Tänased lugemised

Reede 16.aprill

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Siis aga tõusis Suurkohtus üles üks variser, Gamaliel nimi, Moosese
Seaduse õpetaja, keda kogu rahvas hindas, käskis mehed natukeseks
ajaks välja viia ning ütles Suurkohtu liikmetele: «Iisraeli mehed,
olge ettevaatlikud nende inimestega, mida te ka tahate teha! Sest
hiljaaegu tõusis Teudas, öeldes enese kellegi olevat, ja tema poole
kaldus arvult ligi nelisada meest. Ta hukati ja kõik tema pooldajad
hajutati ning neist ei jäänud midagi järele. Pärast teda tõusis
rahvaloenduspäevil üles galilealane Juudas ja ahvatles rahva enese
järel ära taganema. Temagi hukkus ja kõik tema pooldajad pillutati
laiali. Ja nüüd ma ütlen teile: Jätke need inimesed rahule ja laske
neil olla – sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb
tühja, aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada -, et
teist ei saaks sõdijaid Jumala enese vastu!» Nad võtsidki teda kuulda
ja kutsusid apostlid sisse, peksid neid ja keelasid neil rääkida
Jeesuse nimel ning lasksid nad vabaks. Aga nemad läksid Suurkohtu
palge eest minema, rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama
teotust selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja
kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ühte ma olen palunud Issandalt, et ma saaksin asuda Issanda kojas!
Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?
Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan,
et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna
Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis.
Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.
Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel!
Oh, oota Issandat!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ühte ma olen palunud Issandalt, et ma saaksin asuda Issanda kojas!

Halleluuja!
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus läks teisele poole Galilea ehk Tibeeriase järve. Ja temaga
läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida
ta haigetele tegi.Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma
jüngritega. Ent paasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma
silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat,
siis ta ütles Filippusele: «Kust me ostame leiba, et need saaksid
süüa?» Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll,
mida ta kavatseb teha.Filippus vastas talle: «Isegi kahesaja teenari
eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks.»
Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle:
«Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest.
Kuid mis sellest saab nii paljudele?» Jeesus ütles: «Pange inimesed
istuma!» Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal
oli arvult umbes viis tuhat meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas
Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest,
niipalju kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud,
ütles Jeesus oma jüngritele: «Koguge ülejäänud palakesed kokku, et
midagi ei läheks raisku!» Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku
kaksteist korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd
rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: «Tema
on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma.» Nüüd sai Jeesus aru,
et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha, ja ta tõmbus
mägedesse üksindusse. See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!