Tänased lugemised

Reede 17. august

Hs 16
Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: “Inimesepoeg,
ilmuta Jeruusalemmale tema häbiteod ja ütle: Nõnda
ütleb Issand Jumal Jeruusalemmale: Sinu päritolu ja
sinu põlvnemine on kaananlaste maalt; sinu isa oli
emorlane ja sinu ema hetitar. Ja su sünd oli nõnda:
päeval, mil sa sündisid, ei lõigatud su nabavääti, sind
ei pestud veega, sind ei hõõrutud soolaga ega mähitud
mähkmeisse.Ükski silm ei kurvastanud sinu pärast, et
ta kaastundest sinu vastu oleks sulle teinud ühegi neist
asjust, vaid sind visati lagedale väljale; nõnda põlastatud
oli su hing päeval, mil sa sündisid.Aga mina läksin
sinust mööda ja nägin sind siplemas oma veres, ja ma
ütlesin sulle, kui olid oma veres: “Jää elama!” Jah, ma
ütlesin sulle, kui olid oma veres: “Jää elama,ma kasvatan
sind nagu lillekest väljal!” Ja sa kasvasid, sirgusid suureks
ja sulle tuli küpsusaeg: su rinnad paisusid ja sulle võrsusid
karvad; aga veel olid sa alasti ja paljas.Siis ma läksin
sinust mööda ja nägin sind, ja vaata, sa olid jõudnud
armastusikka. Ma laotasin oma hõlma su üle ja katsin
su alastuse. Ja ma vandusin sulle ning tegin sinuga lepingu,
ütleb Issand Jumal, ja sa said minu omaks.Siis ma pesin
sind veega, loputasin su pealt vere ja võidsin sind õliga.
Ma riietasin sind kirjatud riidesse, sidusin sulle jalga
merilehmanahksed sandaalid, mähkisin sulle pähe
linase peakatte ja katsin sind siidiga.Ma ehtisin sind
ehetega, panin sulle käevõrud käte ümber ja kee kaela;
ma panin sulle ninarõnga ninasse, kõrvarõngad kõrvadesse
ja ilusa krooni pähe.Nõnda olid sa ehitud kulla ja hõbedaga
ja su riietuseks olid linased, siidised ja kirjatud riided; sa
sõid nisuteri, mett ja oliive; sa kasvasid väga ilusaks ja
olid kuningate vääriline.Su nimi sai paganate seas kuulsaks
su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mis ma
olin sulle ümber pannud, ütleb Issand Jumal.Aga sina olid
kindel oma ilus ja hoorasid oma kuulsuse varal ning pillasid
oma armatsemisi igale möödaminejale: “Temale saagu see!”
Aga mina pean meeles oma lepingut sinuga su nooruspäevilt
ja tahan sinuga teha igavese lepingu, et sa mõtleksid ja
häbeneksid ega avaks enam oma suud häbi pärast, kui
ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb Issand
Jumal.” See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

(Ps) Js 12
Sinu viha pöördus, Issand, ja Sina trööstisid mind!
Vaata, Jumal on mu pääste!
Ma olen julge ega karda,
sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul,
ja tema oli mu päästja.
Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.
Tänage Issandat, kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod,
tunnistage, et tema nimi on kõrge!
Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju,
saagu see teatavaks kogu maal!
Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik,
sest Iisraeli Püha on teie keskel suur!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sinu viha pöördus, Issand, ja Sina trööstisid mind!

Mt 19
Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates:
“Kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel?”
Tema aga vastas: “Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi
Looja inimese meheks ja naiseks?”ja ütles: “Seepärast jätab
mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks
saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha.
Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!”
Nad ütlesid talle: “Mispärast siis Mooses on käskinud anda
lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada?”
Jeesus vastas neile: “Teie kõva südame pärast lubas Mooses
teid oma naist minema ajada, algul aga ei olnud see nõnda.
Aga mina ütlen teile: Kes iganes ajab minema oma naise muidu
kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu ja kes
abiellub minema aetud naisega, rikub abielu.”Jüngrid ütlesid
talle: “Kui naisevõtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum
jätta abiellumata.”Tema aga ütles neile: “Seda sõna ei taipa
igaüks, vaid ainult need, kellele antakse.On ju abieluks kõlbmatuid,
kes nõnda on sündinud emaihust, ja on kohitsetuid, kes on
inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi
pärast kohitsenud. Kes suudab taibata, taibaku!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!