KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA

KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA

Lugemine püha apostel Johannese ilmutuse raamatust:
Mina, Johannes, nägin teist inglit tõusvat päevatõusu poolt, tema käes oli elava
Jumala pitsat ja ta hüüdis suure häälega nendele neljale inglile, kellele oli
antud kahju teha maale ja merele, ning ütles: “Ärge tehke kahju maale, merele
ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri Jumala sulaste otsaesistele.” Ja
ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud – sada nelikümmend neli tuhat
pitseriga märgitut kõigist Iisraeli suguharudest. Pärast seda ma nägin, ja
vaata, suur rahvahulk, keda keegi ei suutnud ära lugeda, kõigist rahvahõimudest
ja suguharudest, rahvaist ja keeltest – nad kõik seisid aujärje ees ning Talle
ees, valged rüüd seljas ja palmioksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega ning
ütlesid: “Lunastus tuleb meie Jumalalt, kes istub aujärjel, ja Tallelt”. Ja kõik
inglid seisid aujärje, vanemate ja nelja olendi ümber ning heitsid silmili
aujärje ette ja kummardasid Jumalat öeldes: “Aamen. Kiitus ja ülistus, tarkus ja
tänu – au, võim ja vägi olgu meie Jumalale ikka ja igavesti. Aamen”. Ja üks
vanematest küsis minu käest: “Kes on need, kes seisavad seal, valgetes rüüdes,
ja kust nad on tulnud?” Ning mina vastasin talle: “Mu isand, sina tead.” Ja ta
ütles mulle: “Need on need, kes tulevad suurest ahistusest ja on oma rüüsid
pesnud ja Talle veres need valgeks teinud”.
Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

See on põlvkond, kes otsib Jumalat!
Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius,
maailm ja kõik kes seal elavad.
Sest tema on selle rajanud merede peale,
kinnitanud maailma jõgede üle.
Kes tohib minna Issanda mäele,
kes tohib seista tema pühas paigas?
See, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt,
kelle hing ei himusta tühja ega kinnita pettust vandega.
Tema saab õnnistuse Issandalt
ja oma õiguse Jumalalt, kes on tema abimees.
See on sugupõlv, kes teda taga nõuab,
kes otsib su palet, Jaakobi Jumal.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
See on põlvkond, kes otsib Jumalat!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast
Mu armsad, vaadake, millise armastuse on Isa meile andnud, et meid hüütakse
Jumala lasteks ja need me ka oleme. Kuid maailm ei tunne meid, sest maailm ei
tunne teda. Mu armsad! Praegu me oleme Jumala lapsed, kuid see pole veel ilmsiks
saanud, mis me tulevikus oleme. Teame vaid, et kui tema ilmub, oleme tema
sarnased, ja näeme teda niisugusena nagu ta on. Igaüks, kellel on niisugune
lootus tema peale, puhastab end pühaduseks, tema ees, kes ta on püha.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete
ja mina annan teile hingamise!
Halleluuja.

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Rahvahulki nähes, läks Jeesus üles mäele. Ja kui ta oli istunud, tulid tema
jüngrid tema juurde. Siis avas ta oma suu ja hakkas neid õpetama: Õndsad on
need, kes on vaesed Jumala ees, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on
leinajad, sest nemad leiavad lohutust. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad
maa. Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nendel saab
olema küllalt. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on
puhtad südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha. Õndsad on rahunõudjad, sest
neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse
pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid
minu pärast laimavad ja taga kiusavad ning räägivad teist valetades kõiksugust
kurja. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Niisamuti on taga
kiusatud prohveteid enne teid.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga