Tänased lugemised

Reede 14.detsember              püha Risti Johannes

Jesaja 48
Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, Iisraeli Püha:
Mina olen Issand, su Jumal, kes sulle õpetab, mis
on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead
käima. Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu
käske! Siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus
oleks olnud otsekui mere lained. Su sugu oleks
olnud nagu liiva ja su ihuvilja selle sõmerate
sarnaselt: ei oleks hävitatud ega kaotatud tema
nime mu palge eest.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Psalm: 1
Kes Issandale järgneb, sel on elu valgus!
Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi
ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
vaid kel on hea meel Issanda Seadusest
ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi;
ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.
Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad,
mida tuul laiali ajab. Sest Issand tunneb õigete teed;
aga õelate tee läheb hukka.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kes Issandale järgneb, sel on elu valgus!

Matteuse 11
“Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste
sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele: Me oleme
teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile
itkenud, ja te ei ole vastu rindu löönud. Sest Johannes tuli,
ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad: „Tal on kuri vaim.”
Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe, see
inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!”
Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!