Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Lugemine prohvet Taanieli raamatust:
Neil päevil tõuseb Miikael, suur inglite vürst, ja astub välja sinu rahva
laste eest. Siis on ahistuse aeg, millist pole olnud rahvaste algusest
peale kuni selle ajani. Aga sinu rahvas päästetakse – kõik need, kes on
raamatusse kirjutatud. Ja paljud nende seast, kes magavad maapõrmus,
ärkavad – ühed igaveseks eluks, teised teotuseks ja igaveseks ärapõlgamiseks.
Siis säravad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes on juhatanud
paljusid õigluse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!
Kaitse mind, mu Jumal, sest sinu peale ma loodan.
Ma ütlen sulle, sina oled mu Issand.
Sina, Issand, annad mulle mu pärisosa ja ulatad mulle mu karika,
sinu kätes on kõik, mis mulle liisu järgi on langenud.
Ma tahan kiita Issandat, kes annab mulle nõu,
öösiti manitseb ta mind mu neerudes.
Issand on alati mu silme ees,
Tema seisab mu paremal pool ja ma ei vangu.
Sellepärast rõõmustab mu süda ja hõiskab mu hing,
ning mu ihu võib elada kartmata ohtu.
Sest sina ei jäta mu hinge surmavalda
ega lase oma pühal näha kaduvust.
Ma ütlesin Issandale: sina oled mu Issand,
sina üksi oled mu õnn.
Sina annad mulle teada elurajad,
sinu palge ees on rõõmuküllus, hüved üha su paremal käel.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

Teine lugemine kirjast heebrealastele:
Iga Siinai Seaduse preester seisab igapäev oma ametis ja ohverdab ikka ja
jälle neidsamu ohvreid, mis ometi iialgi ei saa pattusid ära võtta. Ent
Jeesus Kristus tõi pattude eest üheainsa ohvri ja istus siis Jumala paremale
käele. Tema ootab ainult veel, kuni ta vaenlased talle jalajäriks pannakse,
sest need, keda ta pühitses, viis tema üheainsa ohvriga täiusesse igaveseks
ajaks. Kui aga patud on andeks antud, ei tooda patu eest enam ohvrit.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Valvake ja olge palves igal ajal,
et te võiksite seista Inimese Poja ees!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: “Neil päevil, pärast suurt ahistust,
pimeneb päike ja kuu ei anna enam oma valgust, tähed langevad taevast alla ja
taevavägesid kõigutatakse. Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilve sees suure
väe ja auhiilgusega. Ning tema läkitab oma inglid ja kogub kokku oma äravalitud
kõigi nelja tuule poolt, maa äärest taeva ääreni.
Pange tähele võrdpilti viigipuust: kui selle oksad ajavad uusi võrseid ja
lähevad lehte, siis te teate, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete
kõike seda sündivat, siis teadke, et lõpp on ukse ees. Tõesti ma ütlen teile:
see sugupõlv ei kao enne ära, kui see kõik sünnib. Aga kui taevas ja maa
hävinevad, siis minu sõnad ometi ei kao. Kuid sellest tunnist ja päevast ei tea
keegi – ei inglid taevas ega Poeg – ainult Isa ainuüksi.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Oleme jõudmas kirikuaasta lõpule. Juba selle kuu viimane pühapäev algab
ootusaeg. Ühtepidi me ju teame mida me ootame, aga ikka on hinges ootusaeg.
Me kõik ootame midagi head, midagi paremat ja hinges heliseb igatsus Jumala
järele. Tänaste lugemiste idee on Jeesuse teine tulemine, võiksime ka
seda nimetada maailma lõpuks, vähemalt meile tuttava ja teada oleva maailma
lõpuks. Meid justkui kannustab ootusärevus ja samapalju hoiab tagasi
hirm meile näiliselt turvalise maailma muutumine. Mõtelgem nendele
hetketele oma elus kui juhtus midagi suurt või vahetasime tavapärast elu
keskkonda. Kõik need muutused oleme üle elanud. Meie soov teada mis saab
olema ja millal midagi toimub on nii inimlik, kuid Jeesus ütleb: “sellest
tunnist ja päevast ei tea keegi – ei inglid taevas ega Poeg – ainult Isa
ainuüksi.” Meie ise kaotame kontrolli asjade üle ja Jumala au saab ilmsiks.
Meie usume tulevikku KOOS JUMALAGA. See on meie võimas tunnistus. Meie
oleme kindlad Jumala armu ja au tulemises ja olemises kogu Kiriku ühtsuses.
Aga selle usukindluse saavutame vaid siis kui kõik selle mis oli, mis on
ja mis tuleb usaldame Jumalale.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga