Anglokatoliku Kiriku I aastapäeva missa

26. veebruaril 2017 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) Anglokatoliku Kiriku I aastapäeva tähistav PIDULIK PONTIFIKAALMISSA kell 12.00. Juhtiv liturg on EAKK piiskop dr Raivo Kodanik. Jutlus: patriarh dr Heigo Ritsbek. Jutlus on inglise keeles! TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Elu varakirikus: kokkuvõte

XIII ja XIV loeng võtavad kokku sarja “Elu varakirikus”. Varasemaid loenguid saab kuulata siit.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduses jaanuaris

Pühapäeval, 1. jaanuaril 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PÜHA JUMALASÜNNITAJA MAARJA SUURPÜHA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 8. jaanuaril 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE RISTIMISPÜHA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 15. jaanuaril 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) AASTARINGI II PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 22. jaanuaril 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) AASTARINGI III PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval 29. jaanuaril 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) AASTARINGI IV PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Anglokatoliku Kirik arvudes detsembri lõpus 2016

Anglokatoliku Kirikusse kuulub üle maailma 19 riigis 202 koguduses 9 piiskoppi, 334 preestrit, 642 diakonit – kokku 985 vaimulikku 70 268 koguduseliikmega.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Patriarhi loengud jätkuvad

Laupäeval 14. jaanuaril 2017 kell 12.00 jätkuvad Anglokatoliku Kiriku patriarhi dr Heigo Ritsbek, MA, MDiv, DMin, LittD, DD loengud üle nädala teemal “Elu varakirikus” EAKK Tallinna koguduse kabelis (Müürivahe 33). TERE TULEMAST KÕIKIDELE! NB! Muudatus päevas.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kristuse Sünnipäeva Suurpüha Eelõhtu Missa

Laupäeva hilisõhtul toimus EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis Kristuse Sünnipäeva Suurpüha Eelõhtu Missa. Teenis piiskop dr Raivo Kodanik.

img_20161224_210233contrast img_20161224_211415 img_20161224_212539 img_20161224_213954

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Intervjueeritav – piiskop dr Raivo Kodanik

Miks olete valinud just ristiusu?
Ristiusus saab ilmsiks Jumala armastus inimeste vastu.
Pühakiri kinnitab: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks,
vaid et tal oleks igavene elu.( Jh 3:16).
Kristluses on ainus lootus lunastusele – seega ainus lootus igavesele
elule koos Jumalaga.

Kas olete kogu Piibli läbi lugenud? Kui kaua see aega võttis?
Mõned korrad. Aega ei ole võtnud. Siinkohal soovitaks lugeda
pühakirja kui Jumala sõna Sinu jaoks. Kuigi Piibel koosneb paljudest
raamatutest ja seda on ka lihtsalt põnev lugeda, on ta siiski Pühakiri
( st. püha kiri) milles Jumal kõnetab inimest inimesele arusaadaval viisil.

Millal viisite läbi esimese missa?
Laupäeval 23. juulil 2013 AD kell 12.00 EAKK Rapla Püha Markuse koguduses.

Kuidas saite piiskopiks?
Minu vaimulikus saamine on sooviks olnud juba lapsepõlvest peale. Vaimuliku
amet, kui üldse nii võib ütelda, on eelkõige Jumala kutse. Tema igatsus ootab meist
igaühte liituma oma Kirikuga, et täiel määral osa saada Issanda armust läbi
sõna ja sakramentide. Kutse Kiriku teenistusse astuda tuli mulle ootamatult.
Peale rohket palvet ja kindlale veendumusele jõudes võtsin Jumala kutse vastu.
Piiskopiks pühitseti Jumala armust eelmisel aastal (21.11.2015 AD).

Kas kirikus käimine on Teie jaoks nagu hobi või töö?
Kirik on Jumalasse uskujate osadus maa peal ja maa pealt lahkunutega.
Väljaspool Kirikut ei ole osadust Jumalaga. Tulles küsimuse juurde – Kirik ei ole hobi ega
töö, vaid Jumala armu reaalsuseks saamine inimeste juures.

Kui tihti loete hommiku- ja/või õhtupalveid?
Kristlased on harjunud tavapäraselt palvetama hommikuti ja õhtuti, ei saa ka unustada
söögipalveid. Vaimulikele ja kõikidele pühendunud usklikele on tavapäraseks
saanud tunnipalved. Kirikutes on erinevad traditsioonid, Anglokatoliku Kirikus
palvetame raamatu “THE BOOK OF DIVINE WORSHIP” järgi neljal korral
päevas, kas vaikselt isekeskis Jumalaga või siis avalikul palvusel.

Kas Teie viite vajadusel läbi ka pulmi ja matuseid?
Kirikus on seitse sakramenti: ristimine, armulaud, piht, ordinatsioon,
konfirmatsioon/ leer, abielu ja salvimine. Need pühad tomingud toovad
nähtava tegevusena kohalolevaks Jumala nähtamatu armu ja võimaldavad sellest
armust osa saada. Vaimulikud on kutsutud Jumala armu jagama läbi püha Kiriku.
Kõik inimest taevalikule õndsusele lähendavad armuvahendid on inimeste
teenimiseks, siia kuuluvad nii pulmad kui ka matused.

Mida arvate rassismist?
Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema,
ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud,
ja vaata, see oli väga hea. Nii on kirjas Piibli raamatu esimesel lehel.
Inimesed on läbi ajaloo olnud erinevast rassist, erineva pikkuse ja kaaluga,
oma riiete ja traditsioonidega – igaüks isemoodi – siiski Jumala näo järgi.
Meie Jumala loominguna ei või Jumala loomingut pidada ebatäiuslikuks,
või koguni arvata, et teine loodu on meist parem või kehvem.
Siinkohal tuleb ka rõhutada tõsiasja, et inimesed on erinevad. Erinevus
ei anna aga õigust oma veendumusi teistele peale suruda, ega ka mitte
“oma õigust” taga ajada. See oleks ju vastuhakk meie Loojale.

Mida arvate lausest ,,Mitte keegi ei ole täiuslik”?
Korrates eelmist vastust, – kõik me oleme erinevad –
see tähendab ka meie kõigi ebatäiuslikkust.
Ainult Jumal on täiuslik.

Kus Te näete end 10-ne aasta pärast?
Sellele küsimusele jään vastuse võlgu. Ma olen selline nagu olen ja
teen seda mida armuline Jumal lubab teha. Tahaksin ennast
näha enam pühendununa Jumala armu otsimises ja jagamises.

(avaldatud http://laurakablogi.blogspot.com.ee/ nõusolekul)

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jõuluaja missad Tallinna Püha Kolmainsuse koguduses

Laupäeval 24. detsembril 2016 kell 21.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE SÜNNIPÄEVA SUURPÜHA EELÕHTU MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 25. detsembril 2016 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE SÜNNIPÄEVA SUURPÜHA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 1. jaanuaril 2017 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PÜHA JUMALASÜNNITAJA MAARJA SUURPÜHA MISSA. Teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Patriarh dr Heigo Ritsbeki jõulutervitus

j6ulukaart

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Piiskopi jõululäkitus AD 2016

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Jõuluaeg on imeliseim aeg aastas. Ootuse ja ettevalmistamise aeg on läbi saanud.
Hinge köidab ärevus ja rõõm. See aeg on täis rikkalikke traditsioone,
perekondlikke mälestusi, hingesoojust ja rõõmu. Rõõmu Kiriku ja perekonna
ühtsuses. Meie pilgud on pööratud kogu vaimse rikkuse – Jeesuse hälli poole.
Tähistame Jeesuse sündi.
Jõuluõhtu Missa liidab meid armastuse täiuses kogu loodu
Lunastajaga. Olgu armastuse tõelisuseks saamine alandlikus sõimes, või
ihaldatavates kingitustes – on suurim rõõm armulauaühenduses. Oleme
sügavalt liigutatud jõuluimest – Petlemmas sündinud Päästja on meile
nii ligidal, et võime Teda vastu võtta.
Nagu Maarjal on meiegi teel palju väljakutseid. Vahel võib tunduda, et teel
ootavaid raskuseid pole võimalik ületada. Sellistel aegadel peame meeles
Jumala armastust, Tema lähedalolu ja võtame eeskujuks Püha Perekonna.
Jumala arm saab ilmsiks, kui me, nagu Maarja ja Joosep, igatseme Jumala
tahet oma ellu.
Kogu Jõulude lugu oma alandlikkuses annab meile tunnistust Jumala teede
imelisusest. See tuletab meile meelde, et Jumal kõnetab meid kõikjal.
Ta tuleb meile jagama tõelist lootust ja rahu. Kõike seda milleks maailma
rikkused pole võimelised. Jeesus sündis väeti lapsena tagasihoidlikku perre
aitamaks meid nõrkuses ja juhatamaks igavesse ellu.
See on jõuluime. Seepärast toome kiitust ja tänu Jumalale:

Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal,
ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Kiidetud olgu sinu auline püha nimi,
üliväga ülistatud ja ülendatud ikka ja igavesti! (Trl 3)

+ Raivo,
Eesti Anglokatoliku Kiriku piiskop

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar