Kuningriigiaja XVI pühapäev

Kuningriigiaja XVI pühapäev

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:
Ei ole teist Jumalat peale sinu, kes kannaks hoolt kõige eest. Sina
ei pea tõestama, et sa õiglane kohtumõistja oled, sest sinu vägevus
on tõe algus ja see, et sa valitsed kõige üle, paneb sind halastama
kõikide peale. Sa näitad oma jõudu neile, kes ei usu sinu kõigeväelisust,
ja paljastad nende jultumuse, kes sind ei tunnista. Kuid oma vägevuse
pärast mõistad sa leebet kohut ja valitsed meie üle armulikult, sest
sinu vägevus on allutatud su tahtele. Niisuguste tegude läbi õpetad sa
oma rahvale: õige inimene peab armastama oma ligimest, ning
sisendama su lastele lootust, et sina annad patusele aega meelt
parandada. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sina oled hea ja andeksandja!
Issand, sina oled hea ja annad andeks,
rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
Issand, võta minu palvet kuulda
ja pane tähele mu anumise häält.
Kõik rahvad tulevad ja kummardavad sind,
annavad au, Issand, sinu nimele.
Sest sina oled suur ja teed imesid,
sina ainuüksi oled Jumal.
Sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal,
kannatlik ootama ning rikas tõest ja heldusest.
Pööra end minu poole ja ole mulle armuline,
anna jõudu oma sulasele, sinu ümmardaja pojale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sina oled hea ja andeksandja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, Vaim tuleb meile appi meie nõtruse vastu, sest me ei tea,
kuidas tuleb palvetada, aga Vaim palvetab ise meie eest väljendamatute
anumistega. Ning südamete tundja Jumal teab, mis Vaimul on mõttes,
sest Vaim palvetab pühade eest Jumala tahtmise järgi.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen hüüdnud teid sõpradeks,
sest teile olen ma ilmutanud kõik,
mis ma kuulsin oma Isalt!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis rahvale tähendamissõna: “Taevariik on inimese sarnane, kes
külvas oma põllule hea seemne. Aga kui ta magas, siis tuli vaenlane ja poetas umbrohuseemet nisu sekka ning läks minema. Kui oras tärkas ja looma hakkas, siis tuli ka umbrohi nähtavale. Peremehe sulased tulid tema juurde ja ütlesid talle: “Isand, kas ei külvanud sa mitte head seemet, kust tuleb nüüd siis umbrohi?” Ja tema vastas neile: “Seda on teinud minu vihamees.” Aga sulased küsisid temalt: “Kas sa tahad, et me nüüd läheksime ja koguksime umbrohu põllult ära?” “Ei,”
vastas tema, “sest muidu tõmbaksite te rohides üles ka nisu. Laske mõlemal
kasvada lõikuseni, aga viljalõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: “Koguge kõigepealt kokku umbrohi, siduge kimpu ja põletage ära, aga nisu tooge mu aita”.”Ja ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna ning ütles: “Taevariik on sinepiiva sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väikseim kõigist seemneist, aga kui ta kasvama läheb, saab see suuremaks teistest taimedest ning sirgub puuks, nii et taeva linnud tulevad ja teevad pesa tema okstele”. Ja ta rääkis neile veel ühe mõistujutu: “Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.” Seda rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnadega ja ilma mõistukõneta ei rääkinud ta neile midagi, et läheks täide, mis on öeldud prohveti kaudu: “Ma avan oma suu tähendamissõnadeks ja räägin sellest, mis on olnud varjul maailma loomisest peale.” Siis laskis Jeesus rahvahulkadel ära minna ja läks koju. Aga tema jüngrid tulid tema juurde ja ütlesid: “Seleta meile tähendamissõna umbrohust põllul.” Ja tema rääkis: “Hea seemne külvaja on Inimese Poeg. Põld on maailm, hea seeme tähendab taevase kuningriigi lapsi, aga umbrohi kurja lapsi. Vihamees, kes
umbrohtu külvab, on saatan. Viljalõikus on maailmaajastu lõpp, ja lõikajad on inglid. Nii nagu umbrohi nüüd tulega ära põletatakse, nõnda saab olema maailmaajastu lõpus. Inimese Poeg läkitab oma inglid, ja nemad koguvad tema kuningriigist kõik kurjale ahvatlejad ja ülekohtutegijad ning heidavad nad lõõmavasse ahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Aga õiged löövad siis särama kui päike. Kel kõrvad on kuulda see kuulgu.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Oleme kirikuaastas tsüklis, mida nimetame kuningriigiajaks. Võime ju
küsida: kus on siis Jumala Kuningriik nüüd, miks me ei näe seda?
Iga usklik kristlane elab kahes reaalsuses korraga, siin Maa peal ja
vaimselt teavases Kuningriigis, kusjuures ülmuslik on alati ja kõikjal
taevane armastav Isa. Siin maailmas elavad aga nii kuningriigi
lapsed kui ka kurja lapsed koos kuni maailma lõpuni. Selles ongi
meile teatavaks saanud Jumala armulisus, kõigile on saadetud kutse
tulla Jumala Riiki ja taevane Suverään ootab kuni igaüks teeb oma
lõpliku otsuse. Läheb täide mis Jeesus lubas: “Aga õiged löövad
siis särama kui päike.” Milline rõõm, Jumala kuningriik kasvab nagu
sinepiiva ja saab olema nõnda suur kus iga hing, kes soovib, leiab
varju.Meil on vaja tähele panna, et Jumala kuningriik ei tule kauges
tulevikus, vaid eksisteerib reaalselt ja meil on osa selles juba siin
elus. Meil on võimalus läbi Kiriku saada osa kõige suurematest
Jumala armu kingitustest. Tema sakramentidest. Meil on võimalus
vaimeks ühtsuseks pühadega, läbi Liturgia, isikliku palve ja Pühakirja.
Jumala riik on juba meie südametes. Halleluuja! Mis on meie osa
selles olukorras? Tänased tähendamissõnad toovad meie ette vaimse
kasvu ja viljakuse olulisuse usuelus. “Hea seeme tähendab taevase
kuningriigi lapsi”- ütles Jeesus, see rõhutab tarvidust tõelise usu ja
Jumala suhtes aukartliku elu järele.
Armas taevane Isa, hoia meid oma armastavas embuses ja kasvata
meie usku.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga