Tänased lugemised

Reede 14.august

püha Maksymilian Maria Kolbe

Lugemine prohvet Heseekieli raamatust:
Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: «Inimesepoeg, ilmuta
Jeruusalemmale tema häbiteod ja ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal
Jeruusalemmale: Sinu päritolu ja sinu põlvnemine on kaananlaste
maalt; sinu isa oli emorlane ja sinu ema hetitar. Ja su sünd oli
nõnda: päeval, mil sa sündisid, ei lõigatud su nabavääti, sind
ei pestud veega, sind ei hõõrutud soolaga ega mähitud mähkmeisse.
Ükski silm ei kurvastanud sinu pärast, et ta kaastundest sinu
vastu oleks sulle teinud ühegi neist asjust, vaid sind visati
lagedale väljale; nõnda põlastatud oli su hing päeval, mil sa
sündisid. Aga mina läksin sinust mööda ja nägin sind siplemas oma
veres, ja ma ütlesin sulle, kui olid oma veres: «Jää elama!» Jah,
ma ütlesin sulle, kui olid oma veres: «Jää elama, ma kasvatan sind
nagu lillekest väljal!» Ja sa kasvasid, sirgusid suureks ja sulle
tuli küpsusaeg: su rinnad paisusid ja sulle võrsusid karvad; aga
veel olid sa alasti ja paljas. Siis ma läksin sinust mööda ja
nägin sind, ja vaata, sa olid jõudnud armastusikka. Ma laotasin
oma hõlma su üle ja katsin su alastuse. Ja ma vandusin sulle ning
tegin sinuga lepingu, ütleb Issand Jumal, ja sa said minu omaks.
Siis ma pesin sind veega, loputasin su pealt vere ja võidsin sind
õliga. Ma riietasin sind kirjatud riidesse, sidusin sulle jalga
merilehmanahksed sandaalid, mähkisin sulle pähe linase peakatte ja
katsin sind siidiga. Ma ehtisin sind ehetega, panin sulle käevõrud
käte ümber ja kee kaela; ma panin sulle ninarõnga ninasse,
kõrvarõngad kõrvadesse ja ilusa krooni pähe. Nõnda olid sa ehitud
kulla ja hõbedaga ja su riietuseks olid linased, siidised ja
kirjatud riided; sa sõid nisuteri, mett ja oliive; sa kasvasid väga
ilusaks ja olid kuningate vääriline. Su nimi sai paganate seas
kuulsaks su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu,
mis ma olin sulle ümber pannud, ütleb Issand Jumal. Aga sina olid
kindel oma ilus ja hoorasid oma kuulsuse varal ning pillasid oma
armatsemisi igale möödaminejale: «Temale saagu see!» Aga mina pean
meeles oma lepingut sinuga su nooruspäevilt ja tahan sinuga teha
igavese lepingu. et sa mõtleksid ja häbeneksid ega avaks enam oma
suud häbi pärast, kui ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud,
ütleb Issand Jumal.» See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sa trööstisid mind!
Vaata, Jumal on mu pääste! Ma olen julge ega karda,
sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul,
ja tema oli mu päästja.
Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.
Tänage Issandat,
kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod,
tunnistage, et tema nimi on kõrge!
Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju,
saagu see teatavaks kogu maal!
Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik,
sest Iisraeli Püha on teie keskel suur!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sa trööstisid mind!

Halleluuja!
Täna, kui te kuulete ta häält,
ärge tehke kõvaks oma südant!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates: «Kas
tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel?» Tema aga vastas:
«Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi Looja inimese meheks
ja naiseks?» ja ütles: «Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning
hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad
enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu
inimene lahutagu!» Nad ütlesid talle: «Mispärast siis Mooses on
käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada?»
Jeesus vastas neile: «Teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma
naist minema ajada, algul aga ei olnud see nõnda. Aga mina ütlen
teile: Kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise
pärast ja abiellub teisega, rikub abielu [ja kes abiellub minema
aetud naisega, rikub abielu].» Jüngrid ütlesid talle: «Kui
naisevõtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata.»
Tema aga ütles neile: «Seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need,
kellele antakse. On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud
emaihust, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on
kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab
taibata, taibaku!» See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Lugemised hommikupalvusel on siin.

Lugemised õhtupalvusel on siin.