ADVENDIAJA IV PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA IV PÜHAPÄEV C AASTAL

Lugemine prohvet Miika raamatust:
Sina, Petlem Efrata, kes sa oled küll väike Juuda sugukondade seas,
ometi tõuseb sinu keskelt Iisraelile valitseja. Tema on pärit
igiaegadest – päevadest, mis ammu on möödunud. Ja Issand jätab
Iisraeli vaid üürikeseks ajaks, kuni sünnitaja on sünnitanud. Siis
pöörduvad tema järelejäänud vennad tagasi Iisraeli laste juurde. Ja
Valitseja tõuseb ja hoiab neid karjasena Issanda väes ja Jumala nime
ülevuses. Sel ajal jäävad nad elama ega pea enam kartma, sest Issanda
vägevus laiub kuni maailma äärteni. Ja tema on see, kes toob rahu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, lase oma pale paista meie üle!
Sina, Iisraeli karjane, kuulata,
kes sa troonid üle keerubite.
Ärata oma vägevus
ja tule meile appi.
Taevavägede Jumal, pööra end jälle meie poole!
Vaata taevast alla ja näe!
Külasta seda viinapuud ja seda viinamäge,
mille sinu parem käsi on istutanud.
Sinu käsi kaitsku meest su paremal käel,
inimesepoega, kelle sa oled teinud tugevaks sind teenima.
Hoia meid elus ja me hüüame appi sinu nime,
me ei pöördu sinust enam kõrvale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, lase oma pale paista meie üle!

Teine lugemine kirjast heebrealastele:
Kui Kristus tuleb maailma, siis ta ütleb: “Tapaohvrit ja roaohvrit sa ei
tahtnud, aga sa oled teinud mulle ihu. Põletusohvrid ja patuohvrid ei
olnud sulle meele järgi. Siis ma ütlesin: Vaata, ma tulen – rullraamatus
on minust kirjutatud – tulen tegema Sinu tahtmist, mu Jumal!” Ja ta ütleb
kõigepealt: “Tapa- ja roaohvrit, põletus- ja patuohvrit sina ei ole
tahtnud ega ole need olnud sulle meele järgi, ehk need küll toodi seaduse
kohaselt.” Aga siis ta ütleb: “Vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist!” Ta
teeb lõpu esimesele, et panna kehtima teine. Sellessamas tahtmises oleme
meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse, kuid igavesti kehtiva
ohverdamise läbi.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Maarja ütles: „Vaata, ma olen Issanda teenija,
sündigu mulle sinu sõna järgi! ”
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Neil päevil asus Maarja teele ja läks rutuga ühte linna Juuda mägismaal. Ta tuli
Sakarjase kotta ja teretas Eliisabetti. Ja sündis, et kui Eliisabet kuulis
Maarja teretust, liigutas lapsuke end tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha
Vaimu ja hüüdis valju häälega ning ütles: “Õnnistatud oled sa naiste seast ja
õnnistatud on sinu ihu vili! Kes olen mina, et mu Issanda ema tuleb minu juurde?
Sest vaata, kui sinu teretuse hääl kostis mu kõrvu, hüppas lapsuke suurest
rõõmust minu ihus. Ja õnnis on see, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand
temale on öelnud”. Siis Maarja ütles: “Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim
rõõmustab Jumalas minu Õnnistegijas.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kastku taevad kõrgustest ja pilved sadagu alla õiglust; avanegu maapõu ja
tärgaku Päästja. Jeesuse sündimine on Jumala vagade ootuse täitumine.
Me teame, et Maarja, kes on valitud sünnitama maailmale valguse on saanud
eostatud Pühast Vaimust. Jumal on kõik ette valmistanud aegade algusest.
Tõstes Maarja kõrgemale kogu loodust, isegi inglitest, on Jumal andnud
meile suurepärase kingituse – Lunastaja. Maarja oli esimene inimene maa peal,
kes teadis Jeesuse sünnist. Tema isiklik advendi aeg algas ingli kuulutusest.
Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna
järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest. “Kes olen mina, et mu Issanda ema tuleb
minu juurde?” Eliisabeti küsimus saab avaliku vastuse jõuluõhtul. Jumalaema
kannab meie kõigi Päästjat. “Sündigu mulle sinu sõna järgi!” tegi Maarjast
esimese kristlase – tema kandis Kristust endas. Nõnda kanname ka meie Jeesust
endas. Meiegi õpime Maarja eestkostel ja eeskujul Jumalale ütlema: jah.
Andkem Jumalale selline jah, valmistades Tema vastuvõtmiseks oma südames,
kehas ja elus. Läheme hälli juurde ja risti alla uskudes tõotusi. Ütelgem
jah ka siis kui me ei mõista kõike täieliselt, kui see viib tundmatusse.
Andkem ennast Jumalale, et võiksime olla Tema sõnumi kandjad maailma.
Tule Issand Jeesus Kristus.
Aamen.

Kastku taevad kõrgustest ja pilved sadagu alla õiglust;
avanegu maapõu ja tärgaku Päästja.
Taevad jutustavad Jumala au;
Tema kätetööd kuulutab taevalaotus. Au olgu…

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga