ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rõõmustagu kõrb ja kõnnumaa, stepp hõisaku ja puhkegu õitsele. Lillevaip
katku teda – nii rikkalikult peab ta õitsema, hõiskama, juubeldama ja rõkkama
rõõmust. Antagu temale Liibanoni au; Karmeli mäe ja Saaroni ilu. Ning nemad
saavad näha Issanda kirkust ja Jumala ülevust. Tehke tugevaks lõtvunud käed,
nõrkenud jalad pange kindlalt seisma! Ütelge neile, kel süda on hirmu täis:
Olge julged, ärge kartke – vaata, siin on teie Jumal. Tema kättemaks jõuab, teie
Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad
ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab lonkaja otsekui hirv ja kidakeelse
keel hõiskab. Sest need, keda Issand on vabaks teinud, pöörduvad koju tagasi.
Nad tulevad Siionisse hõiskamisega, igavene rõõm särab nende palgeil. Rõõm
ja heameel valdavad neid, kurbus ja halin ent taganevad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, tule ja päästa meid!
Issand mõistab õiglast kohut neile, kellele tehakse liiga.
Tema annab näljasele leiba
ja päästab lahti kinniseotud.
Issand avab pimedate silmad.
Issand tõstab sirgeks need, kes on küüru vajunud.
Issand kaitseb pagulasi,
Tema aitab vaeslapsi ja lesknaisi.
Issand armastab õigeid,
kuid õela ta juhib eksiteele.
Issand on kuningas igavesti,
Sinu Jumal, Siion, valitseb põlvest põlve.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, tule ja päästa meid!

Teine lugemine püha Jaakobuse kirjast:
Vennad, pidage vastu kuni Issanda tulemiseni, sest vaata – ka põllumees
ootab oma maa hinnalist vilja ja on kannatlik ootama, millal tuleb sügisene
või lõikuseaegne vihm. Olge siis teiegi kannatlikud, sest Issanda tulemine
on lähedal. Vennad, ärge kaevake üksteise peale, et teid hukka ei
mõistetaks – vaata, kohtumõistja seisab juba ukse ees. Olgu
prohvetid teile oma kannatlikkuse ja pika meelega eeskujuks, sest nemad
on kõnelenud Issanda nimel. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Issand on mind läkitanud
kuulutama vaestele õndsusesõnumit!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Johannes sai vangitornis kuulda Jeesuse tegudest, saatis ta oma
jüngrid temalt küsima: “Kas sina oled see, kes pidi tulema, või peame
ootama kedagi teist?” Jeesus vastas neile ja ütles: “Minge ja teatage
Johannesele, mida näete ja kuulete: pimedad näevad jälle ja halvatud
käivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud äratatakse
üles ja vaestele kuulutatakse Jumala riiki, ning õnnis on see, kes ei leia,
et mina talle pahanduseks olen”. Kui Johannese jüngrid olid lahkunud,
hakkas Jeesus rahvale Johannesest rääkima: “Mida te olete läinud kõrbesse
vaatama? Pilliroogu, mida tuul kõigutab? Või mida te tahtsite näha? Inimest
peeneis rõivais? Vaata, need, kes kannavad peeneid rõivaid, on kuningate
kodades! Või miks te olete välja läinud? Et prohvetit näha saada? Jah,
minagi ütlen teile:hoopis enamat kui prohvetit! Tema on see, kellest on kirjutatud:
“Vaata, ma läkitan oma sõnumitooja su palge eele, kes valmistab sulle tee sinu
ees.” Tõesti ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat, kui
Ristija Johannes,kes aga vähim on taevariigis, see on suurem kui tema.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Ristija Johannes, vangistatud prohvet küsib: “Kas sina oled see, kes pidi tulema?”
Kas Jumal on seesama jumal keda meie ootame? Ootame, et Jumal aitab meil
elada lihtsat elu, kuid Tema kutsub meid sügavamale vaatama. Tahaksime, et Jumal
kaotaks kõik kannatused, selle asemel seisab Tema meie kõrval raskustes.
Loodame et oleme väärilised jumalikuks auks, kuid meid kutsutakse samastuma
kõige väetimatega. Igal korral kui meie lootus luhtub, laguneb meie ümbert justkui
müür mille ise oleme loonud endale. Meie pääseme sellest vanglat siis kui laseme
omaenese ootuste asemel täide minna Jumala tahtmisel. Me avame ennast Tema
Kuningriigile ja näeme suuremat pilti kui meie enda tahtmised. Meie pääseme iseenda
vanglast kui avame endale Jumala, selle asemel mida Temast ootame. Avagem endale
uus maailm kus avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis
hüppab lonkaja otsekui hirv ja kidakeelse keel hõiskab!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga