Rubriigiarhiiv: EAKK

Kuningriigiaja XIV pühapäev

Kuningriigiaja XIV pühapäev Lugemine prohvet Jesaja raamatust:Rõõmustage ühes Jeruusalemmaga ja hõisake kõik, kes te armastatemeie linna. Olge rõõmsad ühes temaga, teie, kes te tema pärastleinasite. Sest nii ütleb Issand: Vaata, ma juhin rahu tema juurdenagu jõe ja rahvaste rikkuse nagu … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XIII pühapäev

Kuningriigiaja XIII pühapäev Lugemine Esimesest Kuningate raamatust:Issand ütles Eelijale nõnda: „Võia enda asemel prohvetiks Eliisa, Saafatipoeg Aabel-Meholast!” Siis läks Eelija teele ja leidis Saafati poja Eliisakündmast; tema ees käis kaksteistkümmend härjapaari, tema ise käisviimasega. Kui Eelija temast mööda läks, heitis … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha Lugemine esimesest Moosese raamatust:Kui Aabram oli sõjas võitnud, tõi Saalemi kuningas Melkiseedek leibaja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester, õnnistasAabramit ja ütles: „Olgu õnnistatud Aabram kõige kõrgema Jumala, maaja taeva looja poolt! … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KOLMAINUPÜHA

PÜHIMA KOLMAINU SUURPÜHA Lugemine Õpetussõnade raamatust:Issand on mind loonud oma töö alguses, esimeseks oma loodute seasmuistetest aegadest peale. Igavikust alates sain ma kuju,kaugetest aegadest enne maailma algust. Ürgmerd polnud veel, kuima sündisin, allikad polnud veel hakanud voolama. Enne kui mäedtekkisid … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Nelipühi õnnistus

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

NELIPÜHI

NELIPÜHI Lugemine Apostlite tegude raamatust:Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkkioli taevast kosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, jasee kohin täitis kogu koja, kus nad viibisid. Ning neile ilmustulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe peale nende … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV Lugemine Apostlite tegude raamatust:Kui Stefanos, täis Püha Vaimu, üksisilmi taeva poole vaatas, nägi ta Jumalaauhiilgust ja Jeesust seismas Jumala paremal käel, ning ta ütles: “Vaata, manäen taevaid avatuna ja Inimese Poega seismas Jumala paremal käel”. Agarahvahulk tõstis … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV Lugemine apostlite tegude raamatust:Neil päevil olid mõned, kes tulid Juudamaalt, õpetanud Antiookiaselavaid vendi: “Kui te ei lase end Moosese kombe järgi ümberlõigata, siis te ei saa õndsaks.” Aga sellest tõusis tüli, nii etPaulusel ja Barnabasel oli nendega … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV Lugemine apostlite tegude raamatust:Paulus ja Barnabas tulid uuesti Lüstrasse, Ikoonioni ja Antiookiasse tagasi,julgustasid jüngreid ning manitsesid neid usus kindlaks jääma. Nad seletasid,et meil tuleb Jumala riiki jõuda paljude viletsuste kaudu, valisid igalekogudusele vanemad, palvetasid ja paastusid ning … Jätka lugemist

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar