Autoriarhiiv: EAKK

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV Lugemine apostlite tegude raamatust:Paulus ja Barnabas tulid uuesti Lüstrasse, Ikoonioni ja Antiookiasse tagasi,julgustasid jüngreid ning manitsesid neid usus kindlaks jääma. Nad seletasid,et meil tuleb Jumala riiki jõuda paljude viletsuste kaudu, valisid igalekogudusele vanemad, palvetasid ja paastusid ning … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV Lugemine apostlite tegude raamatust:Sel ajal läksid Paulus ja Barnabas teele ja jõudsid Perge kauduPisiidia Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad sünagoogi javõtsid istet. Aga kui nad pärast sealt välja tulid, käis nende järelsuur hulk juudiusku pöördunud jumalakartlikke muulasi. Ja … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV Lugemine apostlite tegude raamatust:Neil päevil ütles ülempreester apostlitele: “Me oleme teid rangeltkeelanud, et te ei kuulutaks Jeesuse nimel, aga teie oletelevitanud oma õpetust üle kogu Jeruusalemma ja tahate selleinimese vere meile süüks panna.” Aga Peetrus ja apostlid … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV

Lugemine apostlite tegude raamatust:Neil päevil sündis rahva seas apostlite käe läbi palju tunnustähti jaimetegusid. Ja apostlid olid kõik ühel meelel koos Saalomoni sammaskäigus.Keegi ei julgenud küll nendega avalikult ühte hoida, kuid rahvas pidasneist väga lugu. Aga nende hulka, kes uskusid … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Pühapäev 24 aprill

Armsad hea tahtega inimesed. Annan teada, et sellel pühapäeval 24.aprillil Tallinnas püha Missat ei toimu.  Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Viiulikontsert kabelis

Urve Purga õpilastega.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!

KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHAPÄEV Lugemine Apostlite tegude raamatust:Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: «Te teate seda, mis on sündinud algulGalileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes-kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega,käis mööda … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PALMIPUUDEPÜHA MISSA

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PALMIPUUDEPÜHA

PALMIPUUDEPÜHA Lugemine prohvet Jesaja raamatust:Nii ütleb Jumala sulane: Issand andis mulle kõneka keele, et ma kinnitaksinväsinut maheda sõnaga. Tema äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuulaksinõpilase kombel. Issand avas minu kõrva ja ma ei ole pannud vastu ega taganenud.Ma … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar