Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Lugemine prohvet Malakia raamatust:
“Mina olen suur kuningas,” ütleb vägede Issand, “ja rahvad
kardavad minu nime. Aga kui teie ei kuula ega võta seda oma
südamesse, et minu nimele tuleb anda au,” ütleb Issand, “siis ma
lasen needusel tulla teie peale ja ma muudan teie õnnistused
needuseks, sest teie ei ole seda võtnud oma südamesse. Jah,
õnnistuse asemel ma saadan needuse – teile, kes te olete lahkunud
minu teedelt ja õpetanud paljusid langema; teile, kes te olete
murdnud lepingu, mille ma Leeviga tegin,” ütleb vägede Issand.
“Sellepärast ma lasen teid põlata ja saadan teid häbisse kõikide
rahvaste juures, sest teie olete jäänud kõrvale mu teest ja
õpetanud iseeneste tarkust!” Kas pole meil siis kõigil üks isa?
Kas pole meid kõiki loonud üks Jumal? Miks me siis petame üksteist
ja teotame seda lepingut, mille Jumal teigi meie esiisadega?
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, hoia minu hinge!
Issand, minu süda ei ole kõrk
ega ole uhked mu silmad.
Mina ei haara suure järele,
mis on minu jaoks liiga imeline ja kõrge.
Ma olen otsinud rahu oma hingele
ja selle leidnud nagu võõrutatud laps oma ema juures.
Mu hing minu sees on nagu võõrutatud laps.
Iisrael, oota Issandat, nüüd ja igavesti!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, hoia minu hinge!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, me olime teie keskel täis armastust, nagu ema, kes oma
lapsi hoiab. Armastusest teie vastu oleksime meie andnud teile
heameelega mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma elu, sest
nii südamelähedaseks olite te meile saanud. Te ju mäletate,
vennad, meie muret ja vaeva, kui me töötasime nii ööl kui päeval,
et teile mitte koormaks olla ja kuulutada teile Jumala
evangeeliumi. Just sellepärast me täname Jumalat üha, et kui te
meie läbi Jumala sõna kuulda saite, siis ei võtnud te seda vastu
inimeste sõnana, vaid nagu see tõesti on – Jumala sõnana, kes on
teie, usklike sees tegev. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ainult üks on teie isa – Tema, kes ta on taevas.
Üks on teie õpetaja – Kristus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus rahvale ja oma jüngritele: “Moosese aujärg
on kirjatundjate ja variseride käes. Kõike, mida nad teile
ütlevad, seda nõudke taga ja pidage, kuid ärge käige nende tegude
järgi, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Nad seovad kokku
ränkraskeid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, kuid ise
ei taha nad neid sõrmeotsagagi liigutada. Kõike, mida nad teevad,
teevad nad ainult selleks, et inimesed neid imetleksid.
Sellepärast teevad nad oma palvelindid laiad ja oma rüüde tupsud
suured. Nad armastavad ülemaid kohti söömaaegadel ja esimesi pinke
sünagoogides, teretamisi turgude peal ja seda, et inimesed neid
hüüaksid rabideks.
Teid aga ärgu hüütagu rabideks, sest ainult üks on teie õpetaja,
aga teie kõik olete vennad. Ning ärge hüüdke kedagi maa peal oma
isaks, sest ainult üks on teie isa – tema, kes ta on taevas. Ärge
laske end hüüda ka isandateks, sest üks on teie Issand – Kristus.
Kes aga teie seast tahab olla kõige suurem, see olgu teie teenija.
Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise
alandab, seda ülendatakse”. See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 76; Ps 121; Js 59:15-21; 2Kr 10:1-7,17-18

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 25; 1Ms 15:1-6; Rm 4:1-8

Tallinna Püha Kolmainsuse Koguduses:

Liturgiline värv: punane

Hs 36:24-28; Ps 145:2-5,8-11,15-16,21; 1Kr 12:4-13; Jh 14:15–17

Ps: Ma õnnistan Sinu nime igavesti, Issand.

Halleluuja: Tule, Püha Vaim, täida usklike südamed
ja süüta meis oma armastuse tuli.

Mõtisklus
Jumala riik on avatud neile, kes usuvad. Täna anname kinnituse oma usust Jumalasse.
Kolmainu Jumalasse: Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse; Ristimine, kinnitamine
ja püha armulaud. Need on samamoodi seotud. Kui meid ristitakse, saame Jumala
lasteks. Kui meid kinnitatakse, saame võitud Püha Vaimuga. Kui me läheme missale,
tuleme kokku Kristuses Isa ees. Ja nii jõuab meie kristlik elu täiuseni. See loob
ühtsuse. Oleme seotud Jumala siseelu ja armastusega. See valatakse meie südamesse.
Oleme ühendatud Kristuse ja üksteisega kõige täiuslikumal viisil. Usklikud on
Kinnitamise sakramenti vastu võtnud peaaegu 2000 a Isegi Piiblis on selle kohta
näiteid! Apostlite tegude 19. peatükis paneb apostel Paulus oma käed (täpselt nagu
piiskop täna konfirmatsiooni ajal) usklike peale ja Püha Vaim laskub nende peale.
Niisiis, kui kedagi kinnitatakse, jagatakse iidset traditsiooni, millest on ajaloo
jooksul osa saanud väga paljud inimesed. Meile antakse Püha Vaimu annid: tarkus, mõistmine,
teadmine, kindlus, vagadus, nõuande ja Issanda kartus. Need Püha Vaimu annid annavad
meile ka ülesande. Püha Kirik õpetab, et „kinnitamise sakrament suurendab ja süvendab
ristimise armu”. See hõlmab „sügavamat läheduse taset Jumal Isaga; täielikumat
ühinemist Jeesusega; Püha Vaimu andide rohkust; täiuslikumat sidet Kirikuga;
ja Püha Vaimu eriline jõud aitab levitada ja kaitsta usku sõnade ja tegudega,
nõnda kui teevad tõelised Kristuse tunnistajad, tunnistades julgelt Kristuse nime
ja mitte kunagi häbenedes Püha Risti”.Kui suur armastus on Jumalal meie vastu.
Kui tänulikud me võime olla Jumalale. Milliseid imelisi asju on Jumal meie heaks
teinud. Me võime palvetada psalmi 18 sõnu, pakkudes seda Jumala, meie Isa, Jeesuse,
Jumala Poja ja Püha Vaimu kiituseks, kes valab meisse Jumala eluhõngu:
„Ma armastan sind, Jumal, mu tugevus, mu kalju, mu varjupaik, mu mäelinnus.” Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga