ADVENDIAJA IV PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA IV PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Neil päevil rääkis Issand Ahasele ja ütles talle: “Palu endale Issandalt, oma
Jumalalt, tunnustäht, olgu see siis allilma sügavusest või taeva kõrgusest”.
Ahas aga vastas ja ütles: “Ei ma palu, ega pane Issandat proovile”. Seepeale
kostis Jesaja: “Kuula siis, Taaveti koda! Kas teil on veel vähe inimeste
vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate? Sellepärast teeb Issand teile ise
tunnustähe: Vaata, neitsi jääb käima peale ja toob poja ilmale, ning paneb talle
nimeks Immaanuel, mis tähendab – Jumal on meiega.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tule, Issand, sest Sina oled aukuningas!
Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius,
maailm ja kõik, kes seal elavad.
Sest tema on selle rajanud merede peale,
kinnitanud maailma jõgede üle.
Kes tohib minna Issanda mäele,
kes tohib seista tema pühas paigas?
See, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt,
kelle hing ei himusta tühja ega kinnita pettust vandega.
Tema saab õnnistuse Issandalt,
oma õiguse Jumalalt, kes on tema abimees.
See on sugupõlv, kes teda taga nõuab,
kes otsib su palet, Jaakobi Jumal
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tule, Issand, sest Sina oled aukuningas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Mina, Paulus, Jeesuse Kristuse sulane, kes ma olen kutsutud apostel, välja
valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu
pühades kirjades tõotanud – kirjutan teile evangeeliumi tema Pojast, Issandast
Jeesusest Kristusest, kes ihu poolest on sündinud Taaveti soost, kuid pühaduse
vaimu poolest on surnuist ülestõusmise järel tunnistatud Jumala Pojaks, kellel
on võimutäius. Tema käest olen mina saanud armu ja apostliameti, et ma tema nime
auks võiksin kõik rahvad usule kuulekaks teha. Ja nende hulgas on Jeesus Kristus
kutsunud teidki. Nii pöördun ma teie, kõigi Roomas elavate Jumala armastatute –
kutsutud pühade inimeste – poole: Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja
Issandalt Jeesuselt Kristuselt.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Vaata, neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda: Kui Maarja, tema ema, oli Joosepiga
kihlatud, leiti ta käima peal olevat Pühast Vaimust, enne kui nad koos elama
hakkasid. Aga tema mees Joosep oli õiglane inimene ega tahtnud teda häbisse
saata. Sellepärast võttis ta nõuks tema juurest salaja ära minna. Aga kui ta nii
mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep,
Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enda juurde võtta, sest laps, keda ta
kannab, on Pühast Vaimust. Ja ta toob poja ilmale ning sa paned talle nimeks
Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sünnib selleks, et
läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: “Vaata, neitsi saab käima
peale ja toob poja ilmale ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlgituna:
Jumal on meiega”. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda nagu ingel oli teda
käskinud, ja võttis oma naise enda juurde.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesuse sündimise lugu on lugu ka meie
sünnist Jumala lapsena, oleme ju kõik ristimise kaudu saanud osaks Tema
Kuningriigist, saanud osa täiuslikust andestusest ja Jumala armust.. Püha
Joosepi valmisolek võtta Maarja enda juurde ja kasvatada Jeesust on näide
suurest armastusest. Me näeme inglile kuuletumises tema lahkust ja usaldust
mida meiegi saame endale omaseks kasvatada.Püha Joosep on meile
eeskujuks otsimaks ja mõistmaks Jumala poolt seatud head. Oleme ju ka
kutsutud armastama Jumala Poega Jeesust ja sellesama armastusega
hoolt kandma nende eest kes vajavad tuge, kes iganes nemad on, kes meile
teele saadetud. Joosep on rahu ja armastuse eeskuju, ta on ka kaastunde ja
halastuse ülesnäitaja – kõik see mida meie anglokatoliiklasena saame
eeskujuks võtta.Sellel advendi viimasel nädalal, pimedal, müstilisel ja
salapärasel ajal näidakem oma eluga, et usk, lootus ja armastus on kogu
aeg olemas usklike keskel, pühas Kirikus.Kristuse sündimine maailma on
justkui valguse võidukäik, peletades igasuguse hirmu ja korratuse.See kutsub
üha lähemale astuma Jumalikule valgusele. Jumal on meiega – ärgem peljakem.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga