingitustele mida inimliku mõistusega ei saa
hoomata. Seesama Vaim ütleb meilegi: vaata,see on Jumala Tall.
Tema on meie paasatall, Tema puhastab meie patud ja juhib meid
Jumala rõõmusse igavikus. Nõnda nagu põgenemisel
Egiptuse vangistusest päästis paasatall valitud rahva elu, on
pääse meilegi valmistatud aegade algusest. Võtkem see vastu ja
hoidkem Jumala Talle oma südames kui kõige väärtuslikumat
kinki.
Armas taevane Isa, õnnista meidki ustavuse ja avatusega Sinu
kingitustele. Luba lausel: ma tulen täitma Sinu tahtmist! saada
tõeks ka minu elus. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga