Tänased lugemised

 

Reede 18 august

Joosua 24
Siis Joosua kogus kõik Iisraeli suguharud Sekemisse
ja kutsus Iisraeli vanemad, peamehed, kohtumõistjad
ja ülevaatajad, ja need astusid Jumala ette. Ja Joosua
ütles kogu rahvale: “Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal:
Teisel pool jõge elasid muiste teie vanemad, Terah,
Aabrahami ja Naahori isa, ja nad teenisid teisi jumalaid.
Aga mina võtsin teie isa Aabrahami teiselt poolt jõge ja
lasksin teda rännata kogu Kaananimaal; ja ma tegin
paljuks tema soo ning andsin temale Iisaki. Ja Iisakile
ma andsin Jaakobi ja Eesavi. Eesavile ma andsin Seiri
mäestiku, et ta päriks selle, aga Jaakob ja tema pojad
läksid alla Egiptusesse. Siis ma läkitasin Moosese ja
Aaroni ning lõin Egiptust sellega, mis ma seal tegin; ja
seejärel ma tõin teid sealt ära. Ja kui ma tõin teie
vanemad Egiptusest välja ja te jõudsite mere äärde, siis
ajasid egiptlased teie vanemaid taga sõjavankrite ja
ratsanikega kuni Kõrkjamereni. Siis nad kisendasid Issanda
poole ja tema pani pimeduse teie ja egiptlaste vahele ja
laskis mere tulla nende peale ning mattis nad. Jah, te olete
oma silmaga näinud, mida ma Egiptuses tegin. Seejärel
te elasite kaua aega kõrbes. Siis ma viisin teid emorlaste
maale, kes asusid teisel pool Jordanit, ja nemad sõdisid
teie vastu; aga ma andsin nad teie kätte ja te pärisite
nende maa, ja ma hävitasin nad teie eest. Siis tõusis
Baalak, Sippori poeg, Moabi kuningas, ja sõdis Iisraeli
vastu; ta läkitas käskjalad ja kutsus Bileami, Beori poja,
teid needma. Aga mina ei tahtnud kuulata Bileami ja ta
pidi teid korduvalt õnnistama ning ma päästsin teid tema
käest. Ja te läksite üle Jordani ning jõudsite Jeerikosse;
ja Jeeriko elanikud ja emorlased, perislased, kaananlased,
hetid, girgaaslased, hiivlased ja jebuuslased sõdisid teie
vastu, aga mina andsin nad teie kätte. Ja mina läkitasin
teie eel masenduse, mis ajas ära teie eest mõlemad
emorlaste kuningad, aga mitte sinu mõõga ja ammuga.
Ja ma andsin teile maa, mille kallal sa ei olnud vaeva näinud,
ja linnad, mida te ei olnud ehitanud – ja neis te nüüd elate,
viinamäed ja õlipuud, mida te ei olnud istutanud – ja neist
te nüüd sööte. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Psalm 136
Tema heldus kestab igavesti!
Tänage Issandat, sest tema on hea,
sest tema heldus kestab igavesti!
Tänage jumalate Jumalat,
sest tema heldus kestab igavesti!
Tänage isandate Isandat,
sest tema heldus kestab igavesti;
teda, kes juhtis oma rahvast kõrbes,
sest tema heldus kestab igavesti;
teda, kes lõi surnuks vägevad kuningad,
sest tema heldus kestab igavesti;
ja lõi maha suurtsugu kuningad,
sest tema heldus kestab igavesti,
ja andis nende maa pärisosaks,
sest tema heldus kestab igavesti,
pärisosaks oma sulasele Iisraelile,
sest tema heldus kestab igavesti;
ja vabastas meid meie vaenlaste käest,
sest tema heldus kestab igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tema heldus kestab igavesti!

Matteuse 19
Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates:
“Kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel?”
Tema aga vastas: “Kas te ei ole lugenud, et loomise algul t
egi Looja inimese meheks ja naiseks?” ja ütles: “Seepärast
jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja
need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid
üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene
lahutagu!” Nad ütlesid talle: “Mispärast siis Mooses on
käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema
ajada?” Jeesus vastas neile: “Teie kõva südame pärast lubas
Mooses teid oma naist minema ajada, algul aga ei olnud see
nõnda. Aga mina ütlen teile: Kes iganes ajab minema oma
naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub
abielu [ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu].”
Jüngrid ütlesid talle: “Kui naisevõtmisega on lugu nõnda, siis
on kasulikum jätta abiellumata.” Tema aga ütles neile: “Seda
sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse.
On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud emaihust,
ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid,
kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud.
Kes suudab taibata, taibaku!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!