PALMIPUUDEPÜHA

PALMIPUUDEPÜHA A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Jumala sulane: Issand andis mulle kõneka keele, et ma kinnitaksin
väsinut maheda sõnaga. Tema äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuulaksin
õpilase kombel. Issand avas minu kõrva ja ma ei ole pannud vastu ega taganenud.
Ma andsin oma selja peksjaile ja oma põsed neile, kes katkusid mu habet. Ma ei
peitnud oma palet teotuste ja sülje eest. Sest Issand, mu Jumal, aitab mind ega
jäta mind häbisse. Seepärast teen ma oma näo tardunuks kui ränikivi, sest ma
tean – ma ei jää häbisse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

„Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see,
kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”
Tänage Issandat, sest Tema on hea, Tema heldus kestab igavesti!
Ütle nüüd, Iisrael: “Tema heldus kestab igavesti!”
Tehke lahti õiguse värav – ma lähen Issandat tänama.
See on värav Issanda juurde – üksnes õiged pääsevad sisse.
Ma tänan Sind, Issand, et vastasid, aitasid mind võidule!
Kivist, mille ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakivi:
Issanda käest on see tulnud – imeasi meie silmis.
Selle päeva on Issand ise teinud: hõisakem ja rõõmustagem täna!
Oi, Issand, lase võita! Oi, Issand, lase korda minna!
“Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!” nii õnnistame teid Issanda kojast.
Issand on Jumal, on meie valgus, astugem altari ette, haljad oksad käes!
Sina oled mu Jumal, Sind ma tänan, mu Jumal, Sind ma ülistan!
Tänage Issandat, sest Tema on hea, Tema heldus kestab igavesti!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
„Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see,
kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Jeesus Kristus oli oma olemuselt Jumal, kuid ei hoidnud sellest kinni, et
Jumalaga võrdne olla, vaid loobus sellest ja võttis sulase näo ning sai inimese
sarnaseks. Ta nägi välja nagu inimene ja alandas iseennast, sai kuulekaks kuni
surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige
ja andnud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nime ees painduksid kõik
põlved – nii taevaste, maapealsete kui allilmsete omad, ja iga keel tunnistaks
Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Jumal on tõstnud Kristuse kõrgeks üle kõige ja andnud talle
nime üle kõikide nimede!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus jõudis ühes oma jüngritega Jeruusalemma juurde, Betfagee poole
Õlimäge, siis saatis Jeesus kaks oma jüngrit teele ja ütles neile: “Minge
külasse, mis on teie ees. Sealt leiate te kinniseotud emaeesli ja eeslivarsa
tema kõrval. Päästke nad lahti ja tooge minu juurde. Aga kui keegi peaks midagi
ütlema, siis vastake: “Neid on Issandale vaja ja tema saadab nad varsti tagasi”.
Aga see on sündinud selleks, et läheks täide prohveti sõna: “Ütelge Siioni
tütrele: vaata, su kuningas tuleb. Ta on tasane ja istub emaeesli seljas ja sälu
seljas, kes on veolooma varss.” Ja jüngrid läksid ja tegid nõnda, nagu Jeesus
neid oli käskinud. Nad tõid emaeesli ja varsa, panid oma riided nende seljale ja
Jeesus istus eesli selga. Aga paljud inimesed laotasid oma riided tee peale,
mõned aga tõid puuoksi ja sillutasid okstega nende teed. Rahvahulgad käisid
Jeesuse ees ja tema taga ning hüüdsid: “Hoosianna Taaveti Pojale! Kiidetud olgu,
kes tuleb Issanda nimel. Hoosianna kõrges!” Ja kui Jeesus Jeruusalemma jõudis
oli kogu linn ärevil ning kõik küsisid: “Kes ta on?” Aga rahvahulgad ütlesid:
“Tema on prohvet – Jeesus Galilea Naatsaretist!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Jesaja 50:4-9a,alternatiiv Sakarja 9:9-12
Psalm 31:9-16, alternatiiv Psalm 118:1-2,19-29
Filiplastele 2:5-11
Matteuse 21:1-11

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänasel Palmipuudepühal on suur tähendus kogu Suurele Nädalale.
Oleme jõudnud kirikuaasta kõige olulisemasse punkti, oodatud lunastuse
tõekssaamise aega. Püha EV kirjutab: Aga see on sündinud selleks, et
läheks täide prohveti sõna. Esimene lugemine toob meieni Jumala teenija
kes kinnitab väsinut maheda sõnaga. Teekonnal Jeruusalemma on
Jeesus pööranud oma näo risti poole, mis ühendab taeva ja maa, samas
olles täielikus kooskõlas Isa tahtega. Ja Ta ei jää häbisse, vaid tõstetakse
ausse kogu loodu ees. Ap Paulus toob meieni nn. ristiteoloogia ehk Jeesuse
maa peale tuleku selleks et loodu saaks päästetud enne Tema taevasse
minekut. Kuid me ei või tähelepanuta jätta sellest kirjast kumavat kutset
järgida Kristust ja tema õpetust erinevate usuliste koolkondade asemel.
Ap kirjuab:Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, …kui mingisugune
Vaimu osadus, …siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi,
et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad…nii et ükski
ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.(Fl 2:1-5)
Jeesus on oma maapealse teenimistööga teinud palju imesid ja imelisi
õpetussõnu, Temal on juba tekkinud poolehoidjad kes teda saatsid lisaks
jüngritele. Tema kohta oli ka juba antud nn. vahistamiskäsk. Kaheldamatult
rahvas rääkis toimuvast ja oli ootamas suurt Messiat. Jeesus teeb ise
enda saabumisest Jeruusalemma avaliku sündmuse, kuid Ta ei ole tulnud asendama
ei Heroodest ega Pilaatust, vaid Ta tuleb suurima väe, Issanda Jumala nimel.
Väljaspool Jeruusalemma asuv rahvahulk tervitas Jeesust kui “Taaveti poega”
ja “teda, kes tuleb Issanda nimel” , kuid rahvahulk Jeruusalemmas kirjeldab Teda
ainult kui “prohvet – Jeesus Galilea Naatsaretist”. Nende arusaamine Naatsaretist
pärit Jeesusest võib olla halvustav märkus – kooskõlas küsimusega: „Kas
Naatsaretist võib tulla midagi head?” Paljud inimesed ootasid Jeesust kui
uut kuningat, kes aitab saada vabaks võõrast ikkest ja aitab võidelda maailma
olukordades. Kuid Jumal oma Pojas kingib meile hoopis igavese elu rõõmus.
Sellesse rõõmusõnumisse sisenemiseks olgem alanud Suurel Nädalal erilise
innuga Jeesusele järgnemas läbi armulaua Risti jalamile ja tõttamas ülestõusnud
Kristuse tühja haua juurde – meie usu aluse juurde.
Armas taevane Isa, kingi,palun, meilegi rõõmu Sinu aulisest sisenemisest meie
ellu. Õpeta meid nägema kaugemale omaenese maisest võitlusest et pettumuses
valest ootusest ei hakkaks hüüdma”Löö ta risti!”. Issand halasta meie peale.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga