Jeesus Kristuse, kõiksuse Kuninga suurpüha

Jeesus Kristuse, kõiksuse Kuninga suurpüha

Lugemine teisest Saamueli raamatust:
Neil päevil tulid kõik Iisraeli suguharud Taaveti juurde Hebronisse ja ütlesid:
Vaata, me oleme sinu liha ja veri. Juba varem, kui Saul oli veel meie kunigas,
olid sina see, kes Iisraeli võitlusse viis ja koju tagasi tõi. Sinule on Issand
öelnud: “Sa pead hoidma mu rahvast kui karjane, sina oled Iisraeli rahva
valitseja”. Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning
kuningas Taavet tegi Hebronis, Issanda ees, nendega lepingu. Ja nemad
salvisid Taaveti kuningaks Iisraeli üle.
Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mingem rõõmuga Issanda kotta!
Ma sain rõõmsaks, kui mulle öeldi:
mingem Issanda kotta!
Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalemm.
Jeruusalemm, kindel linn, kus viibitakse üheskoos.
Sinna, üles, kogunevad suguharud, Issanda suguharud
Iisraeli seaduse järgi, ülistama Issanda nime.
Sest seal seisavad kohtuaujärjed,
aujärjed Taaveti kojale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mingem rõõmuga Issanda kotta!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad, olge rõõmsad ja tänage Isa, kes teid on teinud pühade päranduse
väärilisteks valguseriigis. Sest tema on meid välja toonud pimeduse meelevallast
ja juhtinud meid kuningriiki, mis kuulub tema armsale Pojale, kelles meil on
lunastus ja pattude andeksandmine. Tema on nähtamatu Jumalaga ühte nägu,
esmasündinu kõige loodu hulgas. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja
mis maa peal, mis nähtav ja mis nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, valitsused
või meelevallad – kõik on loodud tema läbi ja temas. Kuid tema ise on olnud enne
kõike, ja kõik püsib koos tema väel – tema on ihu pea, ihu on aga kirik. Tema on
algus, esmasündinu surnute hulgast – nii on ta kõiges esimene. Jumalale on olnud
ju meelepärane lasta temas kõigel oma täiusel elada, et tema läbi kõiki ära
lepitada ja kõik – nii maised kui taevalised – Kristuse juurde juhtida, sest
tema on oma ristivere läbi kõigiga rahu teinud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Kiidetud olgu meie isa Taaveti kuningriik!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Rahvas aga seisis ja vaatas, kuid vanemate nõukogu liikmed pilkasid: “Teisi on
ta päästnud, las päästab nüüd iseennast, kui ta on kord juba Messias ja Jumala
äravalitu.” Ka sõdurid mõnitasid teda, astusid tema juurde, andsid talle äädikat
ja ütlesid: “Kui sa oled juutide kuningas, päästa nüüd ennast ise!” Aga tema pea
kohal oli tahvel, millele oli kirjutatud: “See on juutide kuningas”. Üks
kurjategijatest, kes oli ühes temaga risti löödud, teotas teda: “Kas sa ei ole
siis Messias? Päästa ennast ja meid ka!” Aga teine sõitles teda ning ütles:
“Karda ometi Jumalat, sina kannad ju sama karistust! Ometi kanname meie seda
meie kurjade tegude pärast, kuid tema pole midagi halba teinud.” Ja ta sõnas:
“Jeesus, pea mind meeles, kui sa jõuad oma kuningriiki”. Jeesus vastas talle
ning ütles: “Tõesti ma ütlen sulle, veel täna oled sa ühes minuga paradiisis”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesus on kogu loodu kuningaks saanud. Tema on maailma
ära võitnud. Lugemine Saamueli raamatust toob meieni
midagi uut kuninga olemuse kohta, Ta ei ole rahvale kauge
tegelane kusagilt, vaid rahva enda seast. Kirjast heebrealastele
loeme:Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks,
et temast (Jeesusest) saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala
ees rahva pattude lepitamiseks.(Hb 2:17) Kristus, olles
kuningaks saanud on ka kuningas iga Temale ustava inimese
jaoks. Tema tahtmine sündigu, palvetame päevast päeva.
Selles Jumala kuningriigis, milles ka meil igalühel oma osa on,
on esmane Jeesusele järgnemine alandlikus teenimises.
See tähendab ka seda, et meie lepime Tema poolt seatud
olukordade ja elukorraldusega. Tänanae EV toob meieni
Jeesuse kuningliku tegelikkuse. Tema tunnistab: “Minu kuningriik
ei ole sellest maailmast.” ja veel: “Tõesti ma ütlen sulle, veel täna
oled sa ühes minuga paradiisis”. Mida see kõneleb meile?
Nii mõnedki usus olijad ootavad maailma lõppu ja Jeesuse
saabumist taevapilvedel. Mõned tunnistavad maailma vürstiks
koguni Saatanat. Kuid, olenemata sellest mida ja kuidas meie
usume on Jumala kuningriik meie keskel, meie seas ja teotseb
läbi meie, sest me oleme juba siin ja nüüd osa Tema taevasest
Kuningriigist. Kuidas me selles saame olla kindlad? Kuningas
Kristus on see kes toetab väsinut, aitab üles langenud ja
kõiki neid kelle süda igatseb Jumala järgi. Järgides Kristust
armastuses loodame et Jeesus ühel päeval ka meile ütleb:
“veel täna oled sa ühes minuga paradiisis”. Tema on Kuningas.
ja ainult Temal on meelevald jagada oma rahvale”piletit” paradiisi.
Armas taevane Kuningas, ole ikka meiega.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga