Jõulupüha Püha Missa

Reedel, 25. detsembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha
Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE SÜNNIPÄEVA
SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Rohkem teenistusi sellel aastal ei toimu!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Patriarh dr Heigo Ritsbeki autobiograafia TAGASIVAADE

Esimese müügikuu jooksul on Anglokatoliku Kiriku patriarhi, lord dr Heigo
Ritsbeki autobiograafia TAGASIVAADE jõudnud 123 omanikuni.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad detsembris 2020 Tallinna koguduses

Pühapäeval, 6.detsembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
ADVENDI TEISE PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 13.detsembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
ADVENDI KOLMANDA PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 20.detsembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
ADVENDI NELJANDA PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Neljapäeval, 24. detsembril 2020 kell 21.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KRISTUSE SÜNNIPÄEVA SUURPÜHA EELÕHTU MISSA. TERE TULEMAST!

Reedel, 25. detsembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha
Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KRISTUSE SÜNNIPÄEVA SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 27.detsembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
PÜHA PEREKONNA JEESUSE, MAARJA JA JOOSEPI PÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Õnnistatud advendiaega

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Hoidkem üksteist

Armsad õed ja vennad Issandas. Käesolevas situatsioonis on Jumal
meile kinkinud võimaluse osa saada pühast Missast ja teistest
sakramentidest. Olgem selle eest tänulikud ja tehkem enda poolt
kõik selleks et see võiks ka nii jääda. Järgime teiste ja enda
heaolu nimel järgmist:

Kirikusse tulles desinfitseerigem käed

kandkem Kirikus maski,(v.a. alla 12-aastased lapsed ja need, kel
mask vastunäidustatud) maskita on vaid vaimulikud altaris (v.a.
püha armulauda jagades ja lähemate kontaktide puhul kirikurahvaga)

hoidkem üksteisega vahet ja istugem võimalikult hajali

armulauajärjekorras järgigem vahemaad inimeste vahel
lapsed peaks tulema armulauale esimesena

Kirikusse tuleme tervena, haigestumise korral võtame ühendust
vaimulikuga ja meie eest palvetatakse eestpalvete ajal.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Piibel armulauast.

Kristlastena oleme Jumala lapsed. Meie soov ja igatsus on olla koos
Jeesusega, taevase Isaga ja Püha Vaimuga kolmainsuslikus ühtsuses.
Selle ühtsuse tõelisus saab kogetavaks armulauas – Kristuse Ihu ja
Vere osaduses. Toon siinkohal mõned kirjakohad Pühakirjast, et usus
vastu võetud sakrament on nii vaimne kui ka tõeline osadus Kristuses.

Ilm 19:9
Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle
pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Jumala tõelised sõnad.”
Ap 2:42-43
Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja
palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja
tunnustähti sündis apostlite läbi.
1Kr 10:17
Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik
saame osa sellest ühest leivast.
1Kr 11:23-24
Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva,
tänas, murdis ja ütles: „See on minu ihu, mis teie eest antakse.
Tehke seda minu mälestuseks!”
1Kr 11:26
Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate
teie Issanda surma, kuni tema tuleb.
Jh 6:51-58
Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba,
siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma
annan selle maailma elu eest.” Sellest tõusis juutide keskel suur
tüli. Nad küsisid: „Kuidas saab tema anda meile süüa oma liha?”
Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö
Inimese Poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu
liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan
ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri
on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb
minusse ja mina temasse. Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina
elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. See ongi leib,
mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad
sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.”
1Kr 11:28
Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja
joogu sellest karikast!
Ps 34:9
Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures
pelgupaika otsib.

Armulauast on kirjutatud palju, soovitan selle teemaga seotud artiklit
lugemiseks siin.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

JUTLUS KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA MISSAL 2020AD

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad novembris 2020 Tallinna koguduses

Pühapäeval, 1.novembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Esmaspäeval, 2.novembril 2020 kell 18.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KÕIGI SURNUD USKLIKE MÄLESTUSPÄEVA (HINGEDEPÄEVA) MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 8.novembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KUNINGRIIGIAJA XXXII PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 15.novembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KUNINGRIIGIAJA XXXIII PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 22.novembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
JEESUS KRISTUSE KÕIKSUSE KUNINGA SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 29.novembril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
ADVENDI ESIMESE PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Patriarhi raamat müügil raamatupoodides

Patriarh dr Heigo Ritsbek autobiograafia TAGASIVAADE on müügil: Tallinnas Logose raamatupoes (Narva mnt 51), Tartu Pauluse kiriku raamatupoes, Allika kirjastuse veebilehel — hinnaga 16.70, Rahva Raamatu kauplustes hinnaga 23.99, Apollo kauplustes hinnaga 29.95. ILUSAT LUGEMIST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Patriarhi autobiograafia

Järgmise nädala teisel poolel on ilmselt võimalik juba hästivarustatud raamatupoodidest seda võimalik osta.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar