JÕULUPÜHADE ÖÖMISSA

JÕULUPÜHADE ÖÖMISSA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rahvas, kes kõndis pimeduses, on suurt valgust näinud. Nende
peale, kes elasid surmavarju maal, on valgus paistnud. Sina andsid
neile suurema hõiskamise ja rohkendasid nende rõõmu. Nad
rõõmustavad sinu palge ees nii, nagu ollakse rõõmsad lõikuse ajal
ja rõõmustatakse saaki jagades. Sest ikke, mis teda rõhus, ja kepi
tema turjalt – tema sundija vitsa oled sina puruks murdnud nii
nagu Midjani päevil. Sest laps on meile sündinud, Poeg on meile
kingitud. Valitsus on pandud tema õlgadele ja temale on antud
nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Rahuvürst. Tema valitsus on
suur ja rahul ei tule lõppu Taaveti trooni ja tema kuningriigi
üle, et rajada ja kinnitada see õigluse ja jumalakartuse peale.
Jah, Vägede Issanda ind teeb selle teoks nüüdsest peale ja
igaveseks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Täna on meile sündinud Lunastaja!
Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavaim kõikidest jumalatest.
Sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm,
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas
Tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna on meile sündinud Lunastaja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast Tiitusele:
Jumala arm on ilmunud selleks, et kõik inimesed võiksid saada
päästetud. Tema juhatab meid jätma maha jumalakartmatu elu ja
selle maailma himud, ning elama mõistlikult, õiglaselt ja
jumalakartlikult, kui me ootame oma õndsa lootuse tõekssaamist –
meie suure Jumala ja Lunastaja Jeesuse Kristuse auhiilguse
ilmumist. Tema tõi iseenese ohvriks meie eest, et meid vabastada
kõigest väärast ja puhastada meid enesele pärisrahvaks, kes oleks
innukas tegema häid tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Suur rõõm on kogu maailmas,
täna on meile sündinud Lunastaja, Jeesus Kristus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal sündis, et keiser Augustus andis käsu kõik oma riigi
elanikud maksude pärast üle lugeda. See oli esimene
üleskirjutamine Süüria maavalitseja Quiriniuse ajal, ja kõik
läksid end kirja panema, igaüks oma linna. Sellepärast läks ka
Joosep Galileamaalt, Naatsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti
linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest tema oli Taaveti soost ja
kojast. Ta läks end kirja panema ühes oma kihlatud naisega, kes
ootas last. Aga kui nad seal olid, jõudis kätte päev, mil Maarja
pidi maha saama. Ja ta tõi poja ilmale, oma esimese lapse, mähkis
ta mähkmetesse ja pani sõime, sest seal paigas polnud üheski majas
nende jaoks ruumi.
Seal lähedal olid karjased õitsil. Nad valvasid kordamööda oma
karja. Ja Issanda ingel ilmus neile ja Issanda auhiilgus säras
nende ümber. Nad olid täis kartust, kuid ingel ütles neile: “Ärge
kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis on kogu
rahvale: teile on täna Taaveti linnas sündinud Lunastaja – Jeesus
Kristus. Ja see olgu teile märgiks: te leiate lapsukese sõimes
magamas”. Ja äkitselt olid ingliga taevased väehulgad, kes kiitsid
Jumalat lauluga: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu
inimestele, kellest temal on hea meel.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Oo Jumal, Sa oled pannud selle püha öö särama
tõelise Valguse säraga: palun, anna meile, kes me oleme tundnud ära
selle Valguse saladuse maa peal, nautida Teda täiuslikult ka taevas;
kus Ta elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, Kolmainu Jumal,
igaveses auhiilguses. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 50; Brk 4:36-5:9; Lk 1:67-80
Tänased hommikupalvuse lugemised loetakse Advendiaja IV korra järgi, leitav siin.

Lugemised õhtupalvuse:
Ps 85; Sk 2:10-17; Mt 1:18-25

Piiskopi jõululäkitus 2023AD

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Aastad tulevad ja lähevad, maailm muutub meiega koos ja meie ümber.
Käes on jõuluaeg, aeg millal me eriliselt tajume, et Laps, Kelle
sündi meie tähistame, On maailma ainus Valgus ja Lootus. Johannese
evangeeliumist loeme: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Jõulude ajal tähistame seda, et selleks, et olla tõeliselt meiega,
võttis Jeesus endale inimeseks olemise. Jeesuse kaks olemust, inimlik
ja jumalik, on Temas tõepoolest täielikult olemas. Kristus armastab
meid nii sügavalt, et tuli meie juurde, koges kõike, mida meiegi ja
lunastas meid, et saaksime osa Temaga koos elamisest taevases Kuningriigis.
Täna on Ta isiklikult meiega läbi sakramentide, läbi kogu Kiriku elu.
Nendel jõulupühadel kutsun teid, armsad vennad ja õed, vaatama kaugemale
asjadest ja olukordadest mis tõmbavad meie tähelepanu kõige olulisemalt,
Jeesuselt Kristuselt ja tema reaalselt kohalolult läbi Kiriku.
Nendel jõuludel soovib Jeesus meiega isiklikult kohtuda jõulumissal,
Tema missal, kus Tema on kogu rõõmu põhjus. Püha Kirik kutsub meid astuma
välja omaenese “mullist” ja kutsub meid ühinema kõikide pühade ja
vagadega kiituselauluks meie Loojale ja Lunastajale, nüüd ja igavesti.
Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal hea tahtega inimestele.

  • Raivo Kodanik,
    Eesti Anglokatoliku Kiriku piiskop
Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga