Tänased lugemised

4. paasakolmapäev                            püha evangelist Markus

1. Peetruse 5
Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te
kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal
paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks
õigel ajal; heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab
hoolt teie eest! Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat,
käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema
vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi
on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu
armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse
Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab
teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu
võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. Silvanuse, minu
arvates ustava venna abil olen ma teile lühidalt kirjutanud,
manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm,
milles te peaksite seisma. Teid tervitab kogudus Paabelis,
valitud nagu teiegi, ja mu poeg Markus. Tervitage üksteist
armastussuudlusega!Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Psalm 89
Jutustage rahvaste seas Issanda au!
Ma laulan Issanda heldusest igavesti,
ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve.
Sest ma ütlen: Igaveseks sa ehitasid helduse,
taevastesse sa rajasid oma ustavuse.
Ja taevad tunnistavad su imetegusid, Issand,
ja sinu ustavust pühade koguduses.
Sest kes on pilvedes Issanda taoline?
Kes on Issanda sarnane Jumala laste seas?
Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist;
nad käivad sinu palge valguses, Issand.
Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev,
ja sinu õigluses nad ülendatakse.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jutustage rahvaste seas Issanda au!

Markuse 16
Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage
evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see
päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid
uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad
nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste
kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat,
ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed
peale, saavad terveks.” Kui Issand Jeesus oli nendega
rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale
käele. Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning
Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!