ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sellel päeval ajab Jesse tüvi uue võsu ja oks tema juure seest kannab vilja.
Tema üle on Issanda Vaim – tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja vägevuse vaim,
teadmise ja vagaduse vaim, ning jumalakartuse vaim täidab teda. Tema ei mõista
kohut silmanägemist mööda ega otsusta kõrvakuulmise järgi, vaid mõistab vaestele
õigust ja tasaste üle maa peal ta otsustab tões. Tema lööb ülekohtutegijat oma
suu sauaga ja hingeõhk tema huultelt surmab jumalatu. Tema niuded on vöötatud
õiglusega ja ustavus on side ta puusadel. Siis elab hunt tallega koos ja panter
magab kitsekese kõrval. Vasikas, lõvi ja lammas on üheskoos ja väike poiss
karjatab neid. Lehm ja karu on karjamaal, nende pojad magavad ühes ja lõvi sööb
õlgi nagu veis. Imik mängib rästiku uru juures ning võõrutatu sirutab oma käe
mürkmao pessa. Ei tehta kurja ega tapeta kogu mu pühal mäel, sest maa on Issanda
tundmist täis nii nagu vesi merd täidab. Sel päeval saab Jesse võsu rahvaile
märgiks – märgiks, mida otsivad kõik hõimud, aga tema rahupaik on täis kirkust.
Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tema päevil õitseb õiglus ja rahuküllus igavesti!
Jumal, anna kuningale tarkust mõista kohut
ja oma õiglus kuningapojale.
Et ta mõistaks su rahvale õigust
ja oleks õiglane sinu vaeste vastu.
Tema päevil õitseb õiglus ja rahuküllus
kuni kuu kaob ära.
Ja ta valitseb merest mereni,
Eufrati jõest kuni maailma otsani.
Tema päästab rõhutu, kes appi hüüab,
vabastab vaese, kellel puudub abimees.
Säästab nõtra ja viletsat,
päästab vaeste hinged.
Tema nimi püsigu igavesti,
päikesest kauem õitsegu tema nimi.
Temas olgu õnnistatud kõik rahvad,
kõik hõimud ülistagu teda.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tema päevil õitseb õiglus ja rahuküllus igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kõik see, mis kirjas seisab, on kirja pandud meile õpetuseks, et meil
püsivuse ja pühakirjas leiduva lohutuse kaudu oleks lootust. Aga püsivuse ja
lohutuse Jumal andku teile üksmeelt isekeskis Jeesuse Kristuse eeskuju järgi, et
te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat, meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa. Sellepärast võtke üksteist vastu nii nagu Kristus on teid Jumala kirkusse
vastu võtnud. Ma ütlen teile, et Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks
Jumala tõe pärast – isadele antud tõotuse kindlustamiseks – et paganadki näeksid
Jumala halastust ja ülistaksid teda, nii nagu on kirjutatud: “Seepärast ma
ülistan sind paganate seas ja laulan kiitust sinu nimele”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Valmistage Issandale teed, tehke tasaseks Tema rajad,
ja kõik inimesed saavad näha Jumala lunastust!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Neil päevil tuli Ristija Johannes Juuda kõrbesse. Ta kuulutas ja ütles:
“Parandage meelt, sest jumalariik on lähedal. Tema kohta, kes ta on tulemas,
ütlebki prohvet Jesaja: “Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tema
jaoks tehke sirgeks rajad”.” Aga Johannese rõivad olid kaamelivillast ja nahkvöö
ta niuete ümber, ning tema toiduks olid rohutirtsud ja metsmesi. Tema juurde
kogunes kokku Jeruusalemma ja Juudamaa – kogu Jordani ümbruskonna rahvas; ja
siis kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões.
Aga kui ta nägi paljusid varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta
neile; “Teie, rästikute sugu, kes on teid hoiatanud põgenema tulevase viha eest?
Kandke nüüd õiget meeleparanduse vilja ja ärge hakake ütlema: “Meie isa on
Aabraham”, sest nendest kividest siin võib Jumal äratada Aabrahamile lapsi.
Kirves on juba puude juurtele pandud, ja iga puu, mis ei kanna head vilja,
raiutakse maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid veega, meeleparanduse
märgiks, aga tema, kes ta tuleb pärast mind, on vägevam kui mina. Ja mina pole
seda väärt, et võiksin tema sandaalegi kanda. Tema ristib teid Püha Vaimu ja
tulega. Juba hoiab ta tuulamislabidat käes, ja ta puhastab oma rehealuse ning
kogub oma nisu aita, kuid aganad ta põletab ära tules, mis iialgi ei kustu.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Ristija Johannes, Lunastaja eelkäija, kuulutab meile:„Parandage meelt,
sest taevariik on lähedal!” Suurim prohvet keset Juudamaa kõrbe, kellest
prohvet Jesaja kirjutas:”Hüüdja hääl on kõrbes”, kuulutas tarvidust valmistuda
Jumala riigiks meeleparandusega. Teda tulid kuulama suured rahvahulgad,
õpetatud variserid ja saduserid. Täna tema hüüab meile läbi püha Kiriku.
Tänagem Jumalat nenede sõnade eest, need on öeldud ka meie jaoks.
Meil on ka valik tunda meeleparandus kutse ees ebamugavust. Oleksime
justkui teinud kõik, mis meie võimuses. Kuid vaadakem Ristija Johannest.
Kaamelinahas mees keset kõrbe, vaba ja äraostmatu, valmis kuulutama:
“Valmistage Issandale tee, tema jaoks tehke sirgeks rajad!” Hoidkem
oma taevateel meeles tema hoiatust, et tuleb suur puhastus Messia
läbi kes puhastab meid kõigest patust “põletab ära tules, mis iialgi ei kustu.”
Jumala armastus võib põletada igasuguse patu meie seest kui me seda
vaid lubame ja palume. Seega tulgem Jumala palge ette sellel advendi
ajal, ka siis kui oleme kaotamas lootust, parandagem meelt ja kuulutagem
vabadust Kristuses. Temas on meie rõõm, usk ja elu.
Armas taevane Isa, Sina näed milles ja kuidas saaksime veelgi enam
Sinule meelepärasemaks muutuda. Kingi meile sellel teekonnal oma
juhatus ja abi.
Aamen.

Oo tule nüüd, Immanuel, too vangist välja Iisrael,
kes ikkes võõra võimu all. Jumala Poeg, ainuke!
Rõõm nüüd, rõõm nüüd: Immanuel
on sündind sulle, Iisrael.

Oo tule, Iisai võsuke! Su vihameeste vaenu eest
ning surmariigi piinadest Sa juhi välja valgusse.
Rõõm nüüd, rõõm nüüd: Immanuel
on sündind sulle, Iisrael.

Oo tule, tule, Idamaa, kui päikene nüüd tõuse sa,
ööudu me pealt eemalda ja rebi katki pimedus.
Rõõm nüüd, rõõm nüüd: Immanuel
on sündind sulle, Iisrael.

Oo tule, võti Taavetist, taas ava meile taevariik.
Tee lahti rada ülesse ja pane lukku põrgutee.
Rõõm nüüd, rõõm nüüd: Immanuel
on sündind sulle, Iisrael.

Oo tule nüüd, Adonai! Su rahvast, kes on Siinail,
Sa läkita ja pühitse Su kuninglikus hiilguses.
Rõõm nüüd, rõõm nüüd: Immanuel
on sündind sulle, Iisrael.

Tõlge: Tarmo Uustalu

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga