PÜHA PEREKONNA SUURPÜHA

PÜHA PEREKONNA SUURPÜHA

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Issand austab isa tema laste kaudu ja kinnitab ema õigust oma
poegade üle. Kes austab isa, teeb heaks oma patu, kes peab lugu
emast, kogub endale varandust. Kes isa austab, sellel on hea meel
oma lastest; siis kui ta palvetab, võetakse tema palve kuulda. Kes
austab oma isa, selle elu on pikk, ja kes Issanda sõna kuulab,
selle ema on rahul. Mu poeg, kanna hoolt oma isa eest siis, kui ta
vanaks jääb, ja ära kurvasta teda ta eluajal. Ole temaga
kannatlik, kui tema aru jääb nõdraks, ja ära pilka teda, kui sina
oled täies väes. Sest halastus isa vastu ei unune ja loeb sulle
patuohvri eest. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on see, kes käib Issanda teedel!
Õnnis on inimene,
kel on aukartust Issanda vastu,
kes käib Issanda teedel.
Su oma kätetöö toidab sind,
sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
Sinu naine on nagu viljakas viinapuu,
su kodutares,
Sinu lapsed on nagu õlipuu võsud
ümber su laua.
Jah, nii õnnistatakse inimest,
kel on aukartust Issanda vastu.
Issand õnnistagu sind Siionist
ja sa näed Jeruusalemma head põlve, kogu oma eluaja.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on see, kes käib Issanda teedel!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad, rõivastuge nagu armastatud pühad ja Jumala äravalitud
südamliku kaastunde, lahkuse, leplikkuse, tasaduse ja
kannatlikkusega. Taluge üksteist ja andke üksteisele andeks, kui
ühel on teisele midagi ette heita. Nii nagu Issand on teile andeks
andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige olgu armastus, sest
selles on ühtsus ja täiuslikkus. Valitsegu teie meelte üle
Kristuse rahu, sest selles te olete kutsutud nagu ühe ihu liikmed.
Kristuse sõna elagu teie keskel kõiges oma rikkuses. Manitsege ja
õpetage üksteist kõige tarkusega, lauldes psalme, hümne ja
vaimulikke laule, nii nagu Vaim annab, sest teie olete Jumala armu
all. Ja kõik, mida te teete, olgu tehtud Issanda Jeesuse nimel,
tänades tema läbi Jumalat Isa. Naised, seadke end meeste tahte
järgi, nagu on sünnis Issandas. Mehed, armastage oma naisi ja ärge
olge nende vastu karmid. Lapsed olge oma vanemaile kõiges
kuulekad, sest see on Issandale meelepärane. Isad, ärge kiusake
oma lapsi taga, et nad ei kaotaks julgust.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristuse rahu olgu teie keskel,
Kristuse sõna olgu teie südames!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesuse vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. Kui
Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos
pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende
päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent
tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat
teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles
siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda
ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma.
Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas
istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes
teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest.
Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles
talle: “Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja
mina oleme sind südamevaluga otsinud.” Ent tema ütles neile: “Miks
te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema
neis paigus, mis on mu Isa päralt?” Aga nemad ei mõistnud neid
sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli
Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need
lood oma südames alal. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja
armus Jumala ja inimeste juures.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga