Tänased lugemised

Püha Neitsi Maarja, Kiriku ema

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?” Ja
tema vastas: „Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen
alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära.” Siis ta küsis: „Kes on
sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust,
millest ma sind keelasin söömast?” Ja Aadam vastas: „Naine, kelle
sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.” Ja
Issand Jumal küsis naiselt: „Miks sa seda tegid?” Ja naine vastas:
„Madu pettis mind, ja ma sõin.” Siis Issand Jumal ütles maole: „Et
sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi
metsloomade seas! Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu
eluaja! Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja
tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad.”
Ja Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn!
Tema alusmüür on pühadel mägedel –
Issand armastab Siioni väravaid rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid.
Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.
Aga Siionist öeldakse: Mees mehelt on nad seal sündinud,
ja tema, Kõigekõrgem, asutab seda.
Issand loeb ära, kui ta rahvast kirjutab raamatusse:
„See on seal sündinud.” Sela.
Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse:
„Kõik mu allikad on sinus!”
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn!

Halleluuja!
Ole õnnistatud, Püha Neitsi Maarja,
vääriv kõikide kiitust:
Sinust on sündinud õigluse päike,
Kristus, meie Issand!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja,
Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena. Kui nüüd Jeesus nägi risti
kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles
emale: „Naine, vaata, see on su poeg!” Seejärel ütles ta oma
jüngrile: „Vaata, see on su ema!” Ja selsamal tunnil võttis jünger
ta enda juurde. Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba
lõpetatud, et Kiri läheks täide: „Mul on janu.” Seal seisis äädikat
täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna iisopi roo
otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus oli võtnud
äädikat, ütles ta: „See on lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis
hinge. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!


Lugemised hommikupalvusel on siin.

Lugemised õhtupalvusel on siin.