Varsti müügis patriarh Ritsbeki 70. juubeliga seotud raamat

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Mõtisklus I Ülestõusmispühal.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Ajalehes POSTIMEES 3.04.2021

Patriarh Ritsbek juhib Eestist maailma anglokatoliiklasi

End katoliiklikuks nimetavaid usuliikumisi on religioone ja salateadusi uurinud Jaakko Hallase sõnul maailmas palju, alustades saksakeelsetes maades tegutsevatest vanakatoliiklastest ja lõpetades sünkretistlike ehk eri usundeid ja maailmavaateid miksivate sektidega. Mõned neist on endale võtnud ka kiriku nime ja üks selliseid – Anglokatoliku Kirik MTÜ – on sündinud eestlase Heigo Ritsbeki osavõtul. Tiitlit Tema Õndsus kasutav dr Heigo Ritsbek on lausa selle 2016. aastal sündinud kiriku patriarh, kelle kirju lõpetab väärikas ingliskeelne loetelu vaimulikke ja akadeemilisi aukraade: «Most Reverend Lord Heigo Ritsbek, M.A., M.Div., D.Min., Litt.D., D.D., Patriarch, The Anglocatholic Church, President, Holy Trinity Anglocatholic School of Ministry.»

«Olen Anglokatoliku Kiriku ülemaailmne patriarh,» kirjutab Heigo Ritsbek vastuseks kirjale, milles küsisime algul tema arvamust. Pius X Preestrite Vennaskonna kohta. «Teie kirjale vastuseks teatan, et meie kirikupoliitika aluseks on printsiip, et me ei sekku teiste kirikute omavahelistesse suhetesse.» Ka roomakatoliku kirikuga, mida juhib Vatikanist paavst, polevat anglokatoliku kirikul «mingeid ametlikke sidemeid ega kontakte, samas on meie suhtumine kõikidesse Eestis tegutsevatesse kristlikesse kirikutesse heatahtlik». Mullu oma autobiograafia «Tagasivaade» ilmutanud Tema Õndsus lisab, et isiklikult suhtub ta nii Eestis roomakatoliku kirikut esindavasse piiskop Philippe Jourdani isikusse kui ka roomakatoliku kirikusse üleüldse suure lugupidamise ning austusega.

Millal anglokatoliku kirik loodi? «Ametlikult 21. veebruaril 2016 Asutaval Sinodil Tallinnas, Eestis,» vastab patriarh Ritsbek. «Enne seda oli juba tegutsenud Eesti Anglokatoliku Kirik aastast 2012. Anglokatoliku Kiriku loomise taga olid erinevad jurisdiktsioonid paljudest maadest anglikaanidest ning ka vana-katoliiklastest, kes soovisid jätkata Kirikuna traditsiooniliste õpetustega, ega minna mitte kaasa ebapiibellike naiste ja homoseksuaalsete meeste ordinatsiooniga vaimulikeks.»

Ta lisab, et «õpetuslikke erinevusi roomakatoliku kirikuga ei ole meil palju», siiski ei ole Ritsbeki esindatud kirikus vaimulike tsölibaati, liturgias kasutatakse anglikaani kõrgkiriklikku missat või vanakatoliku missat ning vanakatoliku traditsioonist on paavstliku ilmeksimatuse doktriini ja Neitsi Maarja pärispatuta eostumise dogma (1854) mitte-vastuvõtmine. «Tunnustame esimese 7 oikumeenilise kirikukogu otsuseid. Kuna peale II Vatikani Kirikukogu (1963–1965) on ka roomakatoliku kirikus missa rahvakeelne ning roomakatoliku kirik on kasutanud paavsti ilmeksimatuse dogmat vaid üks kord, siis on erinevused muutunud veelgi väiksemaks,» märgib Ritsbek. Eestis olla liikmeskond alla saja, kuid muidu tegutsevat kirik «maailma 30 riigis Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Aafrikas ja Aasias ning Austraalias», kokku on enam kui 30 000 usklikku. Kiriku lipukirjaks on ladinakeelne lause «Non Nobis Domine», mis otsetõlkes tähendab «Mitte meile, Issand». Tegemist on osaga 115. psalmist: «Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au.»

Patriarhiks valiti Ritsbek enda sõnul Kiriku Asutav Sinodi poolt 21. veebruaril 2016. Pärast ülikooli lõpetamist oli ta töötanud Eesti Metodisti Kiriku Valitsuse sekretärina ning olnud Tallinna metodisti koguduse pastor. 1989. aastal emigreerus ta koos perega Ühendriikidesse, kus kaitses Bostoni ülikooli teoloogia osakonnas doktoritöö metodisti kiriku misjonist Eestis.

Anglokatoliku kiriku patriarh dr. Heigo Ritsbek, kes kinnitab oma kirikul olevat maailmas 30 000 järgijat ja 200 vaimulikku. Dr. Ritsbeki täistiitel kirjade lõpus kõlab: “Most Reverend Lord Heigo Ritsbek M.A., M.Div., D.Min., Litt.D., D.D. Patriarch, The Anglocatholic Church President, Holy Trinity Anglocatholic School of Ministry” FOTO: Heigo Ritsbek

9

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Anglokatoliku Kiriku 5. aastapäeva jutlus.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Paastuaja õnnistus.

Jeesus ütles oma jüngritele: „Hoidke, et te oma häid tegusid ei tee inimeste ees, neile näha. Kui mitte, siis ei ole teil palka teie Isa käest, kes on taevas! Sellepärast, kui sa almust annad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid kiidaksid. Tõesti, mina ütlen teile: neil on palk juba käes! Sina aga, kui sa oma almust annad, siis ärgu su pahem käsi teadku, mis parem käsi teeb, et su almus oleks salajas, ja su Isa, kes salajasse näeb, tasub sulle! Ja kui teie Jumalat palute, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad sünagoogides ja tänavanurkadel Jumalat paluda, et inimestele näha olla! Tõesti, mina ütlen teile: neil on palk juba käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse, pane uks kinni ja palveta oma Isa poole, kes on salajas, ja su Isa, kes salajasse näeb, tasub sulle! Kui te aga paastute, siis ärge tehke morni nägu nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma näo inetuks, et ennast rahvale näidata oma paastumisega. Tõesti, mina ütlen teile: neil on palk juba käes! Aga sina, kui sa paastud, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et mitte inimesed ei näeks su paastumist, vaid sinu Isa, kes on salajas, ja sinu Isa, kes salajasse näeb, Tema tasub sulle! (Mt EV)

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Ajaleht Eesti Kirik märkis ära Anglokatoliku Kiriku

Ajalehes “Eesti Kirik” artiklis riigieelarvelistest toetustest on kirjutatud nii:

“Suurem osa toetustest läheb pühakodade remondiks. Kuid on ka vägagi huvitavaid toetusraha kasutamise viise. Näiteks Anglokatoliku Kirik MTÜ (kirikut juhivad vaimulikud Heigo Ritsbek ja Raivo Kodanik ning kiriku liikmeskond ei kajastu 2011. aasta rahvaloenduse tulemustes) saab 10 000 eurot toetust kiriklike teenistusriiete ostuks ja raamatute publitseerimiseks. Mitmed kogudused saavad mõne tuhande euro suuruse summa ka tegevustoetust.”

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PATRIARHI ÕNNISTUSSOOVID MEIE KIRIKU V AASTAPÄEVAKS

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ANGLOKATOLIKU KIRIK VIIE AASTANE

Anglokatoliku Kirik rajati 21. veebruaril 2016. Anglokatoliku Kiriku viienda aastapäeva tähistamiseks toimub PIDULIK VIIENDA AASTAPÄEVA TÄHISTAMISE MISSA 21. veebruaril 2021 Tallinnas Müürivahe t. 33 Anglokatoliku Kiriku Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis. Missal on juhtiv liturg patriarh lord dr Heigo Ritsbek, kaasa teenib piiskop dr Raivo Kodanik. TERE TULEMAST KÕIKIDELE MASKIS!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad jaanuaris 2021 Tallinna koguduses

Pühapäeval, 3. jaanuaril 2021 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
JÕULUAJA II PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 10. jaanuaril 2021 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KRISTUSE RISTIMISE PÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 17. jaanuaril 2021 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI II PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval 24. jaanuaril 2021 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI III PÜHAPÄEVA MISSA TERE TULEMAST!

Pühapäeval 31. jaanuaril 2021 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI IV PÜHAPÄEVA MISSA TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

JÕULUPÜHA (25.12) PÜHA MISSA JÄÄB ÄRA!

Kahjuks jääb Jõulu Esimese Püha Missa ära! SEEGA 25. DETSEMBRIL MISSAT EI TOIMU!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar