PÜHIMA NEITSI MAARJA, JUMALAEMA, SUURPÜHA

PÜHIMA NEITSI MAARJA, JUMALAEMA, SUURPÜHA

Lugemine neljandast Moosese raamatust:
Neil päevil rääkis Issand Moosesega ja ütles: “Kõnele Aaronile ja tema poegadele
ja ütle: “Nii peate teie õnnistama Iisraeli lapsi ja ütlema neile: Issand
õnnistagu ja hoidku sind, Issand lasku oma pale paista sinu üle ja olgu sulle
armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu”. Nõnda pandagu
minu nimi Iisraeli laste üle, ja mina õnnistan neid”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid,
lasku oma pale paista meie üle,
et maa peal tuntaks sinu teed
ja kõigi rahvaste seas sinu lunastust.
Rõõmustagu kõik rahvad ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvastele õiglast kohut
ja juhatad rahvahõime maa peal.
Jumal õnnistagu meid ja kogu maailm kartku teda.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad,kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest käsuseaduse
kehtimise ajal, et vabaks osta need, kes olid seaduse all, ning tõsta meid
lapseseisusse. Ja kui nüüd teie olete lapsed, siis on Jumal läkitanud teie
südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: “Abba, Isa”. Nõnda ei ole sina enam ori,
vaid laps, ja kui laps, siis ka pärija Jumala kaudu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal, kes muiste rääkis prohvetite kaudu,
on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal kiirustasid karjased Petlemma ja leidsid Maarja ja Joosepi ning
lapsukese, kes lamas sõimes. Siis jutustasid nad kõigest, mis neile selle
lapsukese kohta oli öeldud. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks, mis
karjased rääkisid. Aga Maarja pidas kõiki neid sündmusi oma südames. Karjased
pöördusid tagasi, ülistasid ja kiitsid Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud
ja näinud, nõnda nagu neile oli öeldud. Ja kui kaheksas päev oli kätte jõudnud
ja tuli aeg teda ümber lõigata, siis pandigi talle nimeks Jeesus, nii nagu ingel
oli öelnud enne, kui ta ema ihusse sai.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Pühima NeitsiI Maarja, Jumalaema, suurpüha on üks paljudest Neitsi
Maarja pühadest kirikuaastas.Neitsi Maarja austamine on tavaks
pühas Kirikus olnud pikalt. Meil tuleb vahet teha pühakute austamise
ja jumaldamise vahel. Et Maarja austamine vahel lausa ebauskliku
vormi võttis, seda tõendab asjaolu, et 370. aastatest esines Traakias
ja Araabias naisi, kes Maarjale koogikesi ohverdasid. Selline jumaldamine
ei ole kristlik tava, sest Neitsi Maarja osutas alati Jeesusele. Pühakute
rõõm on meie eest kosta Jumala poole, olles oma eluga näidanud
parimat teed jõudmaks Jumala palge ette.
Miks on tänane püha tähtis meie vaimse arengu seisukohalt? Teisest
lugemisest kuulsime, et Jumala armust oleme saanud õdedeks ja
vendadeks Jumala lastena, Ristimisel istutati ususeeme meie hinge.
Meie vaimne elu seisneb usu kasvus.. Tänane püha tuletab meile meelde,
et kui meist on saanud vennad ja õed Kristuses, oleme ka saanud Maarja
vaimseteks lasteks. Nagu õpime oma maiselt emalt kuidas olla hea
inimene maailmas,õpime Neitsi Maarjalt kuidas olla hea kristlane. Tänases
EVs näeme tema tarkust. Aga Maarja pidas kõiki neid sündmusi oma
südames.Meiegi peame Jumala märke oma elus tähele panema ja nende
ülemõtisklema, kui soovime olla Kristuse omad Me ei mõista kunagi
oma elu tähendust kui me ei palveta ega mõtiskle nagu Maarja.
Võib kuluda väga palju aega kuni näeme Jumala plaanide täitumist oma
elus. Me ei pea teadma kõike mis oli ja tuleb, vaid teadma teed kuidas
oma tulevikku kõndida koos Jeesusega, pühade eestkostel.
Püha Maarja, Jumalaema palu meie patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.
Aamen.

NEITSI MAARJA – JUMALAEMA

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga