ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil tõusis Peetrus püsti oma vendade seas, keda oli kokku tulnud ligi
sadakakskümmend, ja ütles: “Mehed, vennad: kirjasõna, mille Püha Vaim Taaveti
suu kaudu on Juuda kohta öelnud, pidi täide minema, sest Juudas, kes oli meie
hulgast ja kellel oli osa meie ametis, hakkas teejuhiks neile, kes Jeesuse kinni
võtsid. Nii on aga Psalmide raamatus kirjutatud: tema amet saagu teisele.
Sellepärast peab nüüd üks nendest meestest, kes on käinud ühes meiega kogu selle
aja, mil Jeesus oli meie juures ning käis sisse ja välja, alates ristimisest,
millega teda ristis Johannes, kuni päevani mil ta meilt ära võeti, andma koos
meiega tunnistust Jeesuse ülestõusmisest.”
Ja nad seadsid ette kaks meest: Joosepi, keda hüüti Barsabaseks, lisanimega
Justuseks, ja Mattiase. Ning nad palvetasid ja ütlesid: “Issand, kõikide
südamete tundja, näita meile, kumma neist kahest oled Sina ära valinud, et see
teenimine ja apostliamet temale saaksid Juuda asemel, kes selle ära põlgas ja
läks oma teed.” Ja nad heitsid liisku nende kahe vahel ja liisk langes
Mattiasele, ning tema arvati nende üheteistkümne apostli juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on rajanud oma aujärje taevasse!
Kiida, mu hing, Issandat,
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
Nii kõrgel kui taevas on üle maa,
nii suur on tema heldus neile, kes teda kardavad.
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.
Issand on rajanud oma aujärje taevasse,
tema kuningriik laiub üle kõige.
Kiitke Issandat, kõik tema inglid,
teie, vägevad sangarid, kes te täidate tema käske!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on rajanud oma aujärje taevasse!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist
armastama. Keegi pole Jumalat kunagi näinud, aga kui me armastame üksteist, siis
jääb Jumal meisse ja meie armastus tema vastu on täiuslik. Ja sellest me võime
ära tunda, et tema jääb meisse ja meie temasse, et tema on andnud meile oma
Vaimu. Ja me anname sellest tunnistust, et Isa on saatnud oma Poja maailma
lunastajaks. Kui keegi tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, siis Jumal jääb
temasse ja tema Jumalasse. Ja meie oleme ära tundnud selle armastuse, millega
Jumal meid armastab. Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, jääb Jumalasse
ja Jumal jääb temasse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma ei jäta teid vaeslasteks,
ma tulen teie juurde ja teen rõõmsaks teie südame!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Viimsel õhtusöömaajal tõstis Jeesus oma pilgu taevasse ja palvetas nende
sõnadega: Isa, hoia neid, minu jüngeid, Sinu nimes, mille sa mulle oled andnud,
et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Nii kaua, kui ma olin nende
juures, hoidsin mina neid sinu nimes, mille sa mulle olid andnud, ning ma
hoidsin neid ja keegi neist pole kaduma läinud peale hukatuse poja, et kiri
täide läheks. Nüüd aga tulen ma Sinu juurde ja räägin sellest, nüüd, kui ma olen
veel maailmas, et minu rõõm oleks nende sees täiel määral. Mina olen sinu Sõna
neile edasi andnud ja maailm vihkab neid, sest nad pole sellest maailmast, nii
nagu minagi ei ole sellest maailmast. Ma ei palveta selle eest, et sa nad
maailmast ära võtaksid, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nad ei ole
maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tõe sees; sinu Sõna on
tõde. Nii, nagu sina saatsid maailma mind, nii olen mina saatnud nemad maailma.
Ja nende eest ma pühitsen iseenda ohvrianniks, et nemad oleksid pühitsetud tões.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, auhiilguse kuningas, Sina oled oma ainusündinud Poja
Jeesuse Kristuse suure võiduga ülendanud oma taevariiki:
ära jäta meid trööstita, vaid saada meile oma Püha Vaim, et
meid tugevdada ja kord ülendada sinna, kuhu meie Päästja
Kristus on eel läinud;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 8; Ps 108:1-5; Js 4:2-6; Hb 4:14-5:10

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 46; Ps 47; Js 32:1-4,15-20; Jh 3:16-21,31-36

Mõtisklus
Jeesus on meile teada andnud, et Tema on tagasi Isa juures ja valmistab
meile ette kohta kuhu Talle järgneda, kui aeg käes. Kas saabki olla
suuremat rõõmu kristlasel sellest kui teadmine, et taevane Isa ootab
Sind Koju. Ometi andis Jeesus koos Isaga meile Lohutaja – Püha Vaimu,
et me ei heituks, vaid oleksime selles usus ja armastuses kindlad.
Selle pärast ka ülempreesterlik palve, milles Jeesus palvetab kolme
olulise olukorra eest: Iseenda kirgastamise eest, oma Kiriku eest ning
Jumala ja Kiriku ühtsuse eest. Kirik on see, mis meid ühendab, sest
Kirik on meie maailmas kohalolev Kristus. Maailm näeb palju skandaale,
lõhestumist ja omavahelist konkureerimist ühtsuse ja vennaliku armastuse
asemel. Vahel tundub, et lisaks Saatana rünnakutele väljaspoolt tegelevad
Kiriku lagundamisega ka enda meelest tõelises usus nn.kristlased.
See ei ole mitte ainult tänapäevane probleem, millest nii mõnedki loevad
välja lõpuaegu, vaid seda on näinud ja kogenud paljud pühakud kes tunnistavad
endiselt, et Kirik on meie maailmas kohalolev Kristus.
Mis siis on kristlik ühtsus? Seda ei määra see, kas me nõustume üksteisega
igas Pühakirja tõlgenduses või õpetuses või kiriku valitsemisvormis. Pigem
määrab kristliku ühtsuse see, kas ja kui hästi me üksteist armastame ning
kas me peegeldame Jumala armastust Kristuses maailmale. (Ef 4:4–6)
Kirik oleme sina ja mina. Kirik on meid kõiki ühendatud patriarhi ja temaga
ühenduses olevate piiskoppide kaudu. Kirik oleme sina ja mina, kes me
võtame vastu õpetused aga ka ülesande evangeliseerida. Kirik on meie
tänapäeva maailmas kehastunud Kristus.
Armas taevane Isa, palun luba meile rõõmu tuua Sulle au ja kirkust Sinu
Poja Jeesuse Kristuse läbi ja kingi meile oskust armastada üksteist nii
nagu Sina meid armastad ning juhata meid Püha Vaimu läbi teekonnal Sinu
poole. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga