ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV C AASTAL

Lugemine prohvet Sefanja raamatust:
Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmusta ja rõkata kõigest südamest,
Jeruusalemma tütar! Sest Issand on võtnud sinu pealt ära kohtuotsuse ja löönud
taganema su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas, on sinu keskel ja sinul ei
tarvitse karta kurja. Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale: Ära karda, Siion, ära
lase oma kätel lõtvuda! Issand, sinu Jumal, on sinuga, tema on vägev, tema
aitab. Sina oled tema rõõm ja oma armastuses teeb ta sind uueks. Ja ta hõiskab
sinu pärast ja tunneb rõõmu otsekui pühade ajal.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ammutage rõõmuga vett lunastuse allikast!
Vaata, Jumal on mu lunastus, ma olen julge ega karda,
sest Issand Jumal on minu tugevus ja mu kiituselaul,
Tema on minu päästja.
Ammutage rõõmuga vett lunastuse allikast.
Sel päeval te ütlete: Tänage Issandat,
hüüdke Tema nime.
Tehke tema teod teatavaks rahvastele,
pidage meeles, et tema nimi on kõrgeks kiidetav.
Ülistage Issandat, sest Tema on suuri asju teinud,
saagu see teatavaks kogu maal.
Hõiska ja rõkata rõõmust, kes sa elad Siionis,
sest Iisraeli Püha on suur teie keskel.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ammutage rõõmuga vett lunastuse allikast!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, olge rõõmsad Issandas – taas ütlen teile – olge rõõmsad! Saagu teie
leebus teatavaks kõikidele inimeste. Sest Issand on lähedal. Ärge olge mures,
vaid tooge iga oma vajadus tänamise ja anumisega palves Jumala ette. Ja Jumala
rahu, mis on ülem kui kogu mõistus, hoiab teie meeli ja mõtteid Kristuses
Jeesuses. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand on mind läkitanud
kuulutama õndsusesõnumit!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kui Ristija Johannes oli Jordani jõe ääres kuulutamas, küsisid rahvahulgad
temalt: “Mida me peame tegema?” Ja tema kostis neile: “Kellel on kaks särki,
jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on midagi söögipoolist, tehku
nõndasamuti”. Aga tulijate hulgas oli ka tölnereid, kes tahtsid end ristida
lasta, ja nemad ütlesid: “Õpetaja, mida peame meie tegema?” Ja tema vastas
neile: “Ärge nõudke rohkem, kui teile on seatud.” Siis küsisid ka sõjasulased
temalt: “Mida peame tegema meie?” Aga tema vastas neile: “Ärge kohelge kedagi
halvasti, ärge pressige kelleltki midagi välja, ja olge oma palgaga rahul.” Aga
kui rahvas oli täis ootust ja kõik arutlesid oma südames, kas mitte tema ei
olegi Messias, siis vastas Johannes kõikidele: “Mina ristin teid veega, aga
tulemas on keegi, kes on minust vägevam ja kellel ma pole väärt sandaalirihmagi
lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. Tema visklabidas on tema
käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub nisu aita, kuid aganad põletab ta
kustumatu tulega”. Ja Johannes õpetas rahvast veel paljude sõnadega ning
kuulutas neile rõõmusõnumit.See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Tänast päeva kutsutakse gaudete pühapäevaks. Rõõmustage pühapäevaks.
Kuid see on esimene sõna selles ilusas laulus. Gaudete in Domino semper.
Siin on kolm olulist sõna: rõõmustage Jumalas alati. Esimene lugemine
prohvet Sefanja raamatust toob meieni oluise teema teema. Ajalugu räägib
meile, et Sefanja oli prohvet, kes täitis oma teenistust Juuda kuninga
Joosija valitsusajal (640–609 eKr). Tema kuulutustöö ajal olid Juuda ja
Iisraeli valitsejad omaks võtnud oma vallutajate, assüürlaste, religiooni,
püstitades Jeruusalemma templisse isegi paganlike jumalate kujusid.
Meile loetud lõik pärineb tema raamatu lõpust. Selles lubab Jumal taastada
need, kes paluvad oma pattude andeksandmist. Jumal on oma rahva seas. Ta
valab nende peale oma armastust. Raamatu lõpus leiduv rõõm ja lootus
väljendavad prohveti usku halastavasse Jumalasse, kaastunde ja andeksandmise
Jumalasse, kes lunastab oma rahva. Teise lugemisena kuuldud kiri filiplastele
on kirjutatud Pauluse vangistuse ajal. Ta soovitab filiplastel rõõmustada.
Kuidas? Jättes kõrvale tarbetud mured ja olles üksteise suhtes salliv.
Seejärel soovib ta neile Jumala rahu, kuni nad ootavad Messia tagasitulekut.
Me ei saa teda oodata süngete mõtete ja kurbusega. Ei, me peame rõõmustama
ja tänama Jumalat, et ta on meile maailma Lunastaja saatnud.
Prohvet Sefanja, püha Paulus ja Ristija Johannes jagavad ühte usku: Issand
on väga lähedal. Jumala lähedus ei ole nende jaoks ohu ega hirmu allikas;
nad näevad seda suure rõõmu allikana. Seetõttu kutsuvad nad meidki üles
olema valmis meie Issandat vastu võtma ja jagama rõõmu, mida Issand toob
kõigile, kes on valmis teda vastu võtma.
Armas taevane Isa, palume Sind: ära luba meie igapäevase elu muredel saada
takistuseks teel kohtumiseni Jeesuse Kristusega, kingi meile rõõmu Sinu ligiolust.
Aamen.

Rõõmutsege Issandas alati; taas ma ütlen, rõõmutsege. Teie mõõdukus olgu teada
kõigile inimestele: Issand on ligi. Ärge muretsege üldse, vaid oma palvetes
andke kõik vajadused Jumalale teada. V. Oma maad oled Sa õnnistanud, Issand,
toonud Jaakobi tagasi vangistusest. Au olgu…

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga