JÕULUPÜHADE ÖÖMISSA

JÕULUPÜHADE ÖÖMISSA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rahvas, kes kõndis pimeduses, on suurt valgust näinud. Nende peale, kes elasid
surmavarju maal, on valgus paistnud. Sina andsid neile suurema hõiskamise ja
rohkendasid nende rõõmu. Nad rõõmustavad sinu palge ees nii, nagu ollakse
rõõmsad lõikuse ajal ja rõõmustatakse saaki jagades. Sest ikke, mis teda rõhus,
ja kepi tema turjalt – tema sundija vitsa oled sina puruks murdnud nii nagu
Midjani päevil. Sest laps on meile sündinud, Poeg on meile kingitud. Valitsus on
pandud tema õlgadele ja temale on antud nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,
Rahuvürst. Tema valitsus on suur ja rahul ei tule lõppu Taaveti trooni ja tema
kuningriigi üle, et rajada ja kinnitada see õigluse ja jumalakartuse peale. Jah,
Vägede Issanda ind teeb selle teoks nüüdsest peale ja igaveseks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Täna on meile sündinud Lunastaja!
Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavam kõikidest jumalaist.
Sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm,
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas
Tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna on meile sündinud Lunastaja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast Tiitusele:
Jumala arm on ilmunud selleks, et kõik inimesed võiksid saada päästetud. Tema
juhatab meid jätma maha jumalakartmatu elu ja selle maailma himud, ning elama
mõistlikult, õiglaselt ja jumalakartlikult, kui me ootame oma õndsa lootuse
tõekssaamist – meie suure Jumala ja Lunastaja Jeesuse Kristuse auhiilguse
ilmumist. Tema tõi iseenese ohvriks meie eest, et meid vabastada kõigest väärast
ja puhastada meid enesele pärisrahvaks, kes oleks innukas tegema häid tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Suur rõõm on kogu maailmas,
täna on meile sündinud Lunastaja, Jeesus Kristus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal sündis, et keiser Augustus andis käsu kõik oma riigi elanikud maksude
pärast üle lugeda. See oli esimene üleskirjutamine Süüria maavalitseja
Quiriniuse ajal, ja kõik läksid end kirja panema, igaüks oma linna. Sellepärast
läks ka Joosep Galileamaalt, Naatsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti linna,
mida hüütakse Petlemmaks, sest tema oli Taaveti soost ja kojast. Ta läks end
kirja panema ühes oma kihlatud naisega, kes ootas last. Aga kui nad seal olid,
jõudis kätte päev, mil Maarja pidi maha saama. Ja ta tõi poja ilmale, oma
esimese lapse, mähkis ta mähkmetesse ja pani sõime, sest seal paigas polnud
üheski majas nende jaoks ruumi.
Seal lähedal olid karjased õitsil. Nad valvasid kordamööda oma karja. Ja Issanda
ingel ilmus neile ja Issanda auhiilgus säras nende ümber. Nad olid täis kartust,
kuid ingel ütles neile: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu,
mis on kogu rahvale: teile on täna Taaveti linnas sündinud Lunastaja – Jeesus
Kristus. Ja see olgu teile märgiks: te leiate lapsukese sõimes magamas”. Ja
äkitselt olid ingliga taevased väehulgad, kes kiitsid Jumalat lauluga: “Au olgu
Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestele, kellest temal on hea meel.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna on meile sündinud Lunastaja! Seda rõõmusõnumit on kuulutatud
palju aastaid. Seda on kuulnud meie vanemad ja vanavanemad ja nende
vanemad. Jeesus Kristus on sündinud. Seda kuulutati juba palju ennem
kui aastal 274 AD seadis Rooma keiser sisse Võitmatu Päikese püha.
Jeesuse sündimise püha on nõnda oluline meie perede keskel. Jagame
kingitusi, oleme ehk ka veidi lahkemad ja heatujulisemad, kuulame
jõululaule ja tunneme enda võimalikult hästi. Kuid miks on see püha nii oluline
meie enda jaoks. Ap Paulus ütles:Eks te tea, et te olete Jumala tempel
(1Kr 3:16 ). Meie südame sõimes on Jeesus Kristus kui kõige kallim
kingitus leidnud omale koha. Tema on meid kätte saanud. Jeesus ütles:
Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Tema on meiega
siin ja praegu vaimselt, aga hetke pärast reaalselt armulauas. Võtkem
Teda vastu tõelise Messiana enda igapäevasesse ellu ja rõõmustagem
Tema kohalolust.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga