KOLMAINUPÜHA

KOLMAINUPÜHA B AASTAL

Lugemine viiendast Moosese raamatust:
Neil päevil ütles Mooses rahvale: Küsi möödunud aegadelt, mis on olnud enne
sind, alates päevast, mil Jumal lõi inimese maa peale, ja uuri järele taeva
äärest ääreni, kas on kunagi sündinud midagi nii suurt või kuuldud sellesarnast.
Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala kõuehäält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu
sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama. Või on mõni jumal tahtnud tulla
valima endale üht rahvast teiste keskelt proovilepanemiste ja tunnustähtedega,
imetegude ja sõjaga, vägeva käe ja ülestõstetud käsivarrega, suure hirmu
äratamisega, nagu sinu Jumal tegi sinuga Egiptuses su silmade ees? Tea siis
tänasel päeval ja talleta oma südames, et Issand, sinu Jumal, on taevas üleval
ja all maa peal ning teist ei ole. Tema seadusi ja käske, mille ma sulle annan,
pead sina pidama, et sinul ja su lastel pärast sind oleks hea põli ning et sa
kaua elaksid sellel maal, mille Issand, sinu Jumal, sulle annab.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on ära valinud!
Issanda sõna on õige,
tema tegudele võib loota.
Tema armastab õigust ja õiglust,
Issanda heldus täidab maa.
Issanda sõnaga on loodud taevad,
tema suu vaimuga kõik taevaväed.
Sest tema ütles ja nõnda see sündis,
tema käskis ja kõik sai loodud.
Vaata, Issanda silm on kõigi nende üle,
kes teda kardavad ja ootavad tema heldust,
et ta vabastaks nende hinge surma küüsist
ja hoiaks nad elus näljaajal.
Meie hing loodab Issanda peale,
tema on meie kilp ja abimees.
Olgu sinu halastus, Issand, meie üle,
sest me ootame sind pikisilmi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on ära valinud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kõik, keda Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te pole saanud
vaimu, mis teid orjaks teeb, nii et te peaksite kartma, vaid te olete saanud
Vaimu, mis teeb teid Jumala lasteks ja kelles me hüüame: Abba, Isa! Seesama Vaim
tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja kui lapsed, siis ka
ka pärijad – Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes temaga
kannatame, siis austatakse meid ühes temaga.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule –
Jumalale, Kes oli, on, ja Kes tuleb oma kirkuses!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal läksid üksteist jüngrit Galileamaale, sellele mäele, kuhu Jeesus neil
oli käskinud minna. Ja kui nad seal Jeesust nägid, kummardasid nad teda. Aga
mõned neist kahtlesid. Siis astus Jeesus nende juurde ja ütles: “Minule on antud
kogu võim taevas ja maa peal. Minge ja tehke jüngreiks kõik rahvad ning ristige
nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Õpetage neid pidama kõike, mida mina teil
olen käskinud pidada. Ja vaata, mina olen teie juures kuni maailma-ajastu
lõpuni.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Sa oled andnud meile,
oma teenijatele, armu tõelise usu tunnistamise kaudu
igavese Kolmainsuse au tunnustamiseks ja oma jumaliku
Majesteedi väe ühtsuse kummardamiseks:
palun, hoia meid selles usus vankumatuna ning luba meil
Sind kummarda ja too meid viimaks nägema Sind Sinu ühes
ja igaveses hiilguses, oh Isa;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 33; 1Ms 1:1-2:3; Jh 1:1-18

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 148; Ps 150; Ii 38:1-11,16-18; Ii 42:1-6; Jh 1:29-34

Mõtisklus
Jeesus vastas seadusetundjale: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma
südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja
esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!
Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.” (Mt 22:37-40)
Meie usu alustala on Jumal, Kes on loonud taeva ja maa, Kes on meid oma
armastuses hoidnud juba emaihust alates ja on nüüdki meiega ning jääb
igavesti. Meie kohus on Teda vastu armastada. Sellisest usust on lihtne
aru saada. Kui tuleme tänase püha juurde, tuleb tõdeda, et Jumal on
nii suur ja seletamatu, inimkeel ja arusaam ei küündi selleni. Kolmainu
pühapäev on päev, mil saame keskenduda erakordsele tõele, et Jumal on
Kolmainsus ja siiski Üks. See on imeline tõde. Tänased lugemised toovad
meieni kõik kolm isikut, 1Moosese raamatu lõik Isa, ap. Pauluse kirjast
kuulsime Püha Vaimu tööst, Kelle tulemusel saame ütelda, et oleme Jumala
lapsed ja evangeelium kinnitab Jeesuse meelevalda ja annab meile käsu:
ristige nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Nii mõnelegi on aga komistus-
kiviks see, et Piibli raamatus ei kasutata kordagi sõna Kolmainsus.
Ometi on usk Pühasse Kolmainsusse kristlaseks olemise alus. Need, kes ei
usu Jumalasse kui Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse, ei saa end kutsuda
kristlaseks. Tänase päeva mõte pole Jumalat lahti seletada, vaid tõdeda –
Kolmainsus ei ole seletus, vaid pigem kirjeldus Jumala soovist töötada välja
oma armastus sinu ja minu, ning kogu oma kätetöö vastu. Temas on kindel
seos Loomise, Lunastuse ja Vaimus juhtimisega, ehk kogu meie õndsuslooga.
Kolmainsus tuletab meile meelde, et arm on Jumala idee, arm on see, Kes
Jumal on. Jumal on see, kes armastab maailma ja kes ei mõista maailma hukka.
Tema arm tuleb esimesena. Meie vastus on armastada Jumalat kogu oma südamest
ja hingest, mõistusest ja jõust. Mitte sellepärast, et me saame kõiksugust
abi ja lohutust, vaid, et Jumal armastas meid esimesena.
Kiitus ja tänu Sulle, Püha Kolmainsus, et Sa elad ja valitsed, üks
Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga