NELIPÜHI

NELIPÜHI B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki oli taevast
kosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, ja see kohin täitis kogu koja,
kus nad viibisid. Ning neile ilmus tulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe peale
nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima võõraid keeli,
nii nagu Vaim andis rääkida.
Aga Jeruusalemmas oli sel ajal palju jumalakartlikke juute kõigi rahvaste
hulgast päikese all, ja kui tõusis kohin, jooksis kokku rahvasumm, ning nad kõik
olid kohkunud, sest igaüks kuulis neid kõnelevat oma keelemurret. Nad panid seda
imeks ja ütlesid üksteisele: kas need mehed, kes räägivad, polegi Galileast?
Kuidas siis igaüks meie seast kuuleb oma emakeelt? Meie, partlased, meedlased ja
eelamlased, kes me elame Mesopotaamias, Judeas ja Kapadookias, kes me oleme
pärit Pontusest ja Aasiast, Früügiast ja Pamfüüliast, Egiptusest ja Küreene
poolse Liibüa aladelt, samuti siin asuvad roomlased ja juudid ühes
proselüütidega – juudiusku pöördunutega; – kreetalased ja araablased – kuidas me
kuuleme neid kõnelevat meie oma keelemurdeis Jumala suurtest tegudest?
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale!
Kiida, minu hing, Issandat,
Issand, minu Issand, Sina oled väga suur.
Kui arvukad on sinu teod, Issand,
kogu maa on täis sinu loodut.
Kui sa võtad neilt hingamise,
nad heidavad hinge ja muutuvad jälle põrmuks;
Sina saadad oma vaimu ja nad luuakse,
Sina teed uueks maailma palge.
Issanda kirkus püsigu igavesti,
Issand olgu rõõmus oma tegude üle.
Olgu mu laul Issandale meele järgi,
sest oma rõõmu tahan ma leida Issandas.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Keegi ei või öelda: “Jeesus on Issand”, kui ta ei räägi Pühas Vaimus. Palju on
ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad, on üks. Ja palju
on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib Jumala vägi
ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim ilmutab end
kõigile ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on palju liikmeid – ning
kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks – siis niisamuti on Kristusega. Oleme
ju ühe Vaimu läbi ristitud ühte Ihusse – nii juudid kui kreeklased, nii orjad
kui vabad – meie kõik oleme sama Vaimuga joodetud. See on Jumala Sõna.
Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed,
ja süüta meis oma armastuse tuli!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesuse ülestõusmispäeva õhtul, kui jüngrid olid koos, riivis uste taga hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende keskel ja ütles neile: “Rahu olgu
teiega.” Ja kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid
olid rõõmsad Issandat nähes. Aga Jeesus ütles neile taas: “Rahu olgu teiega! Nii
nagu minu Isa on läkitanud mind, nii läkitan mina teid.” Ja kui ta seda oli
öelnud, puhus ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu Püha Vaim; kellele te patud
andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on
need kinnitatud.”See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: punane

Oo Jumal, kes Sa sel päeval õpetasid oma ustavate inimeste südameid,
saates neile oma Püha Vaimu valguse:
palun, anna meile sellesama Vaimu läbi, et meil oleks kõigis
asjades Sinule meelepärane otsus ja saaksime igavesti rõõmustada
Sinu pühast trööstist;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 145; Jl 3:1-2; Rm 8:1-11

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 48; Ps 122; Js 11:1-9; Jh 6:53-69

NELIPÜHI

Kui Jumal tahab ja lubab, toimub Nelipüha Missa täna kell 12 AKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ja otseülekanne siin. Link avaneb 11.50. Missa algab 10. minutil.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga