Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:
Issand, kogu maailm on sinu ees nagu kübeke kaalukaussidel,
otsekui kastetilk, mis hommikul maha langeb. Sina halastad aga
kõigi peale, sest sa suudad kõike, ja vaatad mööda inimeste
pattudest, et nad meelt parandaksid. Sest sina armastad kõike, mis
olemas on, ega põlga midagi, mida sa oled teinud, sest sina ei
olegi loonud midagi, mida sa ise vihkaksid. Sest kuidas saaks
miski püsida, kui sina ei tahaks, või kuidas säiliks see, keda
sina ei ole kutsunud? Sina aga säästad kõiki, sellepärast et nad
on sinu omad, Issand, hingede armastaja. Sest sinu surematu Vaim
on kõiges. Sellepärast sa karistad langevaid leebelt ja manitsed
neid nende patte meenutades, et nad loobuksid kurjusest ja usuksid
sinusse, Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma kiidan Sind kõrgeks, mu Jumal ja mu kuningas!
Ma tänan su nime ikka ja igavesti.
Iga päev ma tänan sind
ja kiidan su nime ikka ja igavesti.
Armuline ja halastaja on Issand,
kannatlik ja suur helduselt.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.
Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod,
ja su vagad tänavad sind.
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest
ja nad räägivad su vägevusest,
Sinu riik on kõigi ajastute riik
ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.
Issand toetab kõiki, kes on langemas,
ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma kiidan Sind kõrgeks, mu Jumal ja mu kuningas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast tessalooniklastele:
Vennad: sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal
teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks
täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo, et meie
Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie Jumala ja
Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda. Me palume aga teid, vennad,
meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid
kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada
segadusse ega heidutada – ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis
nagu pärineks meilt –, otsekui Issanda päev oleks juba käes.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka,
vaid et temal oleks igavene elu!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal, kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. Ja
vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja ta
oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga
see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu.
Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha,
sest Jeesus pidi sealtkaudu minema.
Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale:
“Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!”
Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja
seda nähes nurisesid kõik: “Tema on patuse mehe juurde öömajale
läinud!”
Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: “Vaata, Issand, poole oma
varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi
välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.” Aga Jeesus
ütles talle: “Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema
on Aabrahami poeg. Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma
kadunut.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Sakkeus, maksukogujate ülem, avalikult patuseks peetud mees, lootis
hetkekski silmata Jeesust. Ta sai palju suurema armu osaliseks. Jeesus,
jagab kõikidele oma armuküllusest, tulles vastu südame igatsustele. Kes
Teda on näinud ja kogenud oma elus ei soovi mitte kunagi Temast lahti
ütelda ja tagasi pöörduda endiste hoiakute ja vaadete poole. Jumala
arusaamine armust on palju suurem rahva arusaamisest. Jeesust
süüdistati patusega suhtlemises. Mida tegi Jeesus? Ta ei hakanud
vabandama, vaid ütles: Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma.
Inimese Poeg otsib inimesi ja täidab neid igavese rõõmu ootusega.
Täna tuletab püha Kirik meile meelde, et ka meid on Jumal otsinud
ja leidnud. See toob tänu ja kiituse meie huultele, aga ka meile
usaldatud kohustuse Teda oma elus teekaaslasena hoida. Lubada
Temal läbi meie jõuda nende inimeste südamesse, kes meie teele
on juhatatud. “Täna on sellele kojale tulnud pääste”, Jeesuse sõnad,
mis kustutavad kõik mineviku halva ja aitavad kasvada kokku Jumala
armastusega pühas Kirikus, on täna meile usaldatud sõnad. Sinu
ja minu usu kinnituseks ja ka meeldetuletuseks keerulistel hetketel.
Armas taevane Isa, vaata armulikult kõikide inimeste peale, eriti
aga nende peale kes, avaliku arvamuse ohvrina, hinges Sinu armule
lootuse panevad.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga