KRISTUSE SÜNNIPÄEVA VIGIILIA

LUGEMISED KRISTUSE SÜNNIPÄEVA VIGIILIAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rahvas, kes kõnnib pimedas, näeb suurt valgust, nende üle, kes
elavad pilkasel maal, hakkab paistma valgus. Sina paned valjusti
hõiskama, Sina kingid rõõmu küllaga. Inimesed rõõmustavad Sinu
juures nagu lõikuse ajal, hõiskavad nagu need, kes sõjasaaki
jagavad. Sina murrad katki rõhuja ikke nagu Midjani päevil,
kaelkoogu tema õlgadelt ja kupja kepi. Iga sõjamehe saabas, mis
tallab, iga vammus, mis verega määritud saab tulle pandud,
tuleroaks nad heidetakse. Sest üks laps on meile sündinud, üks
poeg on meile kingitud. Tema õlgadele on pandud Valitsus, temale
on nimeks antud Imeline Nõumees, Vägev Jumal, Igavene Isa,
Rahuvürst. Suur on tema valitsus ja rahupõlvele ei tule lõppu
Taaveti aujärjel ja tema kuningriigis, mida tema tuleb kinnitama
ja ehitama kohtu ja õigusega nüüd ja igavesti. Väehulkade Issanda
tuline tahtmine teeb seda.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Täna on sündinud Õnnistegija, Kristus, meie Issand!
Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale, kõik ilmamaa!
Laulge Issandale, kiitke Tema Nime,
kuulutage Tema võitu päevast päeva!
Jutustage rahvaste keskel Tema au,
Tema imelisi asju kõigi hõimude hulgas!
Rõõmustage, taevad, ja ilutse, maa, mühise, meri,
ja kõik mis on sinu sees!
Hõisake, väljad, ja kõik mis teil kasvab,
rõkake rõõmust, kõik metsapuud,
Issanda ees, kui Tema tuleb,
kui Tema tuleb maa üle õigust mõistma.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna on sündinud Õnnistegija, Kristus, meie Issand!

Lugemine apostel Pauluse kirjast Tiitusele:
Jumala arm on ilmsiks saanud ja toob päästmise kõigile inimestele.
Tema kasvatab meid, et me ütleksime lahti jumalakartmatusest ja
ilmalikest himudest ning elaksime siin maailmas mõistlikult, õieti
ja jumalakartlikult, kui me ootame oma õndsa lootuse täideminemist:
meie suure Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse auhiilguse
ilmsikssaamist. Tema andis meie eest iseenese, et meid lunastada
kõigest ülekohtust ja puhastada oma pärisrahvaks, kes on agar head
tegema.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma kuulutan teile suurt rõõmu:
täna on meile sündinud Päästja,
Kristus, meie Issand!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Neil päevil andis keiser Augustus käsu kogu maa üles kirjutada. See
esimene üleskirjutus oli siis kui Quirinius valitses Süürias ja igaüks
läks end kirja panema oma kodulinna. Siis läks ka Joosep Galileamaalt
Naatsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti linna, mida kutsutakse
Petlemaks, sest tema oli Taaveti kojast ja soost, et ennast lasta üles
kirjutada Maarja, oma kihlatud naisega, kes ootas last. Aga sündis, kui
nemad seal olid, et temal tuli aeg, mil ta pidi lapse saama: ning ta
sai oma esimese poja ja mähkis tema mähkmeisse ja pani tema maha sõime,
sest neil ei olnud muud aset majas. Aga sealsamas väljal olid karjased
õitsil ja hoidsid öösel oma karja. Ja vaata, Issanda ingel seisis nende
juures ja nende ümber paistis Issanda au ning nemad kartsid väga. Aga
ingel ütles neile: ärge kartke, sest mina kuulutan teile suurt rõõmu,
mis kõigele rahvale peab saama, sest teile on Taaveti linnas täna
sündinud Õnnistegija, kes on Kristus Issand. Ning teie leiate lapse
mähkmeisse mähitud ja sõimes magamas. Ja sedamaid oli ingliga taevavägede
hulk. Need kiitsid Jumalat ja ütlesid: Au olgu Jumalale üleval kõrges,
ja maa peal rahu hea tahtega inimestele.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Üks laps on meile sündinud,
üks poeg on meile antud,
kelle õlgadel on valitsus
ja kellele pannakse nimeks
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,
Igavene Isa, Rahuvürst.
Laulge Issandale uus laul,
sest ta on teinud imetegusid.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga