ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV e. PALVEPÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV e. PALVEPÜHAPÄEV

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Kui Peetrus väepealik Korneeliuse kotta sisse astus, tuli Korneelius talle
vastu, heitis tema jalgade ette maha ja kummardas teda. Aga Peetrus tõstis ta
üles ja ütles: “Tõuse, sest ka mina olen inimene”. Ja kui ta temaga oli
kõnelnud, läks Peetrus edasi ja leidis eest suure hulga inimesi ning ütles
neile: “Nüüd mõistan ma tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, ning kõigi
rahvaste seast on talle meelepärane see, kes teda kardab ja käitub õiglaselt.”
Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda
sõna kuulsid. Ja usklikud, kes tulid koos Peetrusega ja olid juutide hulgast,
panid seda imeks, et Püha Vaimu and valati välja ka paganate peale, sest nad
kuulsid neid rääkivat võõraid keeli ja ülistavat Jumalat. Siis Peetrus ütles:
“Kas keegi saaks neile ristimisvett keelata, kes nad nii nagu meiegi on saanud
Püha Vaimu”. Ja ta käskis neid ristida Jeesuse nimesse. Siis palusid nad teda,
et ta jääks mõneks päevaks veel nende juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!
Laulge Issandale uus laul,
sest tema on imesid teinud.
Tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu.
Issand on oma lunastuse teatavaks teinud,
ta on ilmutanud oma õiglust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soole.
Kõik maailma ääred on näinud
meie Jumala lunastustööd.
Rõkka rõõmust Issanda auks, kogu maailm,
juubeldage, hõisake ja mängige.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast, ja igaüks, kes
Jumalat armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes aga ei armasta,
see ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Ja selles on Jumala
armastus meile teatavaks saanud, et Jumal on läkitanud maailma oma ainusündinud
Poja, et meil oleks elu tema läbi. Ja selles ongi armastus, et tema ise on meid
armastanud, mitte et meie oleksime teda esimesena armastanud, sest tema on
andnud oma Poja lepitusohvriks maailma pattude eest.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kes armastab Mind ja peab Minu sõnast lugu,
seda armastab minu Isa, ja Me tuleme tema juurde!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Nii nagu minu Isa on mind armastanud, nõnda
armastan mina teid. Jääge minu armastusse! Kui te peate minu käsusõnu, siis te
jääte minu armastusse, nii nagu mina olen täitnud oma Isa käsku ja jään tema
armastusse. Seda olen ma teile öelnud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm
oleks täielik. Ning see on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nii, nagu
mina teid olen armastanud. Kellelgi ei ole suuremat armastust kui see, et ta
jätab oma elu sõprade eest. Ja teie olete siis minu sõbrad, kui te teete seda,
mida mina teil teha käsin. Ei, ma ei pea teid oma orjadeks, sest ori ei tea mida
tema isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud oma sõpradeks, sest ma olen teile
teada andnud kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. Mitte teie ei ole mind
valinud, vaid mina olen teid ära valinud ja teid määranud selle jaoks, et te
läheksite ja kannaksite vilja; et teie vili jääks püsima, ning et kõike, mida te
palute minu Isalt minu nimel, ta annaks teile. Seda ma olen teile öelnud
selleks, et te armastaksite üksteist. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, Sa oled valmistanud neile, kes Sind armastavad, selliseid häid
asju, mis ületavad meie arusaamise: palun, vala meie südamesse selline
armastus Sinu vastu, et me, armastades Sind kõiges ja üle
kõige, saaksime osa Sinu tõotustest, mis ületavad kõike seda mida me
oskame soovida;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Selle nädala esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev on traditsioonilised
palvepäevad.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 118; 2Esdras 14:27-35; Ap 4:1-13,33

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 144; Hs 36:25-38; Mk 11:22-26

2Esdras 14:27-35
Siis ma läksin välja, nagu ta käskis, kogusin kogu rahva kokku ja ütlesin:
Kuula neid sõnu, Iisrael: Meie esiisad olid alguses võõrad Egiptuses, kust
nad päästeti. Ja võtsid vastu elu Seaduse, mida nad ei täitnud, millest ka
teie olete pärast neid üle astunud. Siis jagati teie vahel loosiga maa,
nimelt Siioni maa, kuid teie esiisad ja teie ise olete teinud ülekohut ega
ole pidanud teid, mida Kõigekõrgem on teile käskinud. Ja kuna ta on õiglane
kohtunik, võttis ta sinult õigel ajal ära selle, mis ta sulle oli andnud.
Ja nüüd olete siin ja teie vennad teie seas. Seega, kui te alistate oma
mõistuse ja muudate oma südameid, jäetakse teid ellu ja pärast surma saate
halastust.Sest pärast surma tuleb kohus, kui me taas elame, ja siis tehakse
teatavaks õigete nimed ja kuulutatakse jumalatute tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mõtisklus
Alanud nädal algab Jumala armastuse kuulutamisega, sellele järgnevad kolm
palvepäeva ja siis tuleb taevaminemispüha. Kõik suured päevad iga kristlase
elus. Kristus läheb taevasse, Isa paremale käele. Meie teame, et Jumal ei
ole meid kunagi maha jätnud. Tema on meile saatnud Püha Vaimu ja selle armu
uuendamisest saame osa nelipüha Missal. Kui Jeesus läheb igavese ellu ja
auhiilgusesse usaldab Tema meile suure ülesande: meie Kirikuna oleme Tema
käed, jalad ja hääl. Meie peame paluma üksteise eest, patte andeks andma
ja mis veelgi olulisem: ulatama üksteisele käe, aitamaks Jumala tööl Maa
peal levida. See kõik eeldab aga suurt armastust. Armastust, milles Jumal oli
esimene, nagu kuulsime teisest lugemisest. Kuid armastus ainult sõnades on tühine.
Tõeks elatud armastus on aga väärtuslikum kui mistahes maine rikkus. Jeesus
ütles täna läbi EV meile: “Ning see on minu käsusõna, et te armastaksite
üksteist nii, nagu mina teid olen armastanud.” Meie Issanda armastuse
eeskuju, mis muudab elusid ja toob meile igavese elu rõõmu, on ilmne
Kristuse ühes, pühas katoolses ja apostoolses Kirikus, milles on ka meil osa
olles anglokatoliiklane. Kristus toob meie südamesse suure rahu ja rõõmu,
kuid mitte pealiskaudselt, mitte sellist mis paneb meid hetkeks hästi tundma,
mitte sellist mida saame endale ise ette kujutada. See mida Jumal meile pakub
on tundeid ületav, on igavene ja seda tuleb endale meenutada nii headel kui
vähemheadel päevadel. Igal missal pühitsetav armulaud on Issanda suure
armastuse tõelisus meie vastu. Selleks, et saaksime omada tõelist elu, on
Jumal esmalt välja valanud armastuse Jeesuse Kristuse lunastustöös. Oma
armastusega üksteise vastu, siin ja praegu, laiendame armastust, mille oleme
saanud Jeesuselt Kristuselt, kõigile neile, keda kohtame.
Armas taevane Isa, palun luba meil südamest välja elada rõõmu Sinu jagatud
armastusest, et kõik, kellega kohtume saaksid oma sisemise õnne seemne
endasse kasvama. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga