KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!

KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHAPÄEV

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: «Te teate seda, mis on sündinud algul
Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes-
kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega,
käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest
Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mis ta on teinud
juutide maal ja Jeruusalemmas. Nemad aga hukkasid tema, riputades ta
ristipuu külge. Sellesama on Jumal kolmandal päeval üles äratanud ja
lasknud tal saada avalikuks; mitte kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette
märgitud tunnistajaile, meile, kes me oleme temaga koos söönud ja joonud
pärast seda, kui ta oli üles tõusnud surnuist. Ja tema on käskinud meid
rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate
ja surnute kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks,
kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.»
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik!
Tänage Issandat, sest tema on hea,
sest tema heldus kestab igavesti!
Öelgu nüüd Iisrael,
et tema heldus kestab igavesti!
Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
Ei ma sure, vaid jään elama,
ja jutustan Issanda tegusid.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on saanud nurgakiviks.
Issanda käest on see tulnud,
see on imeasi meie silmis.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik!

Teine lugemine apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad: Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda,
mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis
on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu
on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis
saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristus, meie paasatall on ohverdatud;
niisiis pidutsegem Issandas.
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese jäegi:
Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli
alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja
tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas,
ja ütles neile: «Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad
on ta pannud.» Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid
haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest
kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates
nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus
temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja
higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos
surilinadega, vaid eraldi kokkumässituna teises kohas. Nüüd siis läks
hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud, ning
nägi ja uskus. Sest nad ei teadnud veel Kirjast, et ta peab surnuist üles
tõusma. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga