Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Neil päevil, kui amalekid Refidimisse tulid ja sõdisid Iisraeli
vastu, ütles Mooses Joosuale: “Vali omale salk sõjamehi ja mine
homme lahingusse amalekkide vastu. Aga mina seisan mäetipus ja
hoian käes Jumala saua”. Ning Joosua tegi, nagu Mooses oli temale
öelnud, ja sõdis amalekkide vastu.
Aga Mooses, Aaron ja Huur tõusid kõrgendiku tippu. Ja sündis, et
nii kaua kui Mooses hoidis oma kätt üles tõstetuna, oli Iisrael
võidukas, kui ta aga oma käe lasi alla vajuda, oli võit Amaleki
poolel. Siis kui Moosese käed väsima hakkasid, veeretasid teised
kohale kivirahnu ja panid Moosese selle peale istuma ning Aaron ja
Huur toetasid teine teiselt poolt tema käsi. Nii seisid Moosese
käed üleval kuni päikeseloojanguni ja Joosua sai oma terava
mõõgaga Amaleki ja tema väe üle võidu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu abi tuleb Issandalt, kes on loonud taeva ja maa!
Ma tõstan oma silmad mägede poole,
kust küll tuleb mulle abi.
Minu abi tuleb Issandalt,
kes on loonud taeva ja maa.
Tema ei lase sinu jalal vääratada,
see, kes sind hoiab, ei uinu magama.
Vaata, see, kes Iisraeli hoiab, ei maga ega vao unne.
Issand on sinu hoidja, tema vari katab sind,
tema seisab su kõrval.
Päike ei tee sulle kahju päeval ega kuu öösel.
Issand hoidku sind kõige kurja eest
ja kaitsku sinu elu,
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu abi tuleb Issandalt, kes on loonud taeva ja maa!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Jää selle juurde, mida sa oled õppinud ja uskumisväärseks pidanud,
sest sa tead, kelle käest on sinu õpetus tulnud. Pühi kirju tunned
sa juba lapseeast ja need võivad sind targaks teha usu kaudu
Kristusesse Jeesusesse. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja
kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks
õigluse sees – selleks, et Jumala inimene oleks kõigiti
valmistatud igaks heaks teoks. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse
Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle – Tema
ilmumise ja Tema riigi nimel! Kuuluta sõna, astu esile, olgu see
siis sobival või mittesobival ajal, noomi, hoiata, julgusta, ning
jätkugu sul õpetamiseks kannatlikku meelt.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Jumala sõna on täis elu ja väge,
tema mõistab kohut südame mõtete ja soovide üle!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna selle kohta, et nad
ikka palvetaksid ega tüdiks. Ta ütles: “Ühes linnas oli kohtunik,
kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Aga samas linnas oli
ka lesknaine, kes teda aina tüütamas käis ja nõudis üha: “Mõista
mulle õigust mu vaenlase vastu.” Kaua aega ei tahtnud kohtunik
temast kuulda, siis aga mõtles endamisi: “Ehkki ma ei karda
Jumalat ega häbene inimesi, on parem, kui ma mõistan ometi sellele
lesele õigust, sest ta on mind ära tüüdanud ja ma ei taha, et ta
tuleks ja mind näkku lööks.”
Ja Issand ütles: “Mõelge ometi sellele, mida see ebaõiglane
kohtunik ütleb! Kuidas ei mõistaks siis Jumal õigust neile, kes
nii ööl kui päeval tema poole hüüavad, ega ruttaks neid viibimata
aitama? Ma ütlen teile, ta mõistab neile õiguse otsekohe! Ometi,
kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna kutsub püha Kirik meid mõtlema oma usu suuruse üle.
Usus inimene on alati palves, usuta ei saa olla palves. Milleks
palveteda kui ei usu? Kuid on ka vastupidi. Palve kasvatab
meie usku. Mitte niivõrd imed ja palvevastused, vaid Jumala
läheduse igatsus on palve sügavaim sisu. Jumal ei oota
lõputut palvepingutust, vaid palve avab meie südame vastu
võtma Jumala armu. Tänapäeval on paljudel inimestel arusaam
justkui asjad toimuksid lootes omaenese jõule, olgu siis vaimsele
või maisele.Püha Augustiinus kirjutas et isegi variseerid, kes
uskusid oma õigeksolekut on sellistest paremad, nad vähemalt
kiidavad Jumalat oma õiguse eest.(St Augustine’s Homily on
Luke 18:1-8). Jeesus võrdleb meid vaese lesknaisega, keda ei
kaitsenud mitte keegi peale kohtuniku. Meie oleme kutsutud
lakkamatult hüüdma Jumala poole ja Jumal mõistab õigust
meie üle. Alates pühakirja esimesest raamatust kuni viimaseni
tuuakse meie ette pidev valvamise ja palvetamise tarvidus.
See naine ei andnud ka kõige lootusetumas olukorras alla.
Tema ei kaotanud lootust. Mõtelgem täna sellele kui järjepidevad
meie oma palves oleme.Kasvatagem endas palve visadust,
et saaksime avaneda täielikult Jumala tahtele, ja lubagem
Temal kulgeda koos meiega teel lakkamatusse rõõmu Temas.
Armas taevane Isa, palun kasvata meis palvesoovi ja kingi
meile igatsust Sinu Sõna tõekselamise järgi.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga