PALMIPUUDEPÜHA

PALMIPUUDEPÜHA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Jumala sulane: Issand andis mulle kõneka keele, et ma kinnitaksin
väsinut maheda sõnaga. Tema äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuulaksin
õpilase kombel. Issand avas minu kõrva, ja ma ei ole pannud vastu ega
taganenud. Ma andsin oma selja peksjaile ja oma põsed neile, kes katkusid
mu habet. Ma ei peitnud oma palet teotuste ja sülje eest. Sest Issand, mu
Jumal, aitab mind ega jäta mind häbisse. Seepärast teen ma oma
näo tardunuks kui ränikivi, sest ma tean – ma ei jää häbisse.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa oled mind maha jätnud?
Kõik, kes mind näevad, naeravad mu üle,
kõverdavad huuli ja raputavad pead:
“Ta lootis Issanda peale,
las nüüd Issand aitab ta välja, kui ta teda armastab!”
Koerakari ümbritseb mind,
ülekohtutegijate jõuk piirab mind.
Nad puurivad läbi mu käed ja jalad,
valust võin üle lugeda kõik oma luud-kondid.
Nad jagavad omavahel ära minu rüü,
heidavad liisku mu särgi üle.
Aga sina, Issand, ära jää minust kaugele,
mu tugevus, tule mulle appi!
Ma tahan teatavaks teha oma vendadele sinu nime,
ja kiita sind ustavate koguduses.
Teie, kes te kardate Issandat, kiitke teda,
ülistage teda, kõik Jaakobi sugu.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa oled mind maha jätnud?

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Jeesus Kristus oli oma olemuselt Jumal, kuid ei hoidnud sellest kinni, et
Jumalaga võrdne olla, vaid loobus sellest ja võttis sulase näo, ning sai inimese
sarnaseks. Ta nägi välja nagu inimene ja alandas iseennast, sai kuulekaks kuni
surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige
ja andnud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nime ees painduksid kõik
põlved – nii taevaste, maapealsete kui allilmsete omad, ja iga keel tunnistaks
Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Jumal on tõstnud Ta kõrgeks üle kõige ja andnud Talle nime üle
kõikide nimede!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal kui Jeesus jõudis ühes oma jüngritega Betfagesse, mis on Betaanias
Õlimäe juures, saatis ta kaks oma jüngrit teele ja ütles neile: “Minge külasse,
mis on teie ees, ja kohe kui te sinna jõuate, leiate te kinniseotud eeslisälu,
kelle seljas pole veel keegi istunud. Päästke ta valla ja tooge siia. Aga kui
keegi peaks teie käest küsima, miks te nõnda teete, siis ütelge: Issand vajab
teda ning saadab ta peatselt tagasi.”
Jüngrid läksid ja leidsid eeslisälu ühe värava juures kinniseotud olevat ja
nemad sidusid ta lahti. Aga mõned nendest, kes seal seismas olid, küsisid nende
käest: “Miks te selle eesli lahti seote?” Ja jüngrid vastasid neile nii nagu
Jeesus oli käskinud ning nad jäeti rahule. Siis tõid nad eeslisälu Jeesuse
juurde, ja nad heitsid oma rõivad üle eesli selja ning Jeesus istus eesli selga.
Aga paljud laotasid oma rõivad tema tee peale, teised aga väljadelt toodud
haljaid oksi. Ja need, kes käisid Jeesuse eel, hüüdsid: “Hoosianna! Kiidetud
olgu tema, kes ta tuleb Issanda nimel! Kiidetud olgu meie isa Taaveti tulev
kuningriik. Hoosianna Jumalale kõrges.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: punane

Kõikvõimas ja igavene Jumal, oma hellas armastuses inimsoo vastu
saatsid sa oma Poja, meie Päästja Jeesuse Kristuse,
et Ta võtaks Enda peale meie loomuse ja kannataks ristisurma,
andes meile eeskuju Tema suurest alandlikkusest: palun, anna meile
armu, et saaksime käia kannatustes koos Temaga ja osaleda ka
Tema ülestõusmises;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 22; Js 52:13-53:12; Mt 26

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 77; Js 59:1-3,9-21; Jh 12:20-36

Mõtisklus.
Tänased lugemised toovad meieni kaks näiliselt täiesti erinevat hetke auhiilgusest
ja kannatustest – Jeesuse vastuvõtt Jeruusalemma ning Tema kannatused saadavad
meid kogu alanud nädala. Jeesust võeti Jeruusalemmas vastu nagu kuningat, või väepealikut.
VT mainib sarnast vastuvõttu vähemalt kahel korral: väejuhile Simon Maccabeusele
aastal 141 eKr. ja Judas Maccabeusele 164 eKr, kes pärast kolme Kreeka armee võitmist
puhastas templi (rüvetati 167 eKr Antiochus IV Epiphanese käsul) ja ehitas uue altari.
(1Mak 4:52-55 ja 13:51 alusel). Mida see meie jaoks tähendab? Kas ma olen valmis sellel
pühal nädalal oma elu Talle loovutama ja tervitama Teda kõiges mida elu meile pakub,
kui oma Issandat ja Päästjat, lauldes “Hoosianna”? Täna saame võtta kaasa palmioksi,
mis tuletaksid alati meile meelde, et Kristus on meie Kuningas, et Tema on ainus
tõeline vastus meie õnne ja elu tähenduse otsimisel. Ja kui me kuulutame Kristuse
oma Kuningaks, siis leidkem Tema jaoks aega oma igapäevases elus; tuletagem meelde,
et Tema on see, Kellega me elame igavikus. Hoidkem endal meeles, et meie ettevõtmised,
meie haridus, meie raha, meie maised kodud ja kõik nähtav, mis meid ümbritseb on
vaid ajutised. Tõstkem Jeesus enda elus esimesele kohale. Alles siis, kui oleme seda
teinud, leiame oma segases ja keerulises maailmas tõelise rahu ja õnne.
Jeesuse usaldus Isa suhtes on täiuslik kuni lõpuni. See kutsub ka meid leppima sellega,
mida me muuta ei saa, et saaksime raskustes vastu pidada nii kaua, kui see on vajalik,
Kristuse eeskujul. Pangem tähele, et paljud, kes laulsid “Hoosianna”, olid huvitatud
ainult Jeesuse maisest kuninglikkusest. Nad ei oodanud „kannatavat teenijat”.
Kui aulise kuninga asemel sai ilmsisks kannatav teenija kadusid ka paljud järgijad.
Rahvas, kes hüüdis: “Hoosianna!” hüüdis hiljem “Lööge Ta risti!”
Võib-olla on tänases päevas oluline küsimus millised kristlased oleme meie?
Kas sellised kes kaovad raskuste jätkudes ja lähevad ootama kedagi teist kellele
“Hoosianna” laulda ja kes lubab head elu nüüd ja kohe? Pangem tähele, et nii heebrea
kui ka kreeka keeles tähendab hosianna „aita meid” või „päästa meid”. Inimesed, kes
lähevad palmiokstega Jeesusele vastu, kutsuvad Jeesust neid aitama.
Armas taevane Isa, palun, luba meilgi täie tõsidusega ütelda: päästa meid;
palun vabasta meid petlikest ootustest ja kingi meile igavene pääste, oma Poja
Jeesuse nimes. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga