Tänased lugemised

Kuningriigiaja XXV esmaspäev

Lugemine Esra raamatust:
Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal – et läheks täide Issanda sõna
Jeremija suust – äratas Issand Pärsia kuninga Koorese vaimu, nõnda et
ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda:
„Nõnda ütleb Koores, Pärsia kuningas: Issand, taevaste Jumal, on
andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja ta on mind käskinud ehitada
temale koja Juudamaal olevas Jeruusalemmas. Kes teie hulgas on tema
rahvast, sellega olgu tema Jumal ja see mingu Jeruusalemma, mis on
Juudamaal, ja ehitagu üles Issanda, Iisraeli Jumala koda; tema on see
Jumal, kes asub Jeruusalemmas. Ja igaühte, kes iganes on jäänud mõnesse
paika, kus ta võõrana elab, aidaku selle paiga elanikud hõbeda ja
kullaga, asjade ja kariloomadega ning vabatahtlike andidega Jumala
koja heaks Jeruusalemmas!” Siis tõusid Juuda ja Benjamini perekondade
peamehed ning preestrid ja leviidid, kõik, kelle vaimu Jumal äratas,
et minna üles ehitama Issanda koda Jeruusalemmas. Ja kõik nende
naabrid toetasid neid hõberiistade, kulla, vara, kariloomade ja
kallite asjadega lisaks kõigile vabatahtlikele andidele.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on meile suuri asju teinud!
Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid,
siis olime nagu unenägijad.
Siis oli meie suu täis naeru
ja meie keel täis hõiskamist,
Siis öeldi paganarahvaste seas:
„Issand on neile suuri asju teinud!”
Issand on meile suuri asju teinud,
me oleme rõõmsad.
Issand, too tagasi meie vangid,
nagu veeojad Lõunamaal!
Kes silmaveega külvavad,
lõikavad hõiskamisega.
Kes minnes kõnnib nuttes,
kui ta külviseemet kannab,
see tuleb ja hõiskab,
kandes oma vihke.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on meile suuri asju teinud!

Halleluuja!
Paistke maailmas nagu tähed,
pakkudes inimestele elusõna!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesus ütles rahvale: „Ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga
kinni ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambijalale, et tuppa astujad
näeksid valgust. Sest midagi ei ole peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei
ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. Pidage
siis silmas, kuidas te kuulete! Sest kellel on, sellele antakse, ja kellel
ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat.”See on püha
evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 75; 2Sm 19:24-39; 2Kr 10

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 71; Srk 34:18-35:3; Mt 7:1-12

Täna peetakse meelest püha Finbari, kes elas kuuendal sajandil Iirimaal.
Ta rajas kloostri või kooli, kuhu ilmus kohale nii palju jüngreid, et kõrbest
sai suur linn. Seda peetakse Corki linna alguseks. 17 aastat oli ta Corki
piiskop, ning ta suri sõprade keskel, linnast pisut maad väljas. Ta maeti
tema enda katedraali ja tema reliikviad pandi hõbedast pühamusse. See suur
kirik kannab tänase päevani tema nime. https://katoliiklased.ee/