Kuningriigiaja XIV pühapäev

Kuningriigiaja XIV pühapäev

Lugemine prohvet Sakarja raamatust:
Hõiska, Siioni tütar, rõkka rõõmust, Jeruusalemma tütar! Vaata,
sinu kuningas tuleb sinu juurde. Tema on õiglane, tema on abimees,
tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Ma hävitan Efraimist sõjavankrid ja Jeruusalemmast hobused, sõjaammudki saavad katki murtud. Tema kuulutab rahvastele rahu ning valitseb merest
mereni, Eufrati jõest kuni maailma otsani.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma ülistan Sind, mu Jumal ja mu Kuningas!
Ma ülistan sind, mu Jumal ja mu Kuningas,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Ma tänan sind igal päeval,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Issand on armuline ja halastaja,
kannatlik ja suur oma helduse poolest.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi ta tegude.
Issand, sind ülistavad kõik su teod
ja kiidavad kõik sinu pühad.
Nad räägivad su riigi ülevusest
ja kuulutavad sinu vägevusest.
Issand on uskumistväärt kõigis oma sõnades,
helde kõigis oma tegudes.
Issand hoiab kõiki, kes on langemas
ja tõstab sirgu kõik, kes on küüru vajunud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma ülistan Sind, mu Jumal ja mu Kuningas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, teie pole lihas, vaid vaimus, kui kord Jumala Vaim teie sees
elab. Kuinüüd mõnel teie seast ei ole Kristuse Vaimu, siis tema ei ole Kristuse oma. Sestkui tema, kes ta äratas Jeesuse surnuist üles, elab
teie sees, siis teeb tema Vaim ka teie sureliku ihu elavaks. Niisiis,
vennad, ei ole meie kohus liha tahtmisi mööda elada, muidu peaksime
oma elu liha järgi seadma. Sest kui te elate liha järgi, siis te surete.
Aga kui te Vaimu läbi suretate oma ihu teod, siis jääte elama.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand,
et sa oled oma riigi saladuse avaldanud alandlikele.
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles: Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa oled selle varjanud tarkade ja haritute eest ning ilmutanud selle lapsemeelsetele.
Jah, Isa, nii on see olnud sinule meele järgi. Kõik on minu Isa andnud
minu kätte, ja keegi ei tunne Poega kui ainult Isa, ja keegi ei tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg tahab seda ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud, ning mina annan teile hingamise. Võtke minu ike enda kanda ja pange mind tähele, sest mina olen tasane ja lepliku meelega. Minus leiab teie hing rahu, sest minu ike on hea ja minu koorem kerge. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänane EV lõigule eelneb Jeesuse manitsus neile kes on olnud tunnistajaks tema vägevatele tegudele, kuid kellel puudub usk. Jeesuse palve toob meieni kindluse Jumala ülimuslikkuse kohta – maa ja taeva Issanda(Isanda) kohta. Jumal on täiesti teistsugune kui loodu, kuid samal ajal täiesti kohal ja kaasatud meie igapäevasesse ellu. Jumal on hea ja ka tegelikult hooliv, erinevalt loodust, kes on mures oma laste, iseenda ja oma lähedaste ning Kiriku heaolu pärast.
Tänase EV lõpulausetes vastandub Jeesuse õpetus variseride õpetusele. See
peegeldab tõenäoliselt pinget, mis valitses Jeesuse ja variseride vahel ning variseride ja kristlaste vahel. Variselik judaism sai valdavaks vormiks pärast Jeruusalemma templi hävitamist umbes aastal 70 pKr. Siin väljendub pinge erinevate teedega pühadusse püüdlemisel. Variseride õpetatud Moosese seaduse hoolikas järgimine võis nii mõnegi
jaoks olla raske ja koormav. Seevastu Jeesuse pühaduse tee on kujutatud lihtsa ja isegi rõõmupakkuvana. Mida see tähendab meie jaoks? Jeesuse palve sisaldab ka hoiatust, et uhkus ja omaenese tarkus võivad blokeerida Jumala tegevuse inimese elus, st. kui me oleme tegelemas ainult iseenda heaoluga, siis jääb vähe ruumi millegi või kellegi teise jaoks, eriti Jumala jaoks. Jeesus vastandab seda lähenemist lapseliku avameelsuse ja lihtsusega. Lihtsad või puhta südamega inimesed teavad, et nad
vajavad Jumalat. Alandliku südamega inimesed on võimelised vastu võtma tõelist tarkust, sest nad on Jumala jaoks vabad ning avatud.
Armas taevane Isa, meie kõik vajame seda armastust millesse kutsus meid Jeesus: tulge minu juurde kõik, ning mina annan teile hingamise. Kingi, palun, meile seda rõõmu kanda Tema iket ja luba meil õppida Temalt, kes on: tasane ja lepliku meelega.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga