Tänased lugemised

Neljapäev 14. november

Lugemine Saalomoni Tarkuseraamatust:
Sest Tarkuses on vaim: arukas, püha, ainulaadne,
mitmekülgne, õrn, liikuv, läbinägev, rüvetamatu,
kirgas, kahjustamatu, head armastav, terav, vaba,
heategev, inimesearmastaja, kindel, usaldatav,
muretu, ja läbitungiv kõikidest vaimudest – arukatest,
puhastest, õrnadest. Sest tarkus on liikuvam igast
liikumisest. Oma puhtuse tõttu ta läheb ja tungib
läbi kõigest. Tema on ju Jumala võimsuse hingus ja
Kõigeväelise auhiilguse selge kiirgus, seepärast ei
tungi midagi rüvedat temasse. Sest ta on igavese
valguse paistus ja Jumala mõjujõu puhas peegel
ning tema headuse kuju. Kuigi ainus, suudab ta
kõike, ja jäädes muutumatuks, uuendab kõike.
Põlvest põlve läheb ta vagade hingedesse ja teeb
nõnda Jumala sõpru ning prohveteid. Sest Jumal
armastab ainult seda, kes elab koos tarkusega.
Jah, tarkus on toredam kui päike ja on üle igast
tähtede seisust. Valgusega võrreldes leitakse see
olevat suurepärasem. Sest valgusele järgneb ju öö,
aga tarkust ei võida kurjus. Tarkus ulatub võimsasti
maailma äärest ääreni ja valitseb kõike hästi.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sinu sõna, Issand, jääb püsima igavesti!
Igavesti, Issand,
jääb püsima sinu sõna taevas.
Põlvest põlve kestab su ustavus.
Sina oled kinnitanud maa ja see seisab.
Sinu seaduste kohaselt nad püsivad tänapäev,
sest need kõik on sinu sulased.
Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust,
tehes arukaks kohtlasi.
Lase oma pale paista oma sulase peale
ja õpeta mulle oma määrusi!
Elagu mu hing, et ta sind kiidaks,
ja su seadused aidaku mind!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sinu sõna, Issand, jääb püsima igavesti!

Halleluuja!
Õige on Issand kõigil oma teedel
ja vaga kõigis oma tegudes!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik,
siis vastas ta neile: «Jumala riik ei tule ettearvatavalt
ega öelda: «Ennäe, siin!» või «Seal!», sest ennäe,
Jumala riik on teie seas!» Aga oma jüngritele ütles ta:
«Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht Inimese Poja
päevist, ja ei saa näha. Siis öeldakse teile: «Ennäe,
siin!» või «Ennäe, seal!» Ärge minge välja ja ärge
jookske selle järele, sest otsekui välk, mis taeva all
välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese
Poeg oma päeval. Kuid enne peab ta palju kannatama
ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!