ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Sel ajal läksid Paulus ja Barnabas teele ja jõudsid Perge kaudu
Pisiidia Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad sünagoogi ja
võtsid istet. Aga kui nad pärast sealt välja tulid, käis nende järel
suur hulk juudiusku pöördunud jumalakartlikke muulasi. Ja Paulus
ja Barnabas kõnelesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse.
Aga järgmisel hingamispäeval tuli peaaegu kogu linn kokku Issanda
sõnast osa saama. Kui juudid rahvahulka nägid, said nad kadedaks,
vaidlesid vastu Pauluse kõnele ja rääksid teotusesõnu. Aga Paulus
ja Barnabas vastasid julgesti: “Meile oli kohuseks tehtud
kuulutada Jumala sõna teile kõigepealt. Kui aga teie selle endast
ära heidate ega näita end igavest elu väärt olevat, siis vaata, me
pöördume paganate poole. Sest Issandalt oleme me saanud niisuguse
käsu: “Ma olen sind seadnud valguseks paganatele, et sa oleksid
nende õnnistegijaks kuni maailma lõpuni”.”
Kui paganad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja ülistasid Issanda
sõna ja jäid uskuma – nii paljud kui neid oli kutsutud igaveseks
eluks. Ja Issanda sõna levis üle kogu ümberkaudse maa. Siis
ässitasid juudid üles kõrgemast soost vagad naised ja linna
suurnikud, nad õhutasid vaenu Pauluse ja Barnabase vastu ning
ajasid nad oma maalt välja. Aga nemad raputasid tolmu oma
jalgadelt nende peale ja läksid Ikoonioni. Ning jüngrid olid
rõõmsad ja said täis Püha Vaimu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Meie oleme Issanda rahvas ja kari tema karjamaal!
Rõkake rõõmust Issandale, kõik maad,
teenige Issandat rõõmuga.
Rõõmuhõisetega tulge tema palge ette.
Mõistke, et Issand üksi on Jumal,
tema on meid loonud ja tema omad me oleme,
tema rahvas ja kari tema karjamaal.
Tulge tema väravaisse rõõmuga,
tema õuedesse kiituselauludega,
sest Issand on hea
ja tema heldus kestab igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Meie oleme Issanda rahvas ja kari tema karjamaal!

Teine lugemine püha Johannese ilmutuse raamatust:
Mina, Johannes, nägin, ja vaata: suur rahvahulk, keda keegi ei
suutnud ära lugeda, kõigist rahvahõimudest ja suguharudest,
rahvaist ja keeltest, nad kõik seisid aujärje ees ning Talle ees,
valged rüüd seljas ja palmioksad käes. Ning üks vanematest ütles
mulle: “Need on need, kes tulevad suurest ahistusest ja on oma
rüüsid pesnud ja need Talle veres valgeks teinud.” Sellepärast
seisavad nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda tema templis nii
ööl kui päeval. Ja see, kes istub templis, laotab oma telgi nende
üle. Nemad ei näe enam nälga ega janu ja päikeselõõsk ega
põuapalavus ei piina neid, sest Tall, kes istub keset aujärge,
kannab nende eest hoolt ja juhatab nad eluvee allikale, ning Jumal
pühib ära iga pisara nende palgelt.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Mina olen hea karjane.
Mina tunnen oma lambaid ja nemad tunnevad mind!
Halleluuja.

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal Jeesus ütles: “Minu lambad kuulevad mu häält ja mina
tunnen neid. Nemad käivad minu järel ja mina annan neile igavese
elu. Nad ei lähe igavesti hukka ja keegi ei saa neid minu käest
ära kiskuda. Minu Isa on kõigist suurem, ja keegi ei saa neid minu
Isa käest ära kiskuda, sest mina ja Isa oleme üks.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jeesus on hea karjane ja meie Tema kari. Nii on ju lihtne mõtelda.
Kogu elu on justkui must-valge: õige ja vale, hea ja kuri, usklik ja
uskmatu. Selle lühike lugemine EV -st toob meieni palju informatsiooni.
Mt EV-st loeme “et te saaksite oma taevase Isa lasteks – tema laseb ju
oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja
ülekohtuste peale!” (Mt 5:45 ). Seega meil ei tasu otsida Jumalat nn.
eduteoloogiast. Aga see lööb ka segamini must-valge maailmapildi.
Tänased lugemised pakuvad meile justkui kinnitust ja turvatunnet.
Vaatame seda lähemalt. Jeesuse pakutav turvalisus ei ole selline
nagu maailm seda mõistab.” Nad ei lähe igavesti hukka ja keegi ei saa
neid minu käest ära kiskuda” toob ka meieni tõelisuse selle kohta
et Jeesuse omade seas on märtrid, usutunnistajad ja paljud teised,
kes kaotavad töö, või mõne ilmaliku hüvise, või kiusatakse ning
mõnitatakse usu tõttu. Teisest lugemisest kuulsime: “Need on need, kes
tulevad suurest ahistusest ja on oma rüüsid pesnud ja need Talle veres
valgeks teinud.” Kuidas siis Jeesuse öeldut mõista.Meie suhe püha
Kolmainu Jumalaga on Jeesuse käes olemine. See toob meile lunastuse
ja igavese elu. Mida tähendab siis lubatud igavene elu? Piibli raamatust
loeme: Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist
Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.(Jh 17:3) Veel loeme,
et Jeesus ja Isa on üks. Kõige Pühama Kolmainsuse ühtsust ei saa jagada
isegi siis, kui teeme vahet kolme jumaliku isiku vahel. Püha Augustinus
kirjutas: “Kuulake Poega ennast: “Mina ja Isa oleme üks.” Ta ei öelnud:
“Mina olen Isa” ega “mina ja Isa oleme üks [isik]”. Aga kui ta ütleb: “Mina ja
Isa oleme üks”, siis pange tähele kahte sõna ” oleme” ja “üks”… sest kui
nad on üks, siis ei ole nad erinevad; kui ‘oleme’, siis on olemas nii Isa
kui ka Poeg” [ In Ioannis Evangelius, 36,9] . Nüüd jõuame väga olulise
teadmiseni. Meie oleme Jeesuse kari milles saab ilmsiks Jumala armastus
ja halastus. Igaühele meie seast, ometi täieline ja kordumatu. Jeesus on
meie elu allikas. Sellest müsteeriumist saame osa armulaual. Seal saavad
kõik usklikud üheks, isekeskis ja Hea Karjasega.See on suhe, mis tõotab
igavese elu õnnistusi ja sidet Kristusega, mis on katkematu ristimisest alates.
Armas taevane Isa, Jeesus ütles:“Minu lambad kuulevad mu häält ja mina
tunnen neid”, Sina tunned meid kõigitiliselt, kõige suurema sügavuseni ja
see näitab meile Sinu jäägitud armastust. Palun kingi meile rõõmu seda
lähedust tajuda ja selles Jeesust järgida.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga