Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA V PÜHAPÄEV

PAASTUAJA V PÜHAPÄEV

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand, kes tegi tee läbi mere ja raja võimsate vete üle, kes lasi
vankritel ja hobustel, väel ja vägevatel meestel edasi minna. Nad lamavad seal
ega tõuse enam, nad on hääbunud, kustunud otsekui taht. Ärge tuletage meelde
möödunut ja ärge pange tähele seda, mis ennemuiste on sündinud. Sest vaata, mina
loon midagi uut – see juba tärkab, kas te ei pane seda tähele. Ma sillutan tee
läbi kõrbe ja raja üle kõnnumaa. Siis austavad mind metsloomad – šaakalid ja
jaanalinnud, sest kõrbes saab olema küllalt vett ja kõnnumaal jõgesid selleks,
et joota mu äravalitud rahvast. Ning rahvas, kelle ma olen loonud, kuulutab mu
kirkusest. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on meile suuri asju teinud!
Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid,
siis olime kõik otsekui unenägijad.
Siis oli meie suu täis naeru
ja meie keelel oli hõiskamist.
Siis öeldi paganarahvaste seas:
Issand on neile suuri asju teinud.
Issand, lase tagasi pöörduda meie vangidel
nagu veeojadel lõunamaal.
Kes silmaveega külvavad,
lõikavad hõiskamisega.
Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab,
see tuleb ja hõiskab, kandes viljavihke.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on meile suuri asju teinud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, kõike, mis mulle oli kasuks, pean ma kahjuks selle tunnetuse kõrval, mis
on mulle osaks saanud Jeesuses Kristuses, minu Issandas, ja mis on tõusnud
ülemaks kõigest. Tema pärast olen ma minetanud kõik ja pean kõike risuks, et
tuua kasu Kristusele. Ma tahaksin olla temas mitte oma õiguse pärast, mis tuleb
seadusest, vaid selle õigusega, mis tuleb Kristusesse uskumise läbi, õigusega,
mille Jumal usu kaudu annab. Ma tahan tunda Kristust tema ülestõusmise väes ja
saada osa tema kannatustest, et ma oleksin tema sarnane surmas. Siis pääsen ehk
minagi surnuist ülestõusmisse. Ei, sugugi mitte et ma selle oleksin juba ära
teeninud või oleksin täiuslik, vaid ma püüan seda saavutada nii, nagu Kristus on
nüüd mind endale võitnud. Vennad, ma ei arva, et ülestõusmine mul juba käes on,
kuid ühte ma ütlen: ma unustan selle, mis jääb mu selja taha, ja olen suunatud
eeloleva poole: ma püüdlen eesmärgi poole, sirutan end taevase kutsumuse autasu
järele, mille Jumal meile Kristuses Jeesuses on kinkinud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Pöörduge Issanda, oma Jumala poole,
sest tema on armuline ja halastaja!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal läks Jeesus üles Õlimäele, kuid varahommikul tuli ta jälle templisse.
Ja rahvas kogunes tema juurde ja ta võttis istet ning hakkas neid õpetama. Siis
aga tõid kirjatundjad ja variserid tema juurde naise, kes oli tabatud
abielurikkumiselt. Ja nad panid ta keskele seisma ja ütlesid: “Õpetaja, see
naine tabati abielurikkumise teo pealt. Mooses on oma seaduses käskinud
niisugused kividega surnuks visata. Mida ütled selle kohta sina?” Nad rääkisid
nõnda tema proovile panemiseks, et neil oleks põhjust teda süüdistada.
Aga Jeesus oli kummargil ja kirjutas sõrmega maa peale. Ning kui nad talle oma
küsimusega peale käisid, ajas ta end sirgu ja ütles neile: “Kes teie seast on
patuta, see olgu esimene tema pihta kivi viskama”. Ja ta kummardus jälle ja
kirjutas maa peale. Aga kui nemad tema sõnu kuulsid, hakkasid nad lahkuma alates
vanematest, kohale jäid üksnes Jeesus ja naine, kes seisis keskel. Siis ajas
Jeesus end sirgu ja ütles talle: “Naine, kus nad kõik on? Kas pole kedagi, kes
oleks sind hukka mõistnud?” Naine vastas: “Mitte kedagi, Issand.” Jeesus ütles
talle: “Ega siis minagi sind hukka mõista, mine ja ära enam tee pattu”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jeesus on sinuga ja armastab sind. Tänulikkusest ja soovist veelgi enam
osa saada Jumala armastusest oleme tulnud täna siia püha altari juurde.
Tänased armusõnad Ev-s ja Jumala lubadus prohvet Jesaja raamatust:
“Sest vaata, mina loon midagi uut – see juba tärkab” paneb meid keerulisse
olukorda. Tahaksime kogeda Jumala armu mingi erilise tunnetusega.
Tahaksime seda ka nüüd ja kohe. Pangem tähele tänase EV sündmust.
Jeesus talitab ilma suurema kärata, ütleb ühe lause ja teeb oma kirjatööd
edasi. Tema ootab kuni viimane süüdistaja lahkub. Ka naine ootab,
teadmata mis edasi saab. Jeesuse andeksandvad sõnad juhatavad naise
uude ellu, karistuse maailmast rõõmusõnumi maailma. See kirjeldab
täieliselt seda olukorda milles meiegi siin ja praegu oleme. Meie ootused
ja tahtmised Jumalale on võibolla teistsugused kui Tema soov meid
aidata. Tema ei hakka vaidlema süüdistajatega, on need siis teised
inimesed, deemonlikud jõud, või ka lihtsalt meie enda südametunnistus.
Jeesus ütles talle: “Ega siis minagi sind hukka mõista”. Sedasama
ütleb Tema ka meile igal korral kui pühakotta astume. Siinkohal tasuks
tähele panna, loetud EV lõigus naine ei palunud Jeesuselt armu, arm jagati
juba enne meeleparandust. Jumal jagab oma armu meile, isegi nendes
olukordades kus me seda kõige vähem oodata oskame. Meie kohati
kärsitud tahtmised ja südame igatsused saavad täidetud Jumala
äraütlemata suure armastusega – kuid omal ajal ja igavikuliselt täielises
vormis. Olgem nende armusõnade eest Jumalale tänulikud ja hoidkem,
nagu ap Pauluski, oma vaimusilmade ees: taevase kutsumuse autasu,
mille Jumal meile Kristuses Jeesuses on kinkinud.
Issand, Sina, kes avasid kurtide kõrvad ja pimedate silmad, luba mul kuulda
Sinu andestussõnu; las ma näen ja usun parema elu võimalikkusesse
Sinuga koos.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA IV PÜHAPÄEV

PAASTUAJA IV PÜHAPÄEV

Lugemine Joosua raamatust:
Issand ütles Joosuale: “Vaata, täna olen ma Egiptuse teotuse teie pealt ära
võtnud.” Ja kui Iisraeli lapsed olid Gilgalisse laagrisse jäänud, siis pidasid
nad selle kuu neljateistkümnenda päeva õhtul Jeeriko lagendikel paasapüha. Ja
paasapühale järgneval päeval sõid nad selle maa viljast hapnemata leiba ja
küpsetatud viljapäid. Selsamal päeval, kui nad hakkasid sööma maa viljast,
lõppes manna ja Iisraeli lapsed said oma toiduse Kaananimaa selleaastasest
saagist.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Vaadake ja nähke, kui hea on Issand!
Ma tänan Issandat igal ajal,
alati on tema kiitus mu suul.
Issandast kiitleb mu hing,
vaesed kuulevad ja rõõmustavad.
Ülistage Issandat ühes minuga,
kiitkem üheskoos kõrgeks tema nime.
Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle
ning tõmbas mind välja kõigist mu hirmudest.
Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust,
ja nende nägu ei saa punastama.
Vaene hüüdis ja Issand kuulis teda
ja vabastas tema kõikidest ta hädadest.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Vaadake ja nähke, kui hea on Issand!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele:
Vennad, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu, sest vana on möödunud ja
vaata, uus on sündinud. Aga see kõik tuleb Jumalalt, kes meid on Kristuse kaudu
endaga lepitanud ja andnud meile lepitamiseameti. Sest Jumal oli see, kes
Kristuses maailma endaga ära lepitas, ega arvanud inimestele süüks nende
eksimusi. Meie läbi on ta andnud neile ka lepitusesõna. Nii oleme meie nüüd
sõnumitoojad Kristuse asemel, sest Jumal on see, kes meie läbi manitseb. Ja nii
me palume: laske end Jumalaga ära lepitada, sest tema on Jeesuse, kes patust ei
teadnud, lasknud meie eest patuks saada, et meie saaksime tema kaudu osa Jumala
õigusest.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle:
Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal tulid kõik tölnerid ja patused Jeesuse juurde, et teda kuulata. Aga
variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid: “Ta võtab patuseid vastu ja
sööb ühes nendega.” Siis rääkis Jeesus neile tähendamissõna ja ütles: “Ühel
mehel oli kaks poega. Noorem neist ütles isale: “Isa, anna mulle see varaosa,
mis minule päranduseks saab”. Ja isa jagas oma vara nende vahel ära. Ei möödunud
aga palju aega, kui noorem poeg tegi kõik rahaks ja reisis võõrsile, kus ta elas
priiskavat elu ja pillas ära kogu oma vara. Aga kui ta kõik oli ära raisanud,
tuli sellele maale suur nälg ja temagi jäi puuduse kätte. Siis ta läks ja otsis
tööd ühe kodaniku juurest seal maal, ja see saatis ta oma väljale sigu
karjatama. Ta püüdis oma nälga kustutada kaunadega, mida sigadele ette visati,
kuid temale ei andnud neid keegi. Ja kui ta järele mõtles, siis ta ütles: “Kui
palju on minu isal palgalisi ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin
nälga. Ma asun teele ja lähen oma isa juurde ning ütlen temale: “Isa, ma olen
pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ega ole enam seda väärt, et mind sinu
pojaks hüütaks; pea mind nagu ühte oma palgalistest”.”
Ja ta läks teele ja tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi tema
isa teda ja isa meel läks haledaks ning ta jooksis temale vastu, võttis tal
ümber kaela kinni ja andis temale suud. Aga poeg ütles talle: “Isa, ma olen
pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ega ole enam seda väärt, et mind sinu
pojaks hüütaks”. Kuid isa ütles oma sulastele: “Tooge kõige kallim rüü ja pange
see temale selga, andke talle sõrmus sõrme ja sandaalid jalga, toogem ja tapkem
nuumvasikas – söögem ja olgem rõõmsad, sest see minu poeg oli surnud ja on ellu
ärganud, oli kadunud ja on leitud”. Ja nad hakkasid pidu pidama.
Aga tema vanem poeg oli põllul, ja kui ta sealt tagasi tulles kodule lähemale
jõudis, kuulis ta pillihääli ja tantsuhõikeid. Ning ta kutsus ühe sulastest enda
juurde ja küsis temalt, mida see kõik pidi tähendama. Sulane ütles talle: “Sinu
vend on tulnud, ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud oma poja
tervena tagasi”. Aga teine poeg vihastus ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa
välja ja palus teda. Kuid tema vastas ja ütles isale: “Vaata, nii palju aastaid
ma orjan sind ega ole kunagi astunud üle sinu käsust, kuid sina pole mulle
andnud ühte sikkugi, et ma võiksin oma sõpradega pidu pidada. Kui aga tuli see
sinu poeg, kes on sinu vara hooradega ära pillanud, oled sa lasknud nuumvasika
tappa.” Isa vastas talle: “Mu laps, sina oled ikka minu juures ja kõik mis on
minu, see on sinu oma. Nüüd aga pidagem pidu ja olgem rõõmsad, sest sinu vend
oli surnud ja on ellu ärganud; oli kadunud ja on leitud”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Tänane EV tekst on kindlasti üks tuntumatest kirjakohtadest Piiblis. See on üks
imeliseim kirjeldus Jumala suhtumisest enda rahvasse. Mitte keegi pole
hingepõhjani ekslik ja saab osa Jumala kutsest, sest hinges on lootuse säde
alati olemas. Taevane Isa ootab meid alati, sest me oleme Tema kutsutud
Jumala lapsed, mitte selle pärast mida oleme välja teeninud. Kui palju haiget
teeb see kui kedagi oodatakse või vajatakse selle pärast mis temal on või
millist ametikohta omab. Milline rõõm on teada, et meie taevane Isa ootab meid
alati, tingimusteta. Jumala jaoks on oluline et kõik inimese, ja mitte ainult, vaid
kogu loodu pöörduks tagasi Jumala jjuurde. Tema ootab meid alati.
Psalmikirjutaja sõnad “Vaene hüüdis ja Issand kuulis teda ja vabastas tema
kõikidest ta hädadest.” on meile suureks julgustuseks. Ent sellel Jeesuse jutustusel
on ka veel teinegi oluline asjaolu. Nimelt see kuidas meie ise suhtume
kaasloodusse kui ta on otsimas Jumala palet ja kõige enam vajab seda.
Kas jääme ukse taha kui mõni “täiesti patune” astub pühakotta? Kas suudame
olla sama armulised nagu taevane Isa, või oleme nagu väikesed lapsed “mina
sinuga enam ei mängi samas liivakastis” Kas ka meie suudame rõõmustada,
koos Jumalaga, kellegi tagasituleku üle?
Armas taevane Isa, vaata armulikult oma rahva peale, Sina oled kutsunud meid enese juurde
ja meie palged ei pea punastama andes Sinust tunnistust, Palun kingi kogu olevale
tagasipöördumise rõõm ja paku meile headmeelt selle üle.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Issanda kuulutamise suurpüha ehk paastumaarjapäev

Issanda kuulutamise suurpüha ehk paastumaarjapäev ( 25.märts)

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Issand käskis öelda Aahasele veel seda: «Küsi enesele Issandalt, oma
Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!» Aga Aahas vastas: «Ma
ei küsi ega kiusa Issandat!» Siis Jesaja ütles: «Kuulge ometi, Taaveti
sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat
vaevate? Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb
lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel,
sest Jumal on meiega!» See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal, ma tulen tegema sinu tahtmist!
«Rullraamatus on minust kirjutatud,
et Sinu tahtmist, mu Jumal,
teen ma hea meelega
ja sinu Seadus on mu südames.»
Ma jutlustan õiglust suures koguduses;
vaata, ma ei sule oma huuli,
Issand, sina tead seda!
Su õiglust ma ei varjanud oma südames,
sinu ustavusest ja su abist ma rääkisin,
su heldust ja su tõde ma ei salga
suure koguduse ees.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal, ma tulen tegema sinu tahtmist!

Teine lugemine kirjast heebrealastele:
Sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patud ära. Seepärast Kristus
ütleb maailma tulles: «Tapaohvrit ja roaohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle
valmistanud. Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud sulle meelepärased. Siis ma
ütlesin: Vaata, ma tulen – rullraamatusse on minust kirjutatud – tegema sinu tahtmist,
oh Jumal!» Esmalt ta ütleb: «Tapaohvrit ja roaohvrit ja põletusohvreid ja patuohvreid
ei ole sa tahtnud ega ole need olnud sulle meelepärased, kuigi neid ohverdatakse
Seaduse järgi!» Ja siis ta ütleb: «Vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist!» Ta
kõrvaldab esimese selleks, et kehtestada teine. Sellessamas tahtmises oleme
meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel,
ja me nägime tema kirkust!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,
neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi
nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand
on sinuga!» Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see
teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: «Ära karda, Maarja, sest sa oled
leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja
paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema
Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana
Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.» Aga Maarja küsis inglilt:
«Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?» Ja ingel vastas talle: «Püha
Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast
hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane
Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti
sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.» Aga Maarja ütles: «Vaata,
siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!» Ja ingel läks ära tema juurest.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Issanda kuulutamise suurpüha ehk paastumaarjapäev

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA III PÜHAPÄEV

PAASTUAJA III PÜHAPÄEV

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Neil päevil hoidis Mooses oma äia Midjani preestri Jitro lambakarja. Ühel päeval
läks Mooses ühes karjaga üle lageda ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. Ja seal
ilmutas end talle Issanda ingel tuleleegis, mis põles keset kibuvitsapõõsast.
Mooses nägi, ja vaata: kibuvitsapõõsas põles leegiga, kuid ei põlenud ära. Aga
Mooses mõtles: “Ma lähen ja vaatan seda imelikku asja, miks põõsas ära ei põle.”
Kui Issand nägi, kuidas Mooses lähemale tuli et paremini näha, hüüdis Jumal teda
kibuvitsapõõsast ja ütles: “Mooses, Mooses!” ja tema vastas: “Siin ma olen.”
Jumal ütles: “Ära tule lähemale, ja võta sandaalid jalast, sest see paik, kus sa
seisad, on püha maa.” Ja Issand jätkas: “Mina olen sinu vanemate Jumal,
Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal.” Aga Mooses kattis oma näo
kinni, sest ta kartis näha Jumalat. Ja Jumal ütles: “Ma olen küllalt näinud oma
rahva viletsust Egiptuses ja olen kuulnud nende kaebeid nende rõhujate vastu. Ma
tunnen nende rõhutust hästi. Sellepärast olen ma alla tulnud neid egiptlaste
käest välja rebima ja viima neid sellelt maalt viljakale ja avarale maale, mis
voolab piima ja mett.”
Mooses vastas Jumalale ja ütles: “Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja
ütlen neile: teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad
küsivad minult: kuidas on tema nimi? Mida ma siis pean neile vastama?”
Aga Jumal kostis: “Ma olen see, kes ma olen; ütle Iisraeli lastele nõnda: “Mina
olen” on mind läkitanud teie juurde.” Ja Jumal ütles Moosesele veel: “Teie
esiisade Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal saatis mind teie
juurde. See on minu nimi igavesti ja nii peab mind hüütama põlvest põlve.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on armuline ja halastaja!
Kiida, mu hing, Issandat
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
Tema annab sulle andeks kogu su ülekohtu,
teeb sind terveks kõikidest haigustest.
Ta päästab sinu elu hukatusest,
kroonib sind helduse ja halastusega.
Issand teeb õiguse tegusid,
mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse.
Tema andis Moosesele teada oma teed,
ilmutas Iisraeli lastele oma tegudest.
Issand on halastaja ja armuline,
kannatlik ja rikas heldusest.
Nii kõrgel kui kõrgel on taevas üle maa,
nii suur on tema halastus neile, kes teda kardavad.
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie patud.
Otsekui isa halastab oma laste peale,
nõnda halastab Issand kõikide peale, kes teda kardavad.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on armuline ja halastaja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Ma tuletan teile meelde, vennad, et kõik meie esiisad käisid Jumala pilve all ja
läksid läbi mere. Ning nad kõik ristiti Moosese pilves ja meres. Nad kõik sõid
ühtsama vaimulikku rooga ja jõid ühtsama vaimulikku jooki, sest nad jõid
vaimulikust kaljust, mis käis nendega kaasas. Aga see kalju oli Kristus. Ometi
polnud suurem osa neist Jumalale meele järgi ja nad leidsid oma otsa kõrbes.
Aga see on sündinud meile hoiatuseks, et me ei himustaks kurja, nii nagu nemad
lasid kurjal enda üle valitseda. Seepärast, ärge nurisege, nii nagu nurisesid
mõned nende seast ja said otsa hukkaja käe läbi. Ning see, mis sündis, oli neile
tulevaste sündmuste ettekuulutuseks, meile aga manitsuseks, sest meie näeme
aegade lõppu. Sellepärast, kui keegi arvab end seisvat, siis olgu ta valvel, et
ta ei langeks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Parandage meelt,
sest taevariik on lähedal!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal tuli Jeesuse juurde inimesi, kes jutustasid talle galilealastest, kelle
oli Pilaatus lasknud tappa siis, kui nad loomi ohvriks tõid. Ja Jeesus hakkas
kõnelema ning ütles: “Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused
kui kõik teised galilealased, et see just nendega sündima pidi? Sugugi mitte,
ütlen ma teile, vaid kui te ei paranda meelt, lähete niisamuti hukka. Või arvate
teie, et need kaheksateist, kes jäid Siiloa torni alla, kui see kokku varises,
ja said surma, olid suuremad süüdlased kui kõik teised inimesed, kes elavad
Jeruusalemmas? Ma ütlen teile: mitte sugugi! Vaid kui te ei paranda meelt,
lähete kõik niisamuti hukka!”
Ja ta rääkis neile tähendamissõna: “Ühel inimesel oli viigipuu, mis oli
istutatud tema viinamäele. Ja ühel päeval tuli ta sellelt puult vilja otsima,
aga ei leidnud. Siis ütles ta viinamäe aednikule: vaata, kolm aastat käin ma
sellelt viigipuult vilja otsimas, kuid ei leia. Raiu ta maha, miks ta maad
raiskab! Aga aednik vastas ning ütles talle: isand, jäta ta veel selleks
aastaks, et ma saaksin ta ümber kaevata ja talle väetist anda. Ehk hakkab ta
siis vilja kandma. Kui aga mitte, siis raiu ta maha.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Tänased kirjakohad äratavad meid üles uinutavast rahulolust
iseendaga.Need sõnad ehmatavad meid vaimsest laiskusest. Nad
äratavad meid nägema meie olukorra tegelikkust. Need ärgitavad
meid meeleparandusele ja pöördumisele. On väga hea paastuajal
lugeda selliseid kirjakohti.Jeesuse sõnad: “kui te ei paranda meelt,
lähete kõik niisamuti hukka!” sunnivad meid vaatama endasse, kuidas
saame meie meelt parandada. Mida tähendab meeleparandus:
see on tagasi pöördumine Jumala armu juurde: oma pattude tunnistamine
ja neist lahtiütlemine, oma elu usaldamine Jumala kätesse kõiges ja
Tema kutsele vastamine. Samas selliste küsimustega tegelemine
võtab tohutult aega. Meie ootame tulemust täna, justkui oleks kõigele
vastus olemas. Tahame head vilja kanda. Kuid heade viljade saamine
nõuab kannatlikkust ja aedniku püsivust. Meie igaühe elus on olukordi
kus tunneme et vajame värsket õhku, vaimuväetist hingele. Palugem
siis meie aednikul – Jeesusel – olla kannatlik ja meid kasvatada.
Ainult nii saame üha enam kasvatada armastuse vilju Jumala auks.
Armas taevane Isa, ma tean, et vajan oma elus alati Sinu armastust ja hoolt.
Palun aita mul olla avatud sellele, kuidas Sina soovid mu hinge toita,
et saaksin tõeks elada kõike, mis Sinul on minu jaoks valmis pandud.
Armas Jumal, me usaldame end Sinu hoolde.
Aamen,

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA II PÜHAPÄEV

PAASTUAJA 2. PÜHAPÄEV

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Sel ajal: Issand viis Aabrami välja ja ütles: „Vaata taevasse ja loe ära tema tähed,
kui sa jõuad neid lugeda!» Ja ta ütles veel: „Nii palju saab sinu sugu.» Aabram
uskus Issandat ja Issand arvas ta selle pärast õigeks. Siis Issand ütles talle : „Mina
olen Issand, kes sind Uurist, Kaldea rahva maalt on ära toonud, et sulle anda
pärisosaks see maa.» Aga Aabram küsis: „Issand Jumal, millest ma tunnen, et ma
selle pärin?» Siis Issand vastas: „Too mulle üks kolmeaastane mullikas,
kolmeaastane kits, kolmeaastane jäär, üks turteltuvi ja üks harilik tuvi!» Aabram tõi
kõik need, lõikas nad pooleks ja pani pooled vastakuti, aga lindusid ei lõiganud ta
pooleks. Röövlinnud tulid kehade peale, aga Aabram peletas nad minema. Kui
päev oli looja minemas, siis langes raske uni Aabrami peale ja vaata, hirm ja pilkane
pimedus langesid tema peale. Kui päike oli looja läinud ja läks pimedaks, vaata,
siis läksid üks suitsev ahi ja üks tulelont lõigatud tükkide vahelt läbi. Sel päeval tegi
Issand Aabramiga lepingu ja ütles: „Sinu soole ma annan selle maa, Egiptuse jõest
kuni Suure jõeni, Frati jõeni.»
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on mu valgus ja mu päästja!
Issand on mu valgus ja mu päästja,
keda peaksin ma kartma?
Issand on mu elujõud,
kelle ees peaksin ma värisema?
Issand, kuule mu häält kui ma hüüan,
ole mulle armuline ja võta mind kuulda.
Mu süda mõtleb Sinu sõna peale: otsige minu palet.
Sinu palet, Issand, tahan ma otsida.
Ära peida oma palet minu eest,
ära tõuka oma sulast eemale vihaga!
Sina oled mu abi, ära heida mind endast,
ära jäta mind maha, mu avituse Jumal!
Ometi ma usun,
et ma saan näha Issanda headust elavate maal.
Oota Issandat, ole tugev ja julge.
Oota Issandat!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu valgus ja mu päästja!

Teine lugemine apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad! Võtke mind eeskujuks ja vaadake neid, kes elavad selle eeskuju järgi,
mis meie teile andsime! Sest paljud – kellest ma olen teile tihti rääkinud ning
nüüd nuttes räägin – elavad kui Kristuse risti vaenlased. Nende lõpp on hukatus:
kõht on neile jumalaks, häbi auasjaks; nad mõtlevad maapealsetest asjadest.
Aga meie kodumaa on taevas: sealt me ootame ka päästjat, Issandat Jeesust
Kristust, kes muudab meie armetu ihu oma äraseletatud ihu sarnaseks selle
väega, millega Tema võib kõik enese alla heita. Sel viisil siis, mu armsad
vennad, keda ma taga igatsen, teie, mu rõõm ja mu aupärg: seiske kindlad
Issandas, mu armsad! See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Isa hääl hüüdis helkjast pilvest:
See on minu armas Poeg, kuulake teda!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal: Jeesus võttis Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese kaasa ja läks
mäele palvetama. Kui Ta palvetas, muutus Tema pale teistsuguseks ning
Tema riided hiilgavvalgeks. Ja vaata, kaks meest rääkisid Temaga – Mooses
ja Eelija. Nemad rääkisid auhiilguses Tema lahkumisest, mis Tal tuli
Jeruusalemmas täide viia. Peetrus ja teised olid raskes unes, aga kui nad
üles ärkasid, nägid nad Tema auhiilgust ja kaht meest Tema juures seisvat.
Kui need hakkasid Tema juurest ära minema, ütles Peetrus Jeesusele:
„Õpetaja, on hea, et me siin oleme: teeme siia kolm hütti, ühe sulle, ühe
Moosesele ja ühe Eelijale.» Ta ei teadnud aga, mis ta ütles. Kui ta seda rääkis,
tuli pilv ja kattis nad enda alla, nemad aga hakkasid kartma, kui nad pilve
sisse jäid. Siis hüüdis pilve seest hääl: „See on minu Poeg, kelle mina olen
ära valinud – kuulake teda!» Kui see hääl kostis, polnud seal muud kui
Jeesus üksi. Jüngrid vaikisid sellest ega rääkinud neil päevil kellelegi
midagi neist asjust, mis nad olid näinud.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Tänasele EV tekstile eelneb Jeesuse kõne jüngritele sellest mis teda
Jeruusalemmas ees ootab. See pälvis palju segadust ja arusaamatust,
isegi eitust ja Peetruse manitsust.See on põhjus, miks Jeesus viis nad
üles mäele, kus “Ta muudeti nende ees”. See muutmise kogemus oli
Jumala viis vabastada jüngrid usu eksirännakust, pakkudes neile pilguheitu
taevasse auhiilgusesse. Nii nagu meiegi, vajasid ka jüngrid nägemust
Jumalikust vaatenurgast. Jüngrid mõistsid, et Jeesus on keegi suurem
kui see keda nad nägid ja kuulasid. Pilguheit sellele ei ole ainult kasulik
meie vaimsele tervisele, vaid on oluline ka meie vaimseks arenguks.
Sellised kogemused aitavad meil uskuda ja kogeda midagi enamat
sellest mida selle maailma rikkused suudavad pakkuda. Meie unistused
maisest heaolust, kus meid kaitstakse kõigi valude, hädade ja pettumuste
eest, on kõigest meelepetted. Jumala saadetud kirgastushetked on
just selleks et tuua meie elule väärtus. Sellised hetked hoiavad meid
õigel teel, eemal segajatest ja valmistavad meid ette suureks rõõmuks
koos taevase Isaga.
Armas taevane Isa , kes Sa teed nähtamatu nähtavaks, tuleviku olevikuks ja
ilmutad sellega omaenese au, kingi meile, palun, rõõmu saada meie usu
kinnituseks ja lohutuseks neid armuhetki milles tunneksime Sinu kohalolu
meie juures ja ümber ja läbi.
Aamen,

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA I PÜHAPÄEV

PAASTUAJA I PÜHAPÄEV

Lugemine viiendast Moosese raamatust.
Neil päevil ütles Mooses kogu rahvale: “Kuula, Iisrael! Kui sa tuled maale,
mille Issand, sinu Jumal, sulle pärisosaks annab, siis võta korvitäis maa
uudsevilja ja mine paika, mille Issand, sinu Jumal, valib oma nimele eluasemeks,
ning preester võtku sinu käest korv ja pangu see Issanda, sinu Jumala, altari ette.
Aga sina tunnista ja ütle Issanda, oma Jumala ees: “Minu isa oli kodumaata
aramealane, kes läks Egiptusse ja elas seal võõrana ühes oma väikese
sugukonnaga. Kuid seal sai ta suureks, vägevaks ja arvukaks rahvaks. Egiptlased
kohtlesid meid kurjasti, alandasid meid ja panid meid orjaikkesse. Aga meie
hüüdsime Issanda, meie isade Jumala poole, ja Issand võttis kuulda meie hüüdmist
ning vaatas meie viletsuse, töökoorma ja häda peale. Siis viis Issand meid
Egiptusest välja: vägeva käe ja ülestõstetud käsivarrega – suure hirmu,
tunnustähtede ja imetegudega. Ning ta juhtis meid sellesse paika ja andis meile
selle maa, mis voolab piima ja mett. Aga nüüd, vaata, ma toon sulle selle maa
uudsevilja, mille sina, Issand, oled mulle andnud.””
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, ole mu juures mu katsumusetunnil!
Kes elab Kõigekõrgema kaitse all
ja leiab rahu Kõigeväelise varjus,
see ütleb Issandale:
Sina oled minu varjupaik ja mu mäelinnus,
minu Jumal, keda ma usaldan.
Ükski õnnetus ei taba Sind
ega lähene häda su kojale.
Sest tema annab oma inglitele käsu,
mis käib sinu kohta,
et nad sind hoiaksid kõikidel su teedel.
Nad kannavad sind kätel,
et sa ei lööks kivi vastu ära oma jalga,
ja sa sammud üle madude ja roomajate
ning võid astuda lõukoerade ja lohede peale.
Sellepärast, et ta on minusse kiindunud, ma päästan ta,
kaitsen teda, sest ta tunneb minu nime.
Kui ta mind hüüab, siis ma võtan teda kuulda,
mina olen tema juures, kui ta on kitsikuses,
vabastan ta ja tõstan au sisse.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, ole mu juures mu katsumusetunnil!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, mida ütleb kiri? “Sõna on sinu lähedal – sinu suus ja su südames.” See
on usu sõna, mida me kuulutame. Sellepärast, kui sa oma suuga tunnistad, et
Jeesus on Issand, ja usud oma südames, et Jumal on ta surnuist üles äratanud,
siis sa pääsed, sest südamega usutakse õiguseks ja suuga tunnistatakse
pääsemiseks. Kiri aga ütleb: “Keegi, kes temasse usub, ei jää häbisse.” Siin ei
ole vahet juudi ja kreeklase vahel, sest Issand on seesama igaühele – rikas
kõigile, kes teda appi hüüavad. Ning igaüks, kes Issanda nime appi hüüab, see
pääseb.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Inimene ei ela ükspäinis leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal tuli Jeesus, täis Püha Vaimu, Jordani äärest tagasi ning aeti Vaimus
kõrbesse neljakümneks päevaks kuradi kiusata. Neil päevil ei söönud ta midagi,
aga kui päevade arv täis sai, tuli temale nälg. Siis kurat ütles talle: “Kui sa
oled Jumala Poeg, siis ütle sellele kivile, et see leivaks muutuks.” Jeesus
vastas talle: “Kirjutatud on: inimene ei ela üksnes leivast.”
Ja kurat viis Jeesuse kõrgele mäele ja näitas talle ühe hetkega kõiki maailma
kuningriike, ning ütles talle: “Sulle tahan ma anda kogu meelevalla kõigi nende
üle ja kogu nende auhiilguse üle, sest see kõik on antud minu kätte, ja mina
võin selle anda kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis
on kõik Sinu päralt.” Aga Jeesus vastas talle: “Kirjutatud on: Issandat, oma
Jumalt, pead sina kummardama ja ainult teda teenima.”
Pärast seda viis kurat Jeesuse Jeruusalemma ja pani ta templiharjale seisma ning
ütles talle: “Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta end siit alla, sest
kirjutatud on: Tema annab oma inglitele käsu, mis käib sinu kohta, et nad sind
hoiaksid; nad kannavad sind kätel, et sa ei lööks kivi vastu ära oma jalga.”
Jeesus kostis vastuseks: “On öeldud: sina ei tohi Issandat, oma Jumalat,
proovile panna.”Ja kui kurat nägi, et ta Jeesust millegiga kiusatusse viia ei suuda,
siis jättis ta tema mõneks ajaks rahule.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Täna, paastuaja esimesel pühapäeval, toob püha Kirik meieni ühe huvitava
EV lõigu. Kui Jeesuse tegudel on alati olemas tunnistajad, siis antud teksti
puhul on ainult kolm nimetatud isikut: Püha Vaim, Jeesus ja Kurat. Antud loos on
veel midagi. Jeesus ei läinud kõrbesse Kuradile külla, veel vähem temaga
võitlema, vaid Kurat tuli Tema juurde. Nõnda ei ole ka meil Kuradit
ja tema ahvatlusi tarvis. Meile piisab Jumalast ja Tema ettehooldusest.
Meie usume Kolmainu Jumalasse ja Tema väesse, aga kas usume ka
Kuradi olemasolusse? Pangem tähele et EV kirjutab ainult ühteainsamat
vahetut Jeesuse ja hingevaenlase kohtumist. Jeesuse kannatuslugu
saab tõeks läbi inimeste. Miks see lugu Jeesuse paastumisest kõrbes on
meie jaoks oluline? Kurat ei muuda aastate möödudes oma kiusatusi, sest
ta teab, et inimloomus jääb samaks.Meie Issand Jeesus Kristus oli kiusatud
ja seega lunastas ta meid kiusatustest.. Milline kergendus! Nüüd teame, et
meie endi kiusatused võivad anda au Jumalale. Me teame, et kurjuse
püüe meid võrku püüda ei ole põhjus meeleheiteks; pigem annab see võimaluse
meie armastust tõeks elada. Iga kord, kui kiusatusele vastu seisame, laiendame
Jumala kuningriiki omaenese südames, koguduses ja kogu maailmas.
Armas taevane Isa , Sa tead et vahel me tüdineme ja vahel tahame lihtsalt
puhata. Palun õpeta ja hoia meid paljude pühakute eeskujul,hoolimata
ebamugavustest ja ahvatlustest, elama ainult Kristusele, Sinu nime auks.
Sinu tahtmine sündigu.
Aamen,

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Tuhkapäev

Tuhkapäev

Lugemine prohvet Joeli raamatust
Nii ütleb Issand: Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja
kurtes! Käristage lõhki oma süda, mitte oma riided, ja pöörduge Issanda, oma
Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, kannatlik ja rikas heldusest,
ja tema kahetseb kurja! Kes teab, vahest ta pöördub ja kahetseb ja jätab teile
õnnistuse, nii et te saate tuua roaohvrit ja joogiohvrit Issandale, oma
Jumalale? Puhuge sarve Siionis, pühitsege paastupüha, kutsuge kokku Jumalat
teenima! Koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanad, koguge lapsed ja
imikud, peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist! Eeskoja ja altari
vahel nutku preestrid, Issanda teenrid, ja öelgu: Säästa, Issand, oma rahvast,
ja ära anna oma pärandust teotuseks, paganaile pilgata! Miks peaks rahvaste seas
öeldama: “Kus on nüüd nende Jumal?” Siis Issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb
oma rahvale kaasa. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halasta meie peale, Issand, sest me oleme pattu teinud!
Jumal, ole mulle armuline oma helduse pärast,
kustuta mu ülekohus oma halastuse pärast.
Pese mind hästi mu süüteost
ja tee mind puhtaks mu patust.
Sest ma tunnen oma kurje tegusid
mu patt on alati mu silme ees.
Sinu vastu ainuüksi olen ma pattu teinud,
tegusid, mis Sulle on vastumeelt.
Loo mulle, Jumal, puhas süda
ning anna mulle uus, kindel vaim.
Ära heida minda ära oma palge eest
ja ära võta minult ära oma püha Vaimu.
Anna mulle tagasi mu rõõm sinu lunastuse üle
ja kinnita mind oma tahte vaimuga.
Siis õpetan ma üleastujaile Sinu teed,
ja patused pöörduvad Su poole.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Halasta meie peale, Issand, sest me oleme pattu teinud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele
Vennad, me oleme meie nüüd sõnumitoojad Kristuse asemel, sest Jumal on see, kes
meie läbi manitseb. Ja nii me palume: laske end Jumalaga ära lepitada, sest tema
on Jeesuse, kes patust ei teadnud, lasknud meie eest patuks saada, et meie
saaksime tema kaudu osa Jumala õigusest. Olles Jeesuse kaastöölised me manitseme
teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks. Ta ütleb ju: “Ma võtan sind
kuulda armuajal ja aitan sind päästepäeval.” Vaata, nüüd on armuaeg! Vaata,
päästepäev on käes! See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Salm enne evangeeliumi
Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Hoidke end, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid
vaataksid, muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on taevas! Kui sa nüüd
almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu
silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid.
Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Sina aga, kui sa oma almust
jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su almus
oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Ja kui te
palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada
sünagoogides ja tänavanurkadel, et inimesed neid näeksid! Tõesti, ma ütlen
teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse
ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb
varjatutki, tasub sulle! Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu
silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma
paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
Aga sina, kui sa paastud, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine
ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on salajas, ja sinu Isa, kes näeb
salajasse, tasub sulle! See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

8. pühapäev pärast ilmumispüha

  1. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Sõelumisel jääb prügi sõelale – nii tuntakse ka inimese vigu, kui selle üle
järele mõeldakse. Savinõusid proovitakse põletusahjus, aga inimest katsutakse
järele tema kõnest. Kuidas puu eest hoolitsetakse, see saab nähtavaks puu
viljast. Nõnda saavad sõna kaudu avalikuks ka inimese südame mõtted. Ära räägi
inimesest head enne, kui sa oled teda tema kõnest järele katsunud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Hea on Issandat kiita!
Hea on Issandat kiita,
mängida Sinu nimele, oo Kõigekõrgem,
kuulutada hommikul Sinu heldusest
ja õhtul sinu truudusest.
Õige lokkab nagu palmipuu,
ta kasvab kõrgeks nagu Liibanoni seeder,
mis on istutatud Issanda kotta –
need lokkavad meie Jumala õuedel.
Nad kannavad vilja ka vanadusepäevil,
on täis mahla ja värskust;
nad kuulutavad, et Issand on õiglane –
minu kalju, kelles ei ole ülekohut.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Hea on Issandat kiita!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Kui kaduv peab riietuma kadumatusega ja surelik surematusega, siis saab tõeks
kirjasõna: “Võit on surma ära neelanud. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on
sinu astel?” Aga surma astel on patt ning patt saab oma väe Seadusest. Ometi
Jumal olgu tänatud, sest tema annab meile võidu Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis,
mu armsad vennad, olge kindlad ja vankumatud; olge virgad kui te Issandale tööd
teete ja mõistke, et teie vaevanägemine Issandas ei ole asjatu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, Sinu sõnades on Vaim ja elu.
Sinul on igavese elu Sõnad!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal rääkis Jeesus rahvale tähendamissõna: “Kas suudab siis pime pimedat
juhtida? Eks kuku nad mõlemad auku! Õpilane ei ole ülem oma õpetajast, vaid see,
kes on kõik selgeks õppinud, saab oma õpetajaga samaväärseks. Aga miks tahad sa
näha pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas ei pane tähele. Ning kuidas
võid sa oma vennale öelda: vend, lase ma tõmban välja pinnu sinu silmast, kui sa
palki oma silmas ei näe? Sa silmakirjatseja! Tõmba kõigepealt palk oma silmast
välja, siis näed pindu välja tõmmata oma venna silmast.
Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega halba puud, mis kannaks head
vilja, sest iga puud tuntakse tema viljast. Viigimarju ei nopita ju kibuvitstest
ega viinamarjakobaraid ohakaist. Heast inimesest lähtub hea, sest headus on tema
südames. Kurjast inimesest lähtub kuri, sest kurjus on tema südames ja millega
süda on täidetud, sellest räägib suu.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Vaadates tänast olukorda maailmas, eriti meile nii lähedal toimuvat sõda,
tahaksime ehk elada maailmas kus kõik saaks elada selle järgi mida nad
on välja teeninud ja väärivad. Lugemised mida kuulsime räägivad justkui
hindamisest ja kohtumõistmisest. Kuid tegelikult kutsub püha Kirik
meid ennast vaatlema ja läbi katsuma – kas oleme armulised ja halastavad
kaasteelised loodute hulgas? Meie maailm on täis inimesi kes tahavad
tegeleda probleemidega kohe, aru saamata mida Jumal tahab ja ootab.
Tema ootab et meie areneksime, õpiksime sellest või teisest asjast midagi.
Meile kõigile meeldiks ütelda, et kõik mida räägime on täis armastust, et oleme
halastajad nagu Jumal ise, et meie kanname head vilja. Kuid meile pakutakse
võimalust ära tunda, et kõik mida me vajame on Kristuses, Kristusest ja
Kristusega. Me vajame Teda, et seista Jumala ees puhtakspestute, täielikult
lunastatutena Meie oleme need keda oodatakse armulauale alandlikkuses,
omaenese pattudest lahtiütlemises ja usus, ainult siis leiame end, ja ka leitakse
meid, osaduses Kristuse ja üksteisega kindlas õnnistuses. Meie pöördumine
Päästja poole on saamas armastuseks loodu seas – mitte kohtumõismiseks.
See ongi Jumalik õnnistus meile ja meie läbi kogu maailmale. Oleme astumas
paastuaega, see on, nagu pühakiri ütleb: “Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg!
Ennäe, nüüd on päästepäev!”(2Kr 6:2 ) enese arenemise ja Kristusega
kokkukasvamise aeg. Kasutagem seda ülisoodsat aega rõõmuga Jumalale
auks.
Armas taevane Isa kingi meile rõõmu ligimese armastamisest, et saaksime
selle läbi mõista ja tunnetada Sinu armastust meie vastu.
Aamen,

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar