Tänased lugemised

Püha Ristija Johannese sünnipäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad!
Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast
on ta nimetanud mu nime.Ta tegi mu suu vaheda mõõga
sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; ta tegi mind
teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes.Ja ta ütles
mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan
oma au. Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud,
kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus
Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures.Ja nüüd
ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud
enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi tema juurde ja
koguda Iisrael tema juurde – sest ma olen Issanda silmis
austatud ja mu Jumal on mu tugevus -,ta ütleb: Sellest on
vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood
tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks,
et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma tänan Sind, Issand, et olen nii imeliselt loodud!
Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.
Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen;
sa mõistad kaugelt ära mu mõtted.
Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise,
ja kõik mu teed on sulle tuttavad.
Sest sina valmistasid mu neerud
ja kudusid mind mu ema ihus.
Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud.
Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.
Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi,
kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma tänan Sind, Issand, et olen nii imeliselt loodud!

Teine lugemine Apostlite tegude raamatust:
Ja kui ta Sauli, Kiisi poja, oli tagandanud, äratas ta neile
kuningaks Taaveti, kellest ta ka tunnistas: “Ma olen leidnud
Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb
kõik mu tahtmist mööda.”Sellesama mehe soost on Jumal
oma tõotust mööda toonud Jeesuse Iisraelile Päästjaks.
Enne tema tulekut kuulutas Johannes meeleparandusristimist
kogu Iisraeli rahvale.Kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas,
ütles ta: “Mina ei ole see, kelle te arvate minu olevat, kuid vaata,
pärast mind tuleb see, kelle jalatsit jalast päästma mina ei ole väärt.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja.
Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud
temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga.
Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama
ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias.Ent tema
ema kostis: “Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!”
Nemad ütlesid talle: “Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.”
Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last
nimetada.Sakarias palus lauakese ning kirjutas: “Johannes on
tema nimi.” Ja kõik imestasid. Aga otsekohe läksid ta suu ja
keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat.
Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust
kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle
oma südamesse ja küsisid: “Mis saab küll sellest lapsest?”
Sest Issanda käsi oli temaga.Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks
vaimus. Ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!