Tänased lugemised

Teisipäev 25. juuni

1Ms 13
Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla
poolest. Aga ka Lotil, kes rändas koos Aabramiga,
oli lambaid ja kitsi, veiseid ja telke. Kuid maa ei
suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende
varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos
elada. Ja Aabrami loomade karjaste ja Loti loomade
karjaste vahel tekkis riid; kaananlased ja perislased
elasid siis veel sellel maal. Siis Aabram ütles Lotile:
„Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja
sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad!
Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu
juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina
paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen mina
vasakut kätt.” Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi,
et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas; enne kui
Issand Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kuni
Soarini otsekui Issanda rohuaed, samasugune nagu
Egiptusemaa. Ja Lott valis enesele kogu Jordani
piirkonna; Lott läks teele hommiku poole ja nad
lahkusid teineteisest. Aabram jäi Kaananimaale ja
Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid
üles Soodomani. Aga Soodoma mehed olid väga
pahad ja patused Issanda ees. Ja Issand ütles
Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli
lahkunud: „Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata
paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja
õhtu poole, sest kogu maa, mida sa näed, ma
annan sinule ja su soole igaveseks ajaks! Ja ma
teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui keegi suudab
maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav.
Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma
annan selle sinule!” Ja Aabram võttis telgid ja tuli ning
elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures; ja ta
ehitas sinna altari Issandale.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ps 15
Issand. Kes võib tulla külaliseks sinu telki?
See, kes elab laitmatult,
teeb õigust ja räägib tõtt oma südames,
kes keelt ei peksa,
ei tee teisele kurja
ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale,
kelle silmis on jumalatud põlatavad,
aga auväärt need, kes Issandat kardavad,
kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet,
kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada,
ega võta altkäemaksu süütu vastu.
Kes nii teeb, see ei kõigu iialgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand. Kes võib tulla külaliseks sinu telki?

Mt 7
Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke
oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma
jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!
Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile
teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.
Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on
tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt
sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu,
ja pisut on neid, kes selle leiavad.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!