Kuningriigiaja XXX pühapäev

Kuningriigiaja XXX pühapäev

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Issand Jumal on õiglane kohtumõistja, tema ei otsusta näiva au
järele. Tema ei suurusta vaese ees, vaid võtab rõhutu palvet
kuulda. Vaeslapse nuttu ja lesknaise rohkeid kaebeid tema ei
põlga. Rõhutu hädad lõpevad ja viletsa hädaldamine saab otsa, sest
vaese hüüdmine tungib läbi pilvede ega leia rahu enne, kui jõuab
sihile. See hüüdmine ei jäta järele, kuni Kõigekõrgem vaatab
ta poole ja õiglane kohtunik teeb õiglase otsuse.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand võtab vaeseid kuulda!
Ma tänan Issandat igal ajal,
alati on tema kiitus mu suul.
Issandast kiitleb mu hing,
vaesed kuulevad ja rõõmustavad.
Issanda pale on kurjategijate vastu,
et hävitada maa pealt nende mälestus.
Õiged hüüavad ja Issand võtab neid kuulda
ja tõmbab nad välja nende kitsikusest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt
ja päästab need, kelle vaim on rõhutud.
Issand lunastab oma sulaste hinged,
kes tema juures pelgupaika otsivad, ei näe karistust.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand võtab vaeseid kuulda!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Varsti tuuakse mind ohvriks ja mu lahkumiseaeg on ligidal. Ma olen
head võitlemist võidelnud, minu jooksmine on jõudnud lõpule, oma
usule ma olen jäänud kindlaks. Nüüd on minu jaoks valmis pandud
õigluse pärg, mille Issand – õiglane kohtumõistja – minule sellel
päeval annab. Aga mitte üksnes mulle, vaid kõigile, kes tema
ilmumist armastusega ootavad.
Kui ma esimest korda enese eest kostsin, ei astunud keegi minu
kaitseks välja, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu seda arvatagu
neile süüks. Aga Issand seisis minu kõrval ja kinnitas mind oma
väega, et minu kuulutamine oleks täiuslik. Tema tahtis, et paganad
neid sõnu kuulda saaksid, sellepärast olen minagi otsekui lõvi
suust välja kistud. Küllap Issand kisub mind välja kõigest
kurjast, päästab mind ära ning aitab mind oma taevasesse
kuningriiki. Temale olgu au igavesest ajast igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Jumal on lepitanud maailma endaga Kristuse läbi.
Tema on andnud meile lohutuse sõna!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal rääkis Jeesus tähendamissõna nende kohta, kes pidasid
iseennast õigeks ja põlgasid teisi: “Kord läksid kaks inimest
pühakotta palvetama. Üks neist oli variser ja teine tölner.
Variser asutas enese eraldi seisma ja palvetas endamisi: “Ma tänan
Sind, mu Jumal, et mina ei ole niisugune nagu teised inimesed:
röövlid, petised, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner
seal. Ma paastun kaks korda nädalas ja annan kümnist kõigest,
millest ma kasu saan.” Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi
üles taeva poole tõsta, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: “Mu
Jumal, ole mulle patusele armuline!” Ma ütlen teile, see viimane
läks koju õigeks mõistetuna – esimene mitte! Sest igaüht, kes
ennast ise ülendab, seda alandatakse, aga kes ennast ise alandab,
seda ülendatakse.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Me oleme seda Jeesuse tähendamissõna kuulnud palju kordi
ja mitmel viisil. Vahest see enam ei kõnetagi meid. Oleme
justkui oma südames veendunud et oleme nagu maksukoguja –
õigesks mõistetud Jumala ees. Tuues variseeri tänapäeva
kristlikusse kogudusse võiksime teda näha igati eeskujuliku
kristlasena. Kuuldud teksti järgi oli tema otsekohene ja ustav
oma usule.Kindlasti on ta inimene kes tunneb uhkust oma
kõrge moraali üle ja hindab oma väärikust. Tuues maksukoguja
tänasesse kogudusse näeksime inimest kes ei julge tulla
Jumala altari juurde ( Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi
üles taeva poole tõsta), uskudes oma pattude õudsust ja tundes
ehk veidi hirmu oma tuleviku ees mida Jumal temale võib saata.
Jumala arm kogu loodu üle ületab igatpidi meie arusaama kogu
olevast. Jumal näeb meie sisemaailma,ja kui vaatame on ka meil
endal võimalus sellest teadlikuks saada. Mõtiskledes tänaste
kirjakohtade üle avastame et meis on osa mõlemast tegelaskujust.
Jumala ette tulemine toob esile meie enda südame hoiakud, vahekorra
Jumala, iseenda,kogu oleva suhtes Selle teekonna teadvustmine
aitab meil jõuda variseerlikust hoiakust alandliku tänu hoiakuni.
See teekond viib meid kristlikust eneseteadvusest teadmiseni et
ainult Jumal on täiuslik, ja ka täiuslikult halastaja. See alandlikkus
Tema ees toob rõõmu ja tänu meie ellu.
Armas taevane Isa, ap.Paulus tahtis kuni surmani alandlikult truuks
jääda heale sõnumile, mida Jeesuses ära oli tundnud, luba meilgi
osa saada Sinu Rõõmusõnumi sügavustest teekonnal Sinuni.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga