Tänased lugemised

Teisipäev 20. veebruar

Jesaja 55
Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe
sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle
sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale
seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga,
mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt,
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda,
milleks ma selle läkitasin.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Psalm 34
Issand tõmbab õiged välja kõigist nende kitsikustest!
Ülistage Issandat koos minuga
ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi!
Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle
ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.
Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust
ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.
Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis
ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.
Issanda silmad on õigete poole
ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.
Issanda pale on pahategijate vastu,
et hävitada maa pealt nende mälestus.
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb
ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt,
ja päästab need, kellel on rusutud vaim.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand tõmbab õiged välja kõigist nende kitsikustest!

Matteuse 6
Jeesus avas oma suu ja õpetas:
„Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad
arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab,
mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute!
Teie palvetage siis nõnda:
Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas,
nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused,
siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna
inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!