Jeesuse Kristuse Ülestõusmise Suurpüha Missad Tallinnas

Laupäeval, 15. aprillil 2017 kell 22.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE KESKÖÖ PONTIFIKAALMISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. Osaleb patriarh dr Heigo Ritsbek. Tere tulemast!

Pühapäeval, 16. aprillil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE SUURPÜHA PATRIARHLIK MISSA. Teenib Anglokatoliku Kiriku patriarh dr Heigo Ritsbek. Jutlus: piiskop dr Raivo Kodanik. Tere tulemast!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Suure Reede liturgia Tallinnas

Suurel Reedel, 14. aprillil 2017 toimus EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis Jumalik Liturgia, milles teenis piiskop dr Raivo Kodanik. Osales samuti patriarh dr Heigo Ritsbek. Kõige alumisel fotol vasakul patriarh dr Heigo Ritsbek ja paremal piiskop dr Raivo Kodanik.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jutlus Suure Neljapäeva missal

Jutluse pidas piiskop dr Raivo Kodanik

Viimse õhtusöömaaja missa toob meie ette kaks olulist tõsiasja. Kõigeväeline Jumal on oma ettehoolduses andnud meile käsuõpetuse asemel uue armu ja valguse reaalsuse. Tema Ise on sündinud sõimes, õppinud ja töötanud inimesena.

Apostel Paulus kirjas heebrealastele on kirjutanud: Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.

Esimese tõsiasjana tunnistame, et Jeesus on saanud ülempreestriks. Edasi tunnistab apostel Paulus: Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega, et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest, mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse, kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.

Suur Neljapäev toob meie ette kahe sakramendi sünni. Preestriseisuse ja armulaua. Ilma armulauata ei oleks vaja preestriseisust ega saa ka olla armulauda ilma preestriseisuseta. Preesterlus on saanud olevaks armulaua jaoks. Pole tähtis, kui palju pastoraalseid ülesandeid või muid tegevusi vaimulikul on, sest ta elab, töötab ja kannab vilja läbi püha armulaua. Preestrite ordinatsioon kulmineerub pühas armulauas hetkel, kui ta – in persona Christi – pühitseb leiba ja veini.

Kuid Jumala armastus läheb veel kaugemale kui rahva lepitamine. Teise tõsiasjana mõistame, et Kristus enda alandlikus teenimises ei taha olla mitte koos meiega, vaid tulla meie sisse. Kristus ise pühitseb läbi preestri pühal altaril leiva ja veini omaenese Ihuks ja Vereks. Kristuse lunastusohver on ülev ja täiuslik. Armulaud ja preestriseisus on Jumala kingitus meile. Rohkem kui ükski teine töö või tegemine on oluline meie isiklik usk sakramentidesse. Palvetagem üha, et Kirik üleüldiselt, aga ka kogukond, kus me elame, saaks koondada oma armastuse täielikult ja püsivalt kogu Jumala kingituse ja armu rüppe.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rekollektsioonipäev

Laupäeval, 1. aprillil 2017 toimus EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis paastuaja rekollektsioonipäev, kus oli nii palveid kui ka vaikushetki, samuti võimalus õppida palve kohta. Loomulikult kuulus päevakavasse missa.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad Tallinna Püha Kolmainsuse koguduses aprillis 2017

Pühapäeval, 2. aprilli 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PAASTUAJA V PÜHAPÄEVA MISSA.

Pühapäeval, 9. aprillil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PALMIPUUDEPÜHA MISSA.

Neljapäeval, 13. aprillil 2017 kell 18.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) SUURE NELJAPÄEVA MISSA.

Reedel, 14. aprillil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) SUURE REEDE KESKPÄEVA PALVUS.

Laupäeval, 15. aprillil 2017 kell 22.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE KESKÖÖ MISSA.

Pühapäeval, 16. aprillil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE SUURPÜHA MISSA.

Pühapäeval, 23. aprillil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEVA MISSA.

Pühapäeval, 30. aprillil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEVA MISSA.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rekollektsioon

Paastuaja rekollektsioon toimub laupäeval 1. aprillil EAKK Tallinna Püha
Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
Kava:
10.00 hommikupalvus, sissejuhatus, kõne, ristitee palvus
12.00 keskpäevane palvus, vaikushetk, pihiaeg
13.00 Tridenti Missa
15.00 lõpupalvus

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Mõtteid paastuajast

Püha Johannes Cassianist õpetab paastumisest nõnda:” Iga tööline võtab enda
töö jaoks vajalikud vahendid. Ta ei tee seda mitte lihtsalt lõbu pärast, vaid ta
kasutab neid. Ta teab mida nende abil teha, mille jaoks on need vahendid
tõhusad. Samamoodi, paastumine, valvamine, mõtisklemine Pühakirja üle ja
puuduse kannatamine ning alastiolek ei ole täiuslikkus, vaid vahendid
täiuslikkuse teel. Nad ei ole eesmärk, aga eesmärk on saavutatud nende
kaudu. Paastumine, palve, Pühakirja uurimine, varast ja maisest lõbususest
loobumine ei ole iseenesest täiuslikkus, nad on vahendid. Nendes eneses
ei ole täiuslikkust, ent nad on täiuslikkuse omand. Seetõttu on mõttetu
kiidelda meie paastumisest, kui me ei ole saavutanud armastust Jumala ja
ligimesega. Kes on saavutanud sellise armastuse, teab, et Jumal on temas
ja tema on koos Jumalaga.”
Püha Johannes Kolovosest nõustub sellega, üteldes:” Kui kuningas tahab
võtta enda valdusesse vaenlase linna, ta alustuseks lõikab läbi vee ja
toiduga varustamise, sellepeale, nähes et võidakse surra nälga, loovutatakse
linn. Samamoodi on tegu lihahimuga, paastumine nõrgestab hingevaenlast.”
Püha Makari Egiptusest ütleb:” Kes tahab tulla sisse kitsast väravast, ei tohi
alistuda mugavusele. Ta peab tugevdama oma vaimu, pidades silmas, et
” liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust.”
(1Kr 15:50).
Kuidas peaks aga tugevdama vaimu? Kuulakem apostel Paulust:
Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku
inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost,
et läheks täide, nagu on kirjutatud: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!”
(1Kr 1). Prohvet Jesaja kirjutab Jeesusest: Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud,
valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse:
ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. (Js 53:3). Kes ennast ise kasvatab
Jumala poole, tema süda saab avatuks Jumala armastusele, ja tema
kinnituseks on “Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie
peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal” (2Ms 6)
Ühe vana mehe ,Abba Mosese käest küsiti:” Mida head teeb paastumine ja valvamine?”
Ta vastas:” Nad teevad hinge tagasihoidlikuks, sest on kirjutatud:
“Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! ” (Ps 25:18),
seega, andes iseenda hinge, võtab Jumal meile halastada.”

Allikas:http://www.johnsanidopoulos.com

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad Tallinna Püha Kolmainsuse koguduses märtsis 2017

Kolmapäeval, 1. märtsil 2017 kell 18.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) TUHKAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 5. märtsil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PAASTUAJA I PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 12. märtsil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PAASTUAJA II PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 19. märtsil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PAASTUAJA III PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 26. märtsil 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PAASTUAJA IV PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Anglokatoliku Kiriku I aastapäev 26.02.2017

Pühapäeval 26. veebruaril 2017 toimusid pidulikud missad seoses Anglokatoliku Kiriku esimese aastapäevaga terves maailmas. Tallinnas Püha Kolmainsuse koguduse kabelis osales pidulikul pontifikaalmissal patriarh dr Heigo Ritsbek, kes pidas ingliskeelse jutluse tervele Anglokatoliku Kirikule 21 riigis enam kui 200 koguduses. Liturg oli Eesti Anglokatoliku Kiriku piiskop dr Raivo Kodanik. Eesti Anglokatoliku Kirik (EAKK) loodi juba varem – 2.mail 2012.

Vaata fotogaleriid siit.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Anglokatoliku Kiriku I aastapäev

Pühapäeval, 26. veebruaril 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ANGLOKATOLIKU KIRIKU I AASTAPÄEVA PONTIFIKAALMISSA. Liturg – piiskop dr Raivo Kodanik. Jutlus – patriarh dr Heigo Ritsbek. Jutlus on inglise keeles – kogu Anglokatoliku Kirikule 20 maailma riigis! TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar