Autoriarhiiv: EAKK

KOLMAINUPÜHA

KOLMAINUPÜHA A aastal Lugemine teisest Moosese raamatust:Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nii nagu Issand oliteda käskinud, ning võttis mõlemad kivilauad. Ja Issand laskus alla pilve seesning seadis end tema kõrvale. Mooses astus tema juurde ja hüüdis … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Nelipüha Missa pildid 2023AD

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ESIMENE NELIPÜHA

Esimene nelipüha Lugemine Apostlite tegude raamatust:Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki oli taevastkosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, ja see kohin täitis kogu kojakus nad viibisid. Ning neile ilmus tulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV A AASTAL Lugemine apostlite tegude raamatust:Neil päevil pöördusid jüngrid Õlimäelt Jeruusalemma tagasi.Õlimägi oli Jeruusalemmast ühe hingamispäeva teekonna kaugusel.Nad tulid linna ja läksid ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks koosolla: Peetrus ja Johannes, Jaakobus ja Andreas, Filippus jaToomas, … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV A AASTAL Lugemine apostlite tegude raamatust:Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas neile Messiast. Aga rahvas paniseda ühel meelel tähele, mida Filippus rääkis. Nad kuulasid teda ning nägidtunnustähti, mida Filippus tegi. Sest paljudest, kes olid vaevatud kurjadestvaimudest, … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV A AASTAL Lugemine Apostlite tegude raamatust:Neil päevil, kui jüngrite arv üha kasvas, hakkasid kreekastunud juudid nurisemaheebrea keelt kõnelevate juutide üle selle pärast, et nende lesed olidigapäevasest abiandmisest kõrvale jäetud. Siis kutsusid kaksteist kokku jüngritekogu ning ütlesid: “See … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Hea Karjase pühapäev

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV A AASTAL Lugemine Apostlite tegude raamatust:Neil päevil, kui Püha Vaim valati välja apostlite peale, astus Peetrus üles koosüheteistkümnega. Ta tõstis oma häält ja ütles: “Olgu nüüd kogu Iisraeli rahvasselles kindel, et Jumal on tõstnud Issandaks ja Messiaks … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV A AASTAL Lugemine apostlite tegude raamatust:Neil päevil, kui Püha Vaim valati välja apostlite peale, astus Peetrus üles koosüheteistkümnega. Ta tõstis oma häält ja ütles: “Juuda mehed, ja kõikJeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada ja pandagu tähele mu … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jumaliku Halastuse pühapäev

ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV A AASTAL Lugemine apostlite tegude raamatust:Neil päevil olid kõik usklikud üha apostlite õpetuses ja osaduses,leivamurdmises ning palvetes. Kogu rahvas oli hirmul imetegude ja tunnustähtedepärast, mis sündisid apostlite läbi. Aga kõik usklikud hoidsid kokku, ning kõiknende omandus oli … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kristus on üles tõusnud!

1. ülestõusmispüha pildid

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar