ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sõna, mis ilmutati Jesajale, Aamose pojale Juuda ja Jeruusalemma kohta: Ja
viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana üle mägede tippude
ja kõrgub üle küngaste, ning kõik rahvad voolavad tema juurde kokku. Tulevad
paljud rahvad ja ütlevad: “Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala
kotta, et ta õpetaks meile oma teed, et me võiksime käia tema radadel”. Sest
Siionist tuleb seadus ja Issanda Sõna Jeruusalemmast, ning mõistab kohut
paganate üle – õiglast kohut rahvaste üle. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks
ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam
sõdima. Jaakobi koda, tulgem, käigem Issanda valguses!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mingem rõõmsalt Issanda kotta!
Ma sain rõõmsaks, kui mulle öeldi:
“Mingem Issanda kotta!”
Meie jalad
seisid su väravais, Jeruusalemm.
Sinna, üles, kogunevad suguharud, Issanda suguharud
Iisraeli seaduse järgi, ülistama Issanda nime.
Sest seal seisavad kohtuaujärjed,
aujärjed Taaveti kojale.
Palvetage, et Jeruusalemmas oleks rahu,
neil, kes armastavad Sind, mingu hästi!
Olgu rahu su müüride vahel
ja muretus sinu tornides.
Oma sõprade ja ligimeste pärast ma ütlen:
“Rahu olgu sinuga”.
Issanda, meie Jumala koja pärast
soovin, et sul läheks hästi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mingem rõõmsalt Issanda kotta!

Teine lugemine püha apostele Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, mõistke käesolevat aega, et tund on tulnud unest ärgata. Sest meie
lunastus on nüüd lähemal kui sel ajal, mil me uskuma hakkasime. Öö on lõpu
korral, päev on ligi tulnud. Seepärast heitkem endast ära pimeduse teod ja
relvastugem valguse relvadega! Elagem ausalt nagu päeva ajal, mitte öistes
prassimistes ja joomingutes, kõlvatuses ja lodevuses, mitte riius ja kadeduses,
vaid rüütagem end Issanda Jeesuse Kristusega ja ärgem muutkem oma ihu eest
hoolitsemist himude äratamiseks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Issand, halasta meie peale
ja ole meie lunastaja!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: Aga kohe peale nende päevade ahistust
pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust ja tähed kukuvad taevast ja taeva
vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja
siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva
pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure
pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud nelja tuule poolt, taeva ühest
äärest teise ääreni.
Ent õppige viigipuust: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti,
siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda,
siis mõistke, et tema on lähedal, ukse taga! Tõesti, ma ütlen teile, see
sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu
sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg,
vaid Isa üksi.
Nii nagu sündis Noa päevil, nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Sest niisamuti
kui inimesed elasid enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid
mehele, kuni selle päevani, mil Noa laeva asus. Ja nemad ei mõistnud enne, kui
tuli veeuputus ja hävitas nad kõik. Nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Siis on
kaks meest põllul, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha; kaks naist on
jahvatamas käsikivil: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.
Olge siis valvel, sest te ei tea, millisel päeval teie Issand tuleb. Mõelge
sellele, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, küll ta siis valvaks ega
laseks oma majja sisse murda. Nii olge teiege valmis, sest teie ei tea seda
tundi, millal Inimese Poeg tuleb.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Varsti saabuvad Jõulupühad, Jeesuse sündimise ülevus saab teoks.
Kuigi tänane EV toob meieni Jeesuse teise tulemise jutustuse,
saame osa ka Jeesuse sündimisest laudas. Tema teine tulemine ja
advendiaeg kutsuvad meid Issandale vastu minema. Mõnede inimeste
jaoks on enda ette valmistamine ehk vastu minemine, üllatav.
Advendiaeg ehk suur ootuse aeg on täidetud paastumise, palve ja
andide jagamisega. Kui me mõistame almuste ja palve tarvidust
siis võib jääda küsimus – milleks paast? Paastumise eesmärke on
mitu. Patukahetsus ja meeleparandus, aga ka püha Kiriku areng
vaimses puhastumises. Traditsiooniline avendiaja paast on aga
eriti oluline isikliku igatsuse kasvatamiseks Jumala järgi. See on
elav traditsioon, mitte keegi ei saa ütelda: te peate. Kuid
tõesti, püha Kirik soovib, et kõik inimesed parandaksid isiklikku
suhet Jumalaga. Apostel Paulus soovitab elada väärikat elu,
see tähendab et peaksime olema valmis tervitama Issandat kui Ta
tuleb. Muidugi ei pea me ootama Tema teist tulemist. Ta tuleb
meie juurde Pühimas Armulauas, Ta tuleb meie juurde väikeste
imedega,armastuse ja headusega. Kui me Teda otsime, Talle oma
igapäevaelus aega ja ruumi leiame, siis Ta tuleb ja elab koos meiega.
Tule, Issand Jeesus!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga