Tänased lugemised

Teisipäev 23.oktoober    püha Giovanni da Capestrano

Ef 2
Teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli
kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule,
teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga
Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast
võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest
tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja
lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma
ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et
luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks,
tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas
ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja
kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu
lähedalolijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas
Vaimus ligipääs Isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam
võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala
kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele,
mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu
hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja
kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ps 85
Issand kuulutab rahu oma rahvale!
Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib.
Sest tema kuulutab rahu oma rahvale.
Tõepoolest, tema pääste on ligi neile,
kes kardavad teda, et meie maal au elaks,
heldus ja tõde saavad teineteisega kokku,
õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast.
Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse.
Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand kuulutab rahu oma rahvale!

Lk 12
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste
sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta
tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on
need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen
teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb
ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral
ja leiaks nad nõnda – õndsad on need!
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!